Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2030   Enhet: Fakultet for helse- og sosialvitskap (HVL)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Puaschitz, Nathalie; Puaschitz, Nathalie; Jacobsen, Frode Fadnes; Jacobsen, Frode Fadnes; Mannseth, Janne; Angeles, Renira Corinne; Berge, Line Iden; Gedde, Marie Hidle; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska.
Factors associated with access to assistive technology and telecare in home-dwelling people with dementia: baseline data from the LIVE@Home.Path trial. BMC Medical Informatics and Decision Making 2021 ;Volum 21.(1) s. 1-14
HVL UiB VID NORCE HVprivate Untitled
 
2 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(4) s. 255-257
HVL OSLOMET Untitled
 
3 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(1) s. 3-5
HVL OSLOMET Untitled
 
4 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volum 49.(2) s. 83-85
HVL OSLOMET Untitled
 
5 Agdal, Rita; Spjeldnæs, Ingrid Onarheim.
Online participation and public health promotion. Young immigrant women navigating social media. Scandinavian Journal of Public Health 2021
HVL Untitled
 
6 Ahola, Sirpa; Skjærven, Liv Karin Helvik; Piirainen, Arja.
Physiotherapists’ conceptions of movement awareness– A phenomenographic study. Physiotherapy Theory and Practice 2021 s. 1-15
HVL Untitled
 
7 Alfsvåg, Leif Steinar; Kvilhaugsvik, Bente.
Collaborative Online International Learning (COIL). Virtuelt samarbeid mellom sykepleiestudenter fra Italia, Østerrike, Danmark, Madagaskar og Norge.. Forskningdag i HVL; 2021-11-10 - 2021-11-10
HVL Untitled
 
8 Alfsvåg, Leif Steinar; Kvilhaugsvik, Bente.
Collaborative Online International Learning (COIL). Forskning knytt til COIL samarbeid.. Forskningdag i HVL; 2021-11-10 - 2021-11-10
HVL Untitled
 
9 Alfsvåg, Leif Steinar; Kvilhaugsvik, Bente.
Collaborative Online International Learning (COIL) Samarbeidslæring mellom sykepleiestudenter fra HVL, campus Stord og Madagaskar våren 2020 og mellom HVL, campus Stord, Madagaskar, Østerrike og Italia våren 2021. Forskningsdagene 2021; 2021-09-30 - 2021-09-30
HVL Untitled
 
10 Alme, Maria Nordheim; Jalovcic, Djenana; Fricker, Ilona; Peters, Sarah; Vårdal, Rolf; Rocca, Patricia; Hale, William; Alagöz, Esra; Leskovsek, Nika; Benyaich, Aicha; McGowan, Emer; Pettersson, Anna; Boström, Carina; Giusti, Line Merethe; Landry, Michel; Lowe, Rachael; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; van Wijchen, Joost.
Collaborative effort to increase the physiotherapist’s competency in rehabilitation of torture survivors. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture 2021 ;Volum 30.(3) s. 61-66
HVL Untitled
 
11 Alsaker, Kjersti.
Er det sammenheng mellom seksuell tvang og annen vold i parforhold?. CRUX Forskningskonferanse; 2021-08-24 - 2021-08-24
HVL Untitled
 
12 Andersen, Irene Aasen.
Nordic Nurse Competence Study Oppbygging av prosjektet, relevante partnarar og oppleving av Nordplus som program og søknadsprosessen. Webinar; 2021-11-25 - 2021-11-25
HVL Untitled
 
13 Andersen, Irene Aasen; Hovland, Gro; Rustad, Else Cathrine Lütcherath; Strandell-Laine, Camilla; Henriksen, Jette; Anåker, Anna; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Thorsteinsson, Hrund Scheving; Fagerström, Lisbeth; Wangensteen, Sigrid.
Translation of the questionnaire PROFFNurse SAS II into Nordic Languages. Nordic Conference in Nursing Research; 2021-10-05 - 2021-10-06
NTNU USN HVL Untitled
 
14 Andre, Beate; Grønning, Kjersti; Jacobsen, Frode F.; Haugan, Gørill.
"Joy of life” in nursing homes. Healthcare personnel experiences of the implementation of the national strategy. A qualitative study with content analysis of interviews. BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21.(771)
HVL NTNU Untitled
 
15 Andreassen, Lene.
Ivaretaking av sjukepleiaren: Ein praxeologisk studie om korleis lærebøker i sjukepleie har posisjonert seg om ivaretaking av sjukepleiar. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 90 s.
HVL Untitled
 
16 Areskoug-Josefsson, Kristina; Åker, Tone Hee; Solberg, Annette.
Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep. Fontene 2021
VID HVL OSLOMET Untitled
 
17 Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv.
Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning 2021 ;Volum 14.(1) s. 58-69
UIA UIS HVL Untitled
 
18 Bains, Sukhjeet; Mæland, Karolina Sofia; Vik, Eline Skirnisdottir.
Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021
HVL OUS Untitled
 
19 Balci, Sonja; Åker, Tone Hee.
Dårlige avhør kan true rettsikkerheten til sårbare voldsofre. Forskning.no [Internett] 2021-03-25
HVL OSLOMET Untitled
 
