Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2020   To: 2020   Unit: Institutt for eiendom og juss (NMBU)   Main category: Journal publication   Main category: Conference lecture and academic presentation   Main category: Book   Main category: Report/thesis   Main category: Part of a book/report   Main category: Translation   Main category: Media contribution   Main category: Artistic and museum-related presentation   Main category: Artistic result   Main category: Product   Main category: Information material(s)   All publishing channels

Showing results 1-50 of 68 << Previous 1 2    Next >>

Book
1 Faafeng, Veslemøy; Holth, Fredrik; Høgvard, Dag; Sky, Per Kåre.
Matrikkelloven kommentarutgave. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032122) 328 p.
NMBU Untitled
 
2 Larsen, Ingrid Wang; Holth, Fredrik; Hauge, Katrine Broch.
Ekspropriasjon Kort Forklart. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215030289) 236 p.
UiO NMBU Untitled
 
Part of a book/report
3 Holsen, Terje; Børrud, Elin.
The Urban Planning Split: Area Based Qualities vs. Efficient Project Implementation. I: Methods and Concepts of Land Management - Diversity, Changes and New Approaches. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Z├╝rich 2020 ISBN 9783728140272. p. 107-117
NMBU Untitled
 
Conference lecture and academic presentation
4 Akerhaugen, Birgitte.
Offentlige veger som er anlagt av private – synspunkter på eiendomsforholdet. Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling; 2020-09-17 - 2020-09-18
NMBU Untitled
 
5 Boge, Knut.
Ownership and lease of agricultural land vs. ownership and lease of commercial buildings. PLPR2020 - The International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR); 2020-02-18 - 2020-03-22
NMBU Untitled
 
6 Bærug, Sølve.
Verdsetting av næringseiendom i mindre sentrale strøk/mindre byer. NEAK seminar taksering av næringseiendom; 2020-12-14 - 2020-12-14
NMBU Untitled
 
7 Hauge, Katrine Broch.
PlanCoast - presentasjon av tema og resultat knytta til kommunens plankompetanse i sjø og nærare om omsynet til urfolksinteresser. Seminar for naturressursgruppa; 2020-01-06 - 2020-01-07
NMBU Untitled
 
8 Hoddevik, Cathrine Liss.
Fordeling av planskapt netto verdiauke. Miniseminiar Fordeling av planskapt netto verdiauke; 2020-02-06 - 2020-02-06
NMBU Untitled
 
9 Holsen, Terje.
Betydningen av regulerings- og planstatus. Mestergruppen Eiendomsakademi; 2020-09-11 - 2020-09-11
NMBU Untitled
 
10 Holsen, Terje.
Grunneiersamarbeid ved eiendomsutvikling. Mestergruppen Eiendomsakademi; 2020-11-25 - 2020-11-25
NMBU Untitled
 
11 Holsen, Terje.
Lokalpolitikk og planprosesser – risikohåndtering. Eiendomsuka 2020; 2020-08-31 - 2020-08-31
NMBU Untitled
 
12 Holsen, Terje.
Planprosesser og lokalpolitiske beslutningsprosesser. Eiendomsbransjens ledernettverk i Bergensregionen; 2020-08-20 - 2020-08-20
NMBU Untitled
 
13 Holsen, Terje.
Planprosesser og lokalpolitiske beslutningsprosesser. Nettverk for ledende eiendomsforvaltere; 2020-10-20 - 2020-10-20
NMBU Untitled
 
14 Holsen, Terje.
Regulatory law but discretionary practice - on certainty and flexibility in Norwegian detailed zoning plans.. 14th PLPR annual conference; 2020-02-17 - 2020-02-21
NMBU Untitled
 
15 Holsen, Terje.
Utbyggingsavtalens plass i plansystemet. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler; 2020-10-29 - 2020-10-30
NMBU Untitled
 
16 Holsen, Terje.
Vernekrav. Driftslederstudiet, modul 1; 2020-09-24 - 2020-09-24
NMBU Untitled
 
17 Sky, Per Kåre.
Jordskifte og grunneiersamarbeid. Kurs; 2020-11-25 - 2020-11-25
NMBU Untitled
 
18 Sky, Per Kåre.
Mekling på ulike områder - fast eiendom. Meklingskonferansen 2020; 2020-03-04 - 2020-03-04
NMBU Untitled
 
19 Sky, Per Kåre.
Utjenlig eiendom - jordskifteloven § 3-2. Det årlige tingsrettskurset; 2020-02-06 - 2020-02-07
NMBU Untitled
 
20 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Aktsomhetsplikt etter vannressursloven. Vann- og avløpsjuss; 2020-11-25 - 2020-11-26
NMBU Untitled
 
21 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område. Disputas; 2020-06-03 - 2020-06-03
NMBU Untitled
 
