Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2019
1 Emilsen, Linda Evenstad.
Acquisition of nominal morphology in Norwegian L2: Trends and tendencies. I: Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203120. s. 163-181
HIOF Untitled
 
2 Emilsen, Linda Evenstad.
Fire studier om spontantale når norsk er andrespråk. Språkseminarium; 2019-12-04 - 2019-12-04
HIOF Untitled
 
3 Emilsen, Linda Evenstad.
The tale of my PhD thesis: Four studies on L2 spontaneous speech. Nettverkssamling LaMUC; 2019-11-13 - 2019-11-14
HIOF Untitled
 
4 Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad; Arntzen, Ragnar.
Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian. I: Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203984. s. 185-206
HIOF Untitled
 
5 Søfteland, Åshild; Emilsen, Linda Evenstad.
Å tileigne seg norsk som andrespråk i eit dialektparadis. Språkfika; 2019-04-10 - 2019-04-10
HIOF Untitled
 
2018
6 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
7 Emilsen, Linda Evenstad.
Fakta og myter om flerspråklighet. Flerspråklighet: babelsk forvirring eller flerfoldig fryd? Åpning av Fremmedspråksuka 2018; 2018-09-26 - 2018-09-26
HIOF Untitled
 
8 Emilsen, Linda Evenstad.
Flerspråklighetsforskning på grensen. Seniorenes lunsjmøte; 2018-02-21 - 2018-02-21
HIOF Untitled
 
9 Emilsen, Linda Evenstad.
Hvordan tilegner flerspråklige barn, unge og voksne seg sine andrespråk?. Kompetanse for mangfold, fagsamling for barnehage og skole; 2018-05-15 - 2018-05-15
HIOF Untitled
 
10 Emilsen, Linda Evenstad.
Sprudlende forskning på norsk som andrespråk i Halden!. mulighetsriket.no [Internett] 2018-06-07
HIOF Untitled
 
11 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology. Research methodology in the field of second language acquisition and learning; 2018-05-30 - 2018-06-01
HIOF Untitled
 
12 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Andrespråksanalyse av barns spontantale. NOA - Norsk som andrespråk 2018 ;Volum 34.(1/2) s. 128-157
HIOF Untitled
 
13 Emilsen, Linda Evenstad; Søfteland, Åshild.
Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
2017
14 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Karlsen, Jannicke.
Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. Nordens språk som andraspråk 13 (NORDAND 13); 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF UiO Untitled
 
15 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge. Abels hage, Litteraturhuset i Fredrikstad; 2017-10-30 - 2017-10-30
HIOF Untitled
 
16 Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad; Wold Halland, Anine.
Ordriket Lærerveiledning 7. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-11-01759-8) 312 s.
HVL HIOF Untitled
 
17 Emilsen, Linda Evenstad.
Acquisition of gender in Norwegian L2. The European Second Language Association 27 (EuroSLA 27); 2017-08-30 - 2017-09-02
HIOF Untitled
 
18 Emilsen, Linda Evenstad.
Gender in Norwegian L2. Meeting in psycholinguistics lab; 2017-11-08 - 2017-11-08
HIOF Untitled
 
19 Emilsen, Linda Evenstad; Eide, Kristin Melum.
Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF NTNU Untitled
 
2016
20 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Håkansson, Gisela Anne-Marie.
Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
21 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald.
Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet.. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
22 Bjerke, Christian Bjørn; Ulland, Gro; Emilsen, Linda Evenstad; Wold Halland, Anine.
Ordriket Elevbok 7B. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-11-01758-1) 288 s.
HVL HIOF NTNU Untitled
 
23 Emilsen, Linda Evenstad.
Acquisition of word order in Norwegian L2. Seminar in the LCSI research group; 2016-03-15 - 2016-03-15
HIOF Untitled
 
24 Emilsen, Linda Evenstad.
Begynneropplæring i flerspråklige klasserom - flerspråklige elevers forutsetninger. KFK-kurs i: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet; 2016-11-18 - 2016-11-18
HIOF Untitled
 