20 Bannenberg, Normann; Iversen, Tor; Karlsson, Martin; Øien, Henning; Førland, Oddvar.
Preventive Home Visits. American Journal of Health Economics 2021 ;Volum 7.(4) s. 457-496
UiO HVL Untitled
 
21 Barsnes, Birte; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar; Kyrkjebø, Dagrun.
Berekraft – «Learning by doing?». Fjordkonferansen; 2021-06-16 - 2021-06-16
HVL Untitled
 
22 Barua, Padmaja.
Organizing the Unorganizable - exploring the impact of unionization on paid domestic workers in India. Decent Care Work ? Transnational Home Care Arrangements; 2021-04-06 - 2021-04-08
HVL Untitled
 
23 Beck, Dani; de Lange, Ann-Marie G.; Pedersen, Mads L.; Alnæs, Dag; Maximov, Ivan; Voldsbekk, Irene; Richard, Geneviève; Sanders, Anne-Marthe; Ulrichsen, Kristine Moe; Dørum, Erlend Solberg; Kolskår, Knut-Kristian; Høgestøl, Einar August; Steen, Nils Eiel; Djurovic, Srdjan; Andreassen, Ole; Nordvik, Jan E.; Kaufmann, Tobias; Westlye, Lars Tjelta.
Cardiometabolic risk factors associated with brain age and accelerate brain ageing. Human Brain Mapping 2021 s. 1-21
OUS UiO SUNNAAS BJORKNES HVL Untitled
 
24 Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard.
Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes 2021 ;Volum 19. s. -
NTNU UIS OSLOMET UIA HELSEFØRDE HAUKELAND STO SSHF HVL Untitled
 
25 Beisland, Elisabeth Grov; Melby, Ann-Cathrin; Johnsgaard, Tone; Røksund, Ola Drange; Moi, Asgjerd Litleré.
Helsepersonells forventninger og erfaringer med oppstart av avansert hjemme sykehus (AHS) for barn og unge i Helse Bergen. HVL, Fakultet for Helse- og sosial- vitskap sin forskningskonferanse 2021; 2021-11-10 - 2021-11-10
HVL Untitled
 
26 Belayneh, Tadesse; Gebeyehu, Abebaw; Adefris, Mulat; Rørtveit, Guri; Gjerde, Janne Lillelid; Ayele, Tadesse Awoke.
Pelvic organ prolapse surgery and health-related quality of life: a follow-up study. BMC Women's Health 2021 ;Volum 21:4. s. 1-11
UiB NORCE HVL Untitled
 
27 Bendixen, Bente Elisabeth; Reime, Marit Hegg; Beisland, Elisabeth Grov; Sibbern, Tonje; Brekke, Dag Gunnar; Snibsøer, Anne Kristin.
HVL erstattet klinisk praksis med alternativt pedagogisk opplegg. Sykepleien 2021 ;Volum 109.(86172)
HVL Untitled
 
28 Benestad, Merete R.; Drageset, Jorunn; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange; Vollsæter, Maria; Halvorsen, Thomas; Hysing, Mari; Vederhus, Bente Johanne.
Self-Reported Health in Adolescents With Exercise-Induced Laryngeal Obstruction; A Cross-Sectional Study. Frontiers in pediatrics 2021 ;Volum 9. s. 1-7
HVL HAUKELAND UiB NIH Untitled
 
29 Bergseth, Astrid.
Ivaretakelse av intensivsykepleieren: En praxeologisk studie om intensivsykepleieutdanningens posisjoneringer til ivaretakelse av intensivsykepleieren. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 75 s.
HVL Untitled
 
30 Bergvoll, Lise-Marie; Moi, Asgjerd Litleré; Sollesnes, Ragnhild.
Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Nordisk sygeplejeforskning 2021 ;Volum 11.(2) s. 126-140
HVL HAUKELAND UiT Untitled
 
31 Bergvoll, Lise-Marie; Sollesnes, Ragnhild; Moi, Asgjerd Litleré.
Public health nurses´ experiences with prevention of burns in small children. 20TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR BURN INJURIES (ISBI); 2021-06-17 - 2021-06-17
UiT HVL Untitled
 
32 Bertrando, Paolo; Lorås, Lennart.
Systemic- Dialogical therapy. I: Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245036817. s. -
HVL Untitled
 
33 Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle; Waage, Siri; Thun, Eirunn; Blytt, Kjersti Marie.
The effects of bright light treatment on subjective and objective sleepiness during three consecutive night shifts among hospital nurses-a counter-balanced placebo-controlled crossover study.. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2021 ;Volum 47.(2) s. 145-153
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
34 Blix, Ellen; Aarø, Kari; Berger-Nordtvedt, Marte; Schelderup, Hanne Charlotte; Holanger, Kristin; Hansen, Mette Ness; Pay, Aase Serine Devold; Egenberg, Signe; Kaasen, Anne; Nilsen, Anne Britt Vika; Eri, Tine Schauer; Kongslien, Sigrun; Aune, Ingvild; Lukasse, Mirjam; Nedberg, Ingvild Hersoug; Stensland, Inger Sofie; Jørgensen, Kirsten.
Du glemte jordmødrene, Bent Høie. VG : Verdens gang 2021
HAUKELAND HVL OSLOMET USN NTNU OUS SUS UiT UNN Untitled
 
