Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2020
1 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020
UIA UiB UiO Untitled
 
2 Bentzen, Heidi Beate.
A World View. Webinar on Data Protection Legislation for health research, with a focus on COVID-19; 2020-05-05
UiO Untitled
 
3 Bentzen, Heidi Beate.
FHI lager app for å spore folk i kampen mot koronaviruset. NRK [Internet] 2020-03-24
UiO Untitled
 
4 Bentzen, Heidi Beate.
FHI-app skal lagre info om dine bevegelser i 30 dager. NRK [Internet] 2020-03-27
UiO Untitled
 
5 Bentzen, Heidi Beate.
Genetisk selvtesting av barn. Webinar om gentesting – en farlig selskapslek?; 2020-05-14
UiO Untitled
 
6 Bentzen, Heidi Beate.
In the Name of Scientific Advancement: How to Assess what Constitutes 'Scientific Research' in the GDPR to Protect Data Subjects and Democracy. I: Disinformation and Digital Media as a Challenge for Democracy. Intersentia 2020 ISBN 9781780689753. p. 341-366
UiO Untitled
 
7 Bentzen, Heidi Beate.
Mapping a moral grey zone: Interview with Heidi Beate Bentzen. EHDN News [Business/trade/industry journal] 2020-03-02
UiO Untitled
 
8 Bentzen, Heidi Beate.
Moderator: Open Science with Health and Genetic Data: A Contradiction?. CPDP 2020 Data Protection and Artificial Intelligence; 2020-01-23
UiO Untitled
 
9 Bentzen, Heidi Beate.
Overvåker og deler informasjon om koronasmittede. NRK [Internet] 2020-03-18
UiO Untitled
 
10 Bentzen, Heidi Beate.
Transport, indkøbsvaner og mobiltelefoner: Sådan skal data hjælpe med at træffe beslutninger om coronakrisen. DR [Internet] 2020-03-28
UiO Untitled
 
11 Dahlberg, Jørgen; Eriksen, Camilla; Robertsen, Annette; Beitland, Sigrid.
Barriers and challenges in the process of including critically ill patients in clinical studies. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2020 ;Volume 28.(1) p. 51-
AHUS OUS UiO Untitled
 
12 Feiring, Eli; Traina, Gloria; Hofmann, Bjørn; Fystro, Joar Røkke.
Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics 2020
UiO Untitled
 
13 Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten; Steine, Siri.
Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2020 p. 1-8
AHUS NTNU STO UiO Untitled
 
14 Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research 2020 p. -
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
15 Heggestad, Anne Kari Tolo.
Hvem kvalifiserer til sykehjemsplass. NRK, P1+, Holm [Radio] 2020-01-16
UiO Untitled
 
16 Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun; Hellesø, Ragnhild.
Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no 2020
UiO Untitled
 
17 Hofmann, Bjørn Morten.
Biases distorting priority setting. Health Policy 2020 ;Volume 124.(1) p. 52-60
NTNU UiO Untitled
 
18 Hofmann, Bjørn Morten.
New technologies in health care – disrupting practices, professions, and societies?. IPOQ 2020 – 6th Nordic research conference: Digitalizing and new technology: Impacts on work climate, professional identity and patient care - Challenges and opportunities; 2020-03-02 - 2020-03-03
UiO NTNU Untitled
 
19 Holm, Søren.
A general approach to compensation for losses incurred due to public health interventions in the infectious disease context. Monash Bioethics Review 2020
UiO Untitled
 
20 Høstmælingen, Njål; Bentzen, Heidi Beate.
How to operationalise human rights for COVID-19 measures. BMJ Global Health 2020
FHI UiO Untitled
 
21 Magelssen, Morten; Horn, Morten Andreas.
Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202616571) 317 p.
OUS UiO Untitled
 
22 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
UiO Untitled
 
23 Sævareid, Trygve Johannes Lereim.
Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt. Fagdag Eidsvoll; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
24 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Heggestad, Anne Kari Tolo.
Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien 2020
UiO Untitled
 
25 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo; Husebø, Bettina.
Belastende besøksstans. Dagsavisen 2020
UiB UiO Untitled
 
26 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2020 ;Volume 37.(2) p. 5-9
UiO Untitled
 
27 Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar.
"Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen 2020
UiO Untitled
 
2019
28 Bentzen, Heidi Beate.
AI – Giving medicine an edge and pushing privacy to its edge. 33rd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care; 2019-08-09
UiO Untitled
 
29 Bentzen, Heidi Beate.
Balancing protection and free movement of personal data. Annual AGD Meeting 2019: Artificial intelligence meets genomics; 2019-09-27
UiO Untitled
 
30 Bentzen, Heidi Beate.
Deling av data i forskning. Forum for medisinsk forskningsetikk: Deling av data i forskning; 2019-03-06
UiO Untitled
 
