Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   To: 2030   Unit: Fakultet for helse- og sosialvitskap (HVL)   All publishing channels

Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2021
1 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volume 49.(2) p. 83-85
HVL OSLOMET Untitled
 
2 Aamodt, Hilde Anette; Lorås, Lennart.
Leder. Fokus på familien 2021 ;Volume 49.(1) p. 3-5
HVL OSLOMET Untitled
 
3 Abolpour Mofrad, Samaneh; Lundervold, Arvid; Lundervold, Alexander Selvikvåg.
A predictive framework based on brain volume trajectories enabling early detection of Alzheimer's disease. Computerized Medical Imaging and Graphics 2021
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
4 Ahola, Sirpa; Skjærven, Liv Karin Helvik; Piirainen, Arja.
Physiotherapists’ conceptions of movement awareness– A phenomenographic study. Physiotherapy Theory and Practice 2021 p. 1-15
HVL Untitled
 
5 Alfsvåg, Leif Steinar; Kvilhaugsvik, Bente.
Collaborative Online International Learning (COIL) Samarbeidslæring mellom sykepleiestudenter fra HVL, campus Stord og Madagaskar våren 2020 og mellom HVL, campus Stord, Madagaskar, Østerrike og Italia våren 2021. Forskningsdagene 2021; 2021-09-30 - 2021-09-30
HVL Untitled
 
6 Alme, Maria Nordheim; Jalovcic, Djenana; Fricker, Ilona; Peters, Sarah; Vårdal, Rolf; Rocca, Patricia; Hale, William; Alagöz, Esra; Leskovsek, Nika; Benyaich, Aicha; McGowan, Emer; Pettersson, Anna; Boström, Carina; Giusti, Line Merethe; Landry, Michel; Lowe, Rachael; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; van Wijchen, Joost.
Collaborative effort to increase the physiotherapist’s competency in rehabilitation of torture survivors. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture 2021 ;Volume 30.(3) p. 61-66
HVL Untitled
 
7 Alsaker, Kjersti.
Er det sammenheng mellom seksuell tvang og annen vold i parforhold?. CRUX Forskningskonferanse; 2021-08-24 - 2021-08-24
HVL Untitled
 
8 Andersen, Irene Aasen; Hovland, Gro; Rustad, Else Cathrine Lütcherath; Strandell-Laine, Camilla; Henriksen, Jette; Anåker, Anna; Svavarsdóttir, Margrét Hrönn; Thorsteinsson, Hrund Scheving; Fagerström, Lisbeth; Wangensteen, Sigrid.
Translation of the questionnaire PROFFNurse SAS II into Nordic Languages. Nordic Conference in Nursing Research; 2021-10-05 - 2021-10-06
NTNU USN HVL Untitled
 
9 Andre, Beate; Grønning, Kjersti; Jacobsen, Frode F.; Haugan, Gørill.
"Joy of life” in nursing homes. Healthcare personnel experiences of the implementation of the national strategy. A qualitative study with content analysis of interviews. BMC Health Services Research 2021 ;Volume 21.(771)
HVL NTNU Untitled
 
10 Andreassen, Lene.
Ivaretaking av sjukepleiaren: Ein praxeologisk studie om korleis lærebøker i sjukepleie har posisjonert seg om ivaretaking av sjukepleiar. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 90 p.
HVL Untitled
 
11 Areskoug-Josefsson, Kristina; Åker, Tone Hee; Solberg, Annette.
Personer med utviklingshemming trenger kunnskap om seksuell helse, vold og overgrep. Fontene 2021
VID HVL OSLOMET Untitled
 
12 Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv.
Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning 2021 ;Volume 14.(1) p. 58-69
UIA UIS HVL Untitled
 
13 Bains, Sukhjeet; Mæland, Karolina Sofia; Vik, Eline Skirnisdottir.
Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021
HVL Untitled
 