22 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Eiendomsretten til grunnvann. Møte i Norsk vassdragsjuridisk forum; 2020-02-06 - 2020-02-06
NMBU Untitled
 
23 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Grunnvann og planprosesser. Møte i The International Association of Hydrogeologists (IAH); 2020-12-08 - 2020-12-08
NMBU Untitled
 
24 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Hvordan ivareta grunnvann i planlegging etter plan- og bygningsloven. Vann- og avløpsjuss; 2020-11-25 - 2020-11-26
NMBU Untitled
 
25 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Søknadsplikt for brønnboring. Vann- og avløpsjuss; 2020-11-25 - 2020-11-26
NMBU Untitled
 
Media contribution
26 Bærug, Sølve.
Fikk ut 119 mill. med "kunstig oppblåst" leieavtale på familiegården. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2020-01-21
NMBU Untitled
 
27 Pileberg, Silje; Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Grunnvatnet vårt – skatten heile Noreg har, men ingen ser. Forskning.no [Business/trade/industry journal] 2020-07-26
NMBU Untitled
 
28 Sky, Per Kåre.
Mekler bare i trygge saker. Advokatbladet nr. 3/2020 [Business/trade/industry journal] 2020-05-15
NMBU Untitled
 
Report/thesis
29 Boge, Knut.
Kompendium for MAST303 2020 Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling. Ås: NMBU Institutt for eiendom og juss (Digitalt kompendium) 2020 481 p.
NMBU Untitled
 
30 Haarstad, Håvard; Aarhaug, Jørgen; Holm, Erling Dokk; Lervåg, Lone-Eirin; Seehuus, Rikke Amilde; Malmedal, Geir.
Digital skifte for transport – 16 nye teknologier og hvordan de endrer byene. : Teknologirådet 2020 (ISBN 978-82-8400-010-7) 69 p.
FFI SINTEF TØI UiB NMBU Untitled
 
31 Sky, Per Kåre.
Endret jordbruk – spredte arealer. Trondheim: Ruralis 2020 39 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(6/2020)
NMBU Untitled
 
32 Sky, Per Kåre.
Forhandling, forhandlingsplanlegging og jordskifte i urbane områder. Ås: Centre for Land Tenure Studies (CLTS), NMBU 2020 (ISBN 978-82-7490-287-9) 20 p.
NMBU Untitled
 
33 Solli, Gunnhild Storbekkrønning.
Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett. : Universitetet i Oslo 2020 470 p.
NMBU Untitled
 
34 Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai Kristoffersen.
Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-313-1) ;Volume 2020.112 p. NIBR-rapport(17)
NORD OSLOMET NMBU Untitled
 
Journal publication
35 Boge, Knut.
Guest editorial - Housing for people with special needs. Facilities 2020 ;Volume 38.(9/10) p. 597-598
NMBU Untitled
 
36 Bærug, Sølve; Utgård, Karl Arne.
Fra rettspraksis. Skeidar - kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon.. Kart og plan 2020 ;Volume 80.(1) p. 59-62
NMBU Untitled
 
37 Børrud, Elin; Holsen, Terje; Knudtzon, Lillin Cathrine.
Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg i planleggingsfag. Læring om læring 2020 ;Volume 4.(1)
NMBU Untitled
 
38 Elvestad, Helen Elisabeth; Holsen, Terje.
Negative covenants and real-estate developers’ modus operandi: the case of suburban densification in Oslo, Norway. Town planning review 2020 ;Volume 91.(3)
NMBU Untitled
 
39 Holm, Erling Dokk.
Byene våre er formet av katastrofer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 32-32
NMBU Untitled
 
40 Holm, Erling Dokk.
Bygge landet eller tømme kassen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 3-3
NMBU Untitled
 
41 Holm, Erling Dokk.
Dyrt, vakkert, usentralt og rikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NMBU Untitled
 
42 Holm, Erling Dokk.
En urban velsignelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NMBU Untitled
 
43 Holm, Erling Dokk.
Folkets bibliotek. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NMBU Untitled
 
44 Holm, Erling Dokk.
Hvem eier vannet i fjordene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 3-3
NMBU Untitled
 
45 Holm, Erling Dokk.
Hvis vi alle er turister, hva er det som venter oss nå?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 3-3
NMBU Untitled
 
46 Holm, Erling Dokk.
Hvorfor er boliger så dyre?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 17-17
NMBU Untitled
 
47 Holm, Erling Dokk.
Kjipe detaljer, dårlige fasader, omsorgsløse uterom og horrible byplangrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NMBU Untitled
 
48 Holm, Erling Dokk.
Ny minister, ny politikk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 14-14
NMBU Untitled
 
49 Holm, Erling Dokk.
Når byen er tom, er den ikke by mer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 p. 3-3
NMBU Untitled
 
50 Holm, Erling Dokk.
Tog i trøbbel, by i trøbbel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NMBU Untitled
 
    Show next list