31 Bentzen, Heidi Beate.
Ethical and social issues surrounding the balancing of individual vs. community interests in psychiatric genetics. Ethical issues in Psychiatric Genetic Counselling and Testing – Quo vadis?; 2019-09-11
UiO Untitled
 
32 Bentzen, Heidi Beate.
Europeisk GDPR atferdsnorm for helseforskning. Normkonferansen 2019; 2019-11-27
UiO Untitled
 
33 Bentzen, Heidi Beate.
GDPR-forsker: – Det trengs nye tekniske løsninger. Dagens Medisin [Newspaper] 2019-03-15
UiO Untitled
 
34 Bentzen, Heidi Beate.
“I ain’t lookin’ to block you up”: International Collaboration and Data Flow Under the EU GDPR. ISBER Regional Meeting: Times They Are a Changin’: Biobanks for the Future; 2019-11-04
UiO Untitled
 
35 Bentzen, Heidi Beate.
Introduksjon til GDPR for helseforskning. Åttende nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2019; 2019-11-08
UiO Untitled
 
36 Bentzen, Heidi Beate.
Oversikt over pågående initiativer for behandling av helseopplysninger. Forum Rettsinformatikk; 2019-09-04
UiO Untitled
 
37 Bentzen, Heidi Beate.
Paneldebattant: Dialogue on the value of health data. EHiN 2019 Norges nasjonale e-helsekonferanse; 2019-11-12
UiO Untitled
 
38 Bentzen, Heidi Beate.
Recommendation on the protection and use of health-related data. EHiN 2019 Norges nasjonale e-helsekonferanse; 2019-11-13
UiO Untitled
 
39 Bentzen, Heidi Beate.
The Legal Regulation of Precision Medicine. Medicine at the Digital Age; 2019-05-07
UiO Untitled
 
40 Bentzen, Heidi Beate.
Trenger vi etiske retningslinjer for kunstig intelligens?. Sikkerhetsfestivalen; 2019-08-28
UiO Untitled
 
41 Bentzen, Heidi Beate.
Utfordringer med økt tilgjenge­lighet av genomiske data. Bestpractice Onkologi/Hematologi 2019
UiO Untitled
 
42 Bentzen, Heidi Beate; Høstmælingen, Njål.
Balancing Protection and Free Movement of Personal Data: The New European Union General Data Protection Regulation. Annals of Internal Medicine 2019 ;Volume 170.(5) p. 335-337
OUS UiO Untitled
 
43 Bernabe, Rosemarie de la Cruz; van Thiel, Ghislaine JMW; Breekveldt, Nancy S; Gispen, Christine C; Van Delden, Johannes JM.
Regulatory sanctions for ethically relevant GCP violations. Drug Discovery Today 2019 ;Volume 24.(11) p. 2116-2119
UiO Untitled
 
44 Bjorå, Ingunn K. Hoel; Jorem, Jacob; Tveito, Marit.
Tvangsbehandling av somatisk sykdom ved psykisk lidelse. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volume 139.(3) p. 274-276
DIAKON UiO Untitled
 
45 Bond, Kenneth; Hofmann, Bjørn Morten; Legault, George; Refolo, Pietro; Sacchini, Dario; Sandman, Lars; Wilt, Gert Jan van der.
Introduction to Ethics in Health Technology Assessment. HTAi 2019; 2019-06-15 - 2019-06-19
NTNU UiO Untitled
 
46 Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan.
A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports 2019 ;Volume 20.(5) p. 1-4
CICERO MF NIBIO NTNU UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
47 Bruun, Henriette; Huniche, Lotte; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Pedersen, Reidar.
Hospital ethics reflection groups: a learning and development resource for clinical practice. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.(75)
UiO Untitled
 
48 Bruun, Henriette; Pedersen, Reidar; Stenager, Elsebeth; Mogensen, Christian Backer; Huniche, Lotte.
Implementing ethics reflection groups in hospitals: An action research study evaluating barriers and promotors. BMC Medical Ethics 2019 ;Volume 20.(49)
UiO Untitled
 
49 Dahlberg, Jørgen; Dahl, Vegard; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar.
Lack of informed consent for surgical procedures by elderly patients with inability to consent: a retrospective chart review from an academic medical center in Norway. Patient Safety in Surgery 2019 ;Volume 13.(24) p. -
AHUS UiO Untitled
 
50 de Snoo-Trimp, Janine C.; Molewijk, Albert Christiaan; Ursin, Gøril; Brinchmann, Berit Støre; Widdershoven, G. A. M.; CW de Vet, Henrica; Svantesson, Mia.
Field-testing the Euro-MCD Instrument: Experienced outcomes of moral case deliberation. Nursing Ethics 2019 p. 1-17
NORD NLSH UiO Untitled
 
    Show next list