14 Balci, Sonja; Åker, Tone Hee.
Dårlige avhør kan true rettsikkerheten til sårbare voldsofre. Forskning.no [Internet] 2021-03-25
HVL OSLOMET Untitled
 
15 Bannenberg, Normann; Iversen, Tor; Karlsson, Martin; Øien, Henning; Førland, Oddvar.
Preventive Home Visits. American Journal of Health Economics 2021
UiO HVL Untitled
 
16 Barsnes, Birte; Husabø, Eivind Standal; Sande, Joar; Kyrkjebø, Dagrun.
Berekraft – «Learning by doing?». Fjordkonferansen; 2021-06-16 - 2021-06-16
HVL Untitled
 
17 Barua, Padmaja.
Organizing the Unorganizable - exploring the impact of unionization on paid domestic workers in India. Decent Care Work ? Transnational Home Care Arrangements; 2021-04-06 - 2021-04-08
HVL Untitled
 
18 Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard.
Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes 2021 ;Volume 19. p. -
NTNU UIS OSLOMET UIA HELSEFØRDE HAUKELAND STO SSHF HVL Untitled
 
19 Belayneh, Tadesse; Gebeyehu, Abebaw; Adefris, Mulat; Rørtveit, Guri; Gjerde, Janne Lillelid; Ayele, Tadesse Awoke.
Pelvic organ prolapse surgery and health-related quality of life: a follow-up study. BMC Women's Health 2021 ;Volume 21:4. p. 1-11
UiB NORCE HVL Untitled
 
20 Bendixen, Bente Elisabeth; Reime, Marit Hegg; Beisland, Elisabeth Grov; Sibbern, Tonje; Brekke, Dag Gunnar; Snibsøer, Anne Kristin.
HVL erstattet klinisk praksis med alternativt pedagogisk opplegg. Sykepleien 2021 ;Volume 109.(86172)
HVL Untitled
 
21 Benestad, Merete R.; Drageset, Jorunn; Clemm, Hege Synnøve Havstad; Røksund, Ola Drange; Vollsæter, Maria; Halvorsen, Thomas; Hysing, Mari; Vederhus, Bente Johanne.
Self-Reported Health in Adolescents With Exercise-Induced Laryngeal Obstruction; A Cross-Sectional Study. Frontiers in pediatrics 2021 ;Volume 9. p. 1-7
HVL HAUKELAND UiB NIH Untitled
 
22 Bergseth, Astrid.
Ivaretakelse av intensivsykepleieren: En praxeologisk studie om intensivsykepleieutdanningens posisjoneringer til ivaretakelse av intensivsykepleieren. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 75 p.
HVL Untitled
 
23 Bergvoll, Lise-Marie; Moi, Asgjerd Litleré; Sollesnes, Ragnhild.
Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Nordisk sygeplejeforskning 2021 ;Volume 11.(2) p. 126-140
HVL HAUKELAND UiT Untitled
 
24 Bergvoll, Lise-Marie; Sollesnes, Ragnhild; Moi, Asgjerd Litleré.
Public health nurses´ experiences with prevention of burns in small children. 20TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR BURN INJURIES (ISBI); 2021-06-17 - 2021-06-17
UiT HVL Untitled
 
25 Bertrando, Paolo; Lorås, Lennart.
Systemic- Dialogical therapy. I: Håndbok i individualterapi. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245036817. p. -
HVL Untitled
 
26 Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle; Waage, Siri; Thun, Eirunn; Blytt, Kjersti Marie.
The effects of bright light treatment on subjective and objective sleepiness during three consecutive night shifts among hospital nurses-a counter-balanced placebo-controlled crossover study.. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2021 ;Volume 47.(2) p. 145-153
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
27 Blix, Ellen; Aarø, Kari; Berger-Nordtvedt, Marte; Schelderup, Hanne Charlotte; Holanger, Kristin; Hansen, Mette Ness; Pay, Aase Serine Devold; Egenberg, Signe; Kaasen, Anne; Nilsen, Anne Britt Vika; Eri, Tine Schauer; Kongslien, Sigrun; Aune, Ingvild; Lukasse, Mirjam; Nedberg, Ingvild Hersoug; Stensland, Inger Sofie; Jørgensen, Kirsten.
Du glemte jordmødrene, Bent Høie. VG : Verdens gang 2021
HAUKELAND HVL OSLOMET USN NTNU OUS SUS UiT UNN Untitled
 