25 Emilsen, Linda Evenstad.
Contrastivity in a Norwegian dialect. GLAC - Germanic Linguistics Annual Conference; 2016-05-20 - 2016-05-22
HIOF Untitled
 
26 Emilsen, Linda Evenstad.
Flerspråklige barn og tilegnelse av norsk som andrespråk. Seminar i SKuL - Skole, Kunnskap og Lærerutdanning; 2016-12-15 - 2016-12-15
HIOF Untitled
 
27 Emilsen, Linda Evenstad.
Fra frase til kjerne – kontrastive elementer i en norsk dialekt. GRAMINO - Grammatik i Norden; 2016-05-10 - 2016-05-11
HIOF Untitled
 
28 Emilsen, Linda Evenstad.
Nominale ledd i norsk som andrespråk. Seminar i forskningsgruppa Flerspråklig oppvekst; 2016-01-14 - 2016-01-14
HIOF Untitled
 
29 Emilsen, Linda Evenstad.
Presentasjon av ph.d.-prosjekter. Norsk tidsskrift for logopedi 2016 ;Volum 4.
HIOF Untitled
 
30 Emilsen, Linda Evenstad.
Utvikling av nominale ledd i norsk som andrespråk - trender og tendenser. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk Norsk andrespråksforskning: teori og praksis; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
31 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald.
Norwegian as a heritage language in America - the final stage. Research Seminar; 2016-02-03
HIOF Untitled
 
32 Emilsen, Linda Evenstad; Karlsen, Jannicke.
Project presentation: "The language diary". Network meeting; 2016-11-16 - 2016-11-16
HIOF UiO Untitled
 
33 Hjelde, Arnstein; Emilsen, Linda Evenstad.
From Old Norse to Middle Norwegian. Dept. of Scandinavian studies, University of Edinburgh; 2016-02-04
HIOF Untitled
 
34 Hjelde, Arnstein; Emilsen, Linda Evenstad.
Nynorsk around 1900 / Nynorsk in America. Dept of Scandinavian Studies, University of Edinburgh; 2016-02-09
HIOF Untitled
 
2015
35 Emilsen, Linda Evenstad.
Acquisition of definiteness and indefiniteness marking in Norwegian L2 learners. PALA 2015 The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquisition; 2015-09-18 - 2015-09-19
HIOF Untitled
 
36 Emilsen, Linda Evenstad.
Artikler i norsk som andrespråk. Seminar i forskningsgruppa Flerspråklig oppvekst; 2015-09-10 - 2015-09-10
HIOF Untitled
 
37 Emilsen, Linda Evenstad.
En (re)analyse av adjektiviske elementer med evidens fra en trøndersk dialekt. MONS 16 (Møte om norsk språk); 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF Untitled
 
38 Emilsen, Linda Evenstad.
Nominal phrases in Norwegian L2. PALA Summer school; 2015-09-16 - 2015-09-17
HIOF Untitled
 
39 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein.
Attrisjon på prærien. Fagdag om Amerika-norsk; 2015-03-27 - 2015-03-27
HIOF Untitled
 
40 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald.
Heritage Language Acquisition and Attrition:Intergenerational Change among Norwegian Speakers in the Midwest. WILA 6 Sixth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2015-09-24 - 2015-09-26
HIOF Untitled
 
41 Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
“De er itte fælt mye difference at all…” – om endringer og transfer i det norske språket på prærien. MONS 16 - Møte om norsk språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF Untitled
 
2014
42 ; Emilsen, Linda Evenstad.
Adjektiviske element i ei trøndersk dialekt. Trondheim: NTNU 2014 110 s.
NTNU Untitled
 
43 Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise.
Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis] 2014-05-04
NTNU Untitled
 
2012
44 Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad.
Inspirert av språkguru. Avisa Tromsø [Avis] 2012-09-13
NTNU Untitled