35 Blytt, Kjersti Marie; Flo-Groeneboom, Elisabeth; Erdal, Ane; Bjorvatn, Bjørn; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska.
Sleep and its association with pain and depression in nursing home patients with advanced dementia -a cross-sectional study. Frontiers in Psychology 2021 ;Volum 12.
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
36 Blytt, Kjersti Marie; Frantsen, Anne Marie; Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Kristoffersen, Nina Jahren; Skaug, Eli-Anne; Steindal, Simen Alexander; Grimsbø, Gro H..
Søvn og hvile. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205531086) 32 s.
HIOF HVL LDH Untitled
 
37 Boge, Jeanne Helene.
A praxeological approach to constructions of social science. Body wash and grooming is used as example. Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volum 3. s. 1-21
HVL Untitled
 
38 Boge, Jeanne Helene.
Ei praxeologisk tilnærming til konstruksjonar av samfunnsvitskapleg viten. Denne artikkelen er ei nynorsk oversetting av den engelske artikkelen: A praxeological apporach to constructions of social science (Boge 2021). Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volum 3. s. 1-21
HVL Untitled
 
39 Boge, Jeanne Helene.
For mykje bleiebruk på sjukeheim. Bergens Tidende 2021
HVL Untitled
 
40 Boge, Jeanne Helene.
Kampen for sjukepleie som eit autonomt teoretisk fag. Avsluttingsseminar for professor Karin Anna petersen ved Universitetet i Bergen; 2021-10-27 - 2021-10-27
HVL Untitled
 
41 Boge, Jeanne Helene.
Om å skrive praxeologiske mastergradsoppgåver. Forskingsgruppeseminar; 2021-01-06 - 2021-01-06
HVL Untitled
 
42 Bonsaksen, Tore; Magne, Trine A; Stigen, Linda; Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove.
Associations between occupational therapy students’ academic performance and their study approaches and perceptions of the learning environment. BMC Medical Education 2021 ;Volum 21.
HINN HVL OSLOMET NTNU VID UiT Untitled
 
43 Bovim, Lars Peder Vatshelle; Valved, Lauritz; Bleikli, Bendik; Geitung, Atle Birger; Soleim, Harald; Bogen, Bård Erik.
Theoretical Rationale for Design of Tasks in a Virtual Reality-Based Exergame for Rehabilitation Purposes. Frontiers in Aging Neuroscience 2021 ;Volum 13. s. 1-11
HVL HAUKELAND Untitled
 
44 Braarud, Hanne Cecilie; Jørgensen, Tone; Evans, Polly Faith; Greve, Rakel Aasheim.
Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services. Instituttmøte; 2021-06-02 - 2021-06-02
HVL NORCE Untitled
 
45 Brandser Alvsåker, Yngvild.
Technology as both a ‘time saver’ and the ‘saviour’ of future elderly care: Analysing Norwegian healthcare policies. 5th Transforming Care Conference – Venice Time in Care: The Temporality of Care Policy and Practices; 2021-06-24 - 2021-06-26
HVL Untitled
 
46 Brattekås, Bergit; Fernø, Martin; Haugen, Malin; Føyen, Tore Lyngås; Steinsbø, Marianne; Graue, Arne; Brekke, Njål; Adamsen, Tom Christian Holm; Rygh, Cecilie Brekke; Espedal, Heidi.
Of Rats and Rocks: using pre-clinical PET imaging facilities in core analysis. The 35th International Symposium of the Society of Core Analysts; 2021-09-13 - 2021-09-16
UiB HVL SINTEF Untitled
 
47 Breistig, Sigrund; Alfsvåg, Leif Steinar; Kittelsen, Torunn Stornes; Kvilhaugsvik, Bente.
Studentar og lærarar frå Madagaskar og Noreg nytta Facebook til å samarbeide. Sykepleien 2021
VID HVL Untitled
 
48 Breistig, Sigrund; Kvilhaugsvik, Bente.
Stans i studentutveksling hindrar ikkje internasjonaliseringsarbeid. Khrono.no 2021
HVL Untitled
 
49 Breistig, Sigrund; Thorkildsen, Kari Marie; Tine, Nordgreen; Tveit Sekse, Ragnhild J..
Rehabilitering etter gynekologisk kreft. KvinneKlinikkens Forskningsdag; 2021-10-20 - 2021-10-20
HVL VID Untitled
 
50 Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente; Lunde, Sølvi Anne Eide; Andersen, Irene Aasen; Solheim, Inger; Braseth, Turid Aarhus; Kaale, Helga Kristin; Fredheim, Kari; Strøm, Bergliot; Blåsternes, Edith Margrethe; Løberg, Aina Helen; Aasen, Unni Margrethe Uren; Skahjem, Anne Charlotte.
TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 (ISBN 9788293677406) 27 s. HVL-Rapport(2021-5)
HVL UiT Untitled
 
    Vis neste liste