28 Blytt, Kjersti Marie; Flo-Groeneboom, Elisabeth; Erdal, Ane; Bjorvatn, Bjørn; Husebø, Bettina Elisabeth Franziska.
Sleep and its association with pain and depression in nursing home patients with advanced dementia -a cross-sectional study. Frontiers in Psychology 2021 ;Volume 12.
HVL UiB HAUKELAND Untitled
 
29 Blytt, Kjersti Marie; Frantsen, Anne Marie; Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Kristoffersen, Nina Jahren; Skaug, Eli-Anne; Steindal, Simen Alexander; Grimsbø, Gro H..
Søvn og hvile. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205531086) 32 p.
HIOF HVL LDH Untitled
 
30 Boge, Jeanne Helene.
A praxeological approach to constructions of social science. Body wash and grooming is used as example. Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volume 3. p. 1-21
HVL Untitled
 
31 Boge, Jeanne Helene.
Ei praxeologisk tilnærming til konstruksjonar av samfunnsvitskapleg viten. Denne artikkelen er ei nynorsk oversetting av den engelske artikkelen: A praxeological apporach to constructions of social science (Boge 2021). Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker 2021 ;Volume 3. p. 1-21
HVL Untitled
 
32 Boge, Jeanne Helene.
For mykje bleiebruk på sjukeheim. Bergens Tidende 2021
HVL Untitled
 
33 Boge, Jeanne Helene.
Om å skrive praxeologiske mastergradsoppgåver. Forskingsgruppeseminar; 2021-01-06 - 2021-01-06
HVL Untitled
 
34 Bonsaksen, Tore; Magne, Trine A; Stigen, Linda; Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove.
Associations between occupational therapy students’ academic performance and their study approaches and perceptions of the learning environment. BMC Medical Education 2021 ;Volume 21. p. 496-496
HINN HVL OSLOMET NTNU VID UiT Untitled
 
35 Braarud, Hanne Cecilie; Jørgensen, Tone; Evans, Polly Faith; Greve, Rakel Aasheim.
Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services. Instituttmøte; 2021-06-02 - 2021-06-02
HVL NORCE Untitled
 
36 Brandser Alvsåker, Yngvild.
Technology as both a ‘time saver’ and the ‘saviour’ of future elderly care: Analysing Norwegian healthcare policies. 5th Transforming Care Conference – Venice Time in Care: The Temporality of Care Policy and Practices; 2021-06-24 - 2021-06-26
HVL Untitled
 
37 Brattekås, Bergit; Fernø, Martin; Haugen, Malin; Føyen, Tore Lyngås; Steinsbø, Marianne; Graue, Arne; Brekke, Njål; Adamsen, Tom Christian Holm; Rygh, Cecilie Brekke; Espedal, Heidi.
Of Rats and Rocks: using pre-clinical PET imaging facilities in core analysis. The 35th International Symposium of the Society of Core Analysts; 2021-09-13 - 2021-09-16
UiB HVL SINTEF Untitled
 
38 Breistig, Sigrund; Alfsvåg, Leif Steinar; Kittelsen, Torunn Stornes; Kvilhaugsvik, Bente.
Studentar og lærarar frå Madagaskar og Noreg nytta Facebook til å samarbeide. Sykepleien 2021
VID HVL Untitled
 
39 Breistig, Sigrund; Kvilhaugsvik, Bente.
Stans i studentutveksling hindrar ikkje internasjonaliseringsarbeid. Khrono.no 2021
HVL Untitled
 
40 Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente; Lunde, Sølvi Anne Eide; Andersen, Irene Aasen; Solheim, Inger; Braseth, Turid Aarhus; Kaale, Helga Kristin; Fredheim, Kari; Strøm, Bergliot; Blåsternes, Edith Margrethe; Løberg, Aina Helen; Aasen, Unni Margrethe Uren; Skahjem, Anne Charlotte.
TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2021 (ISBN 9788293677406) 27 p. HVL-Rapport(2021-5)
HVL UiT Untitled
 
41 Bringedal, Nina; Selseng, Lillian Bruland; Dyregrov, Kari.
Når pårørende til personer med narkotikaproblem blir etterlatte – betydningen av tydelig begrepsbruk for korrekte hjelpetilbud.. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021
HVL Untitled
 
42 Buckman, Joshua E.J.; Saunders, Rob; Stott, Joshua; Arundell, Laura-Louise; O'Driscoll, Ciarán; Davies, Molly R.; Eley, Thalia C.; Hollon, Steven D.; Kendrick, Tony; Ambler, Gareth; Cohen, Zachary Daniel; Watkins, Edward; Gilbody, Simon; Wiles, Nicola; Kessler, David; Richards, David A; Brabyn, Sally; Littlewood, Elizabeth; DeRubeis, Robert J.; Lewis, Glyn; Pilling, Stephen.
Role of age, gender and marital status in prognosis for adults with depression: An individual patient data meta-analysis. Epidemiology and Psychiatric Sciences (EPS) 2021 ;Volume 30. p. -
HVL Untitled
 
43 Buhaug, Kristin; Magerøy, Nils; Einarsen, Ståle; Assmus, Jörg; Kvåle, Alice.
A clinical study of musculoskeletal dysfunction in targets of workplace bullying. European Journal of Physiotherapy 2021 p. -
HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
44 Chu, Charlene H.; McGilton, Katherine S.; Spilsbury, Karen; Le, Kim; Boscart, Veronique; Backman, Annica; Fagertun, Anette; Devi, Reena; Zuniga, Franziska.
Strengthening International Research in Long-Term Care: Recommended common data elements to support clinical staff training. Gerontology and geriatric medicine 2021 ;Volume 7. p. 1-17
HVL Untitled
 
45 DaLomba, Elaina; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Bonsaksen, Tore.
Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups. PLOS ONE 2021 ;Volume 16.(6) p. e0253773-
HINN UiT VID NTNU HVL Untitled
 
46 DaLomba, Elaina; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Bonsaksen, Tore.
Replication Data for: Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups. Høgskolen i Innlandet Elverum 2021
HVL HINN NTNU VID UiT Untitled
 
47 Douglas, Susan; Bala, Nisha; Bovendeerd, Bram; Hovland, Runar Tengel; Moltu, Christian.
Cross-cultural leadership perspectives on the use of clinical feedback in mental health.. SPR International meeting 2021; 2021-06-23 - 2021-06-26
HELSEFØRDE HVL Untitled
 
48 Drageset, Jorunn.
Social support. I: Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research. Springer Nature 2021 ISBN 978-3-030-63134-5. p. Kap 13, side 1-13
HVL UiB Untitled
 
49 Drageset, Jorunn; Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre; Eide, Leslie S.P.; Austrheim, Gunhild; Fox, Mary T.; Beisland, Elisabeth Grov.
Quality of life among cancer inpatients 80 years and older: a systematic review. Health and Quality of Life Outcomes 2021 ;Volume 19:98. p. 1-16
UiB HVL Untitled
 
50 Drageset, Sigrunn; Austrheim, Gunhild; Ellingsen, Sidsel.
Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care: A systematic review. Health Care for Women International 2021 p. -
HVL VID UiB Untitled
 
    Show next list