Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2020
1 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Skundberg-Kletthagen, Hege; Schröder, Ingrid Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
It’s Not a Race, It’s a Marathon! Families Living with a Young Adult Suffering from Mental Illness. Issues in Mental Health Nursing 2020
NTNU Untitled
 
2 Fjær, Kari Kirkbakk; Skundberg-Kletthagen, Hege.
Samarbeid med pårørende. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 453-458
NTNU Untitled
 
3 Skundberg-Kletthagen, Hege; Gonzalez, Marianne Thorsen; Schröder, Ingrid Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
Mental Health Professionals' Experiences with Applying a Family-Centred Care Focus in Their Clinical Work. Issues in Mental Health Nursing 2020 s. -
USN NTNU Untitled
 
2019
4 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Moen, Øyfrid Larsen; Skundberg-Kletthagen, Hege.
Pårørende kan bli en ressurs, men da må de få støtte. DagensMedisin [Internett] 2019-09-27
NTNU Untitled
 
5 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Moen, Øyfrid Larsen; Skundberg-Kletthagen, Hege.
Pårørende kan være en.. Oppland Arbeiderblad [Avis] 2019-10-05
NTNU Untitled
 
6 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Skundberg-Kletthagen, Hege; Schrøder, Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
Family support conversations in community mental healthcare settings - Family experiences, in a Norwegian context.. 14th International Family Nursing Conference, Washington DC,USA; 2019-08-13 - 2019-08-16
NTNU Untitled
 
7 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Skundberg-Kletthagen, Hege; Schrøder, Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
Everyday life and family-centered support conversation intervention. 5th Horatio festival of Psychiatric Nursing, Copenhagen, Denmark; 2019-05-09 - 2019-05-12
NTNU Untitled
 
8 Skundberg-Kletthagen, Hege; Aass, Lisbeth Kjelsrud; Moen, Øyfrid Larsen.
Mental health professionals’ experiences of family-centred care focus. 14th International Family Nursing Conference; 2019-08-13 - 2019-08-16
NTNU Untitled
 
2018
9 Fjær, Kari Kirkbakk; Kletthagen, Hege.
Nursing Students’ in Mental Health Nursing Shown by the Debriefing Phase in Low-Fidelity Simulation. Issues in Mental Health Nursing 2018
NTNU Untitled
 
10 Kletthagen, Hege; Moen, Øyfrid Larsen.
The experience of family centred care intervention from the perspectives of health professionals in a communety mental health setting.. Horatio Congress, European Psychiatric Nurses; 2018-05-10 - 2018-05-12
NTNU Untitled
 
11 Moen, Øyfrid Larsen; Kletthagen, Hege.
Helsesøstres oppfatninger av å jobbe med ungdom med psykiske plager i skolen. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2018-09-27 - 2018-09-27
NTNU Untitled
 
12 Moen, Øyfrid Larsen; Kletthagen, Hege; Schrøder, Agneta.
Mental health professionals’ attitudes and perceptions regarding the importance of families and quality in community mental healthcare. ECMH- European Conference on Mental Health; 2018-09-19 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
13 Moen, Øyfrid Larsen; Schröder, Agneta; Kletthagen, Hege.
Familiens betydning i psykisk helsearbeid i kommunen og kvalitet i psykisk helsearbeid fra helsepersonells perspektiv. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2018-09-27
NTNU Untitled
 
14 Moen, Øyfrid Larsen; Schröder, Agneta; Kletthagen, Hege.
Health professionals in community mental health care, their perceptions of quality in care and attitudes of working families. Horatio 2018 - Safe settings; 2018-05-10 - 2018-05-12
NTNU Untitled
 
15 Skundberg-Kletthagen, Hege; Moen, Øyfrid Larsen.
Mental health professionals`experiences of family centred care when meeting young adults living with mental illness and their families. Europeisk konferanse; 2018-09-19 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
2017
16 Kletthagen, Hege; Moen, Øyfrid Larsen.
Mental health work in school health services and school nurses' involvement and attitudes, in a Norwegian context. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2017 ;Volum 26.(23-24) s. 5044-5051
NTNU Untitled
 
17 Moen, Øyfrid Larsen; Kletthagen, Hege.
Public health nurses’ experience, involvement and attitude concerning mental health issues in a school setting. Nordic journal of nursing research 2017 ;Volum 38.(2) s. 61-67
NTNU Untitled
 
2016
18 Kletthagen, Hege.
Pårørende til deprimerte kan selv bli syke. Gemini 2016
NTNU Untitled
 
19 Kletthagen, Hege; Hall-Lord, Marie Louise; Hedelin, Birgitta; Wangensteen, Sigrid.
Relatives of Inpatients Suffering from Severe Depression: Their Burden and Encounters with the Psychiatric Health Services. Issues in Mental Health Nursing 2016 ;Volum 37.(5) s. 293-298
NTNU Untitled
 
20 Kletthagen, Hege; Moen, Øyfrid Larsen.
Mental health work in school health services and Public Health Nurses’ involvement and attitudes. NarrativeNursing Conference; 2016-09-14 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
21 Moen, Øyfrid Larsen; Kletthagen, Hege.
Arbeid med elevers psykiske helse i skolehelsetjenesten – Helsesøstres involvering og holdning. Sykepleiekongressen; 2016-09-27 - 2016-09-28
NTNU Untitled
 
22 Skundberg-Kletthagen, Hege; Kletthagen, Hege.
Pårørende og depresjon. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2016-06-03
NTNU Untitled
 
2015
23 Kletthagen, Hege.
Pårørende til personer som lider av alvorlig depresjon. NRK P1 [Radio] 2015-09-24
NTNU Untitled
 
24 Kletthagen, Hege; Hedelin, Birgitta; Wangensteen, Sigrid; Hall-Lord, Marie Louise.
Burden, Health and Sense of Coherence among Relatives of Depressed Inpatients. Open Journal of Nursing 2015 ;Volum 5.(3) s. 163-172
NTNU Untitled
 
25 Kletthagen, Hege; Wangensteen, Sigrid; Hall-Lord, Marie Louise; Hedelin, Birgitta.
Experiences of the psychiatric specialist health services – The perspective of relatives of inpatients with severe depression. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 2015 ;Volum 5.(2) s. 117-123
NTNU Untitled
 
2013
26 Kletthagen, Hege.
Relatives experiences of mental health services- from the perspectives of therelatives of patients with depression. Breaking barrieres; 2013-09-11 - 2013-09-13
NTNU Untitled
 
27 Kletthagen, Hege; Wangensteen, Sigrid; Hall-Lord, Marie Louise; Hedelin, Birgitta.
Relatives of patients with depression: experiences of everyday life. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013
NTNU Untitled
 
2012
28 Kletthagen, Hege.
Relatives of patients with depression-perceptions of everyday life. Horatio: 2nd European festival of Psychiatric Nursing; 2012-09-20 - 2012-09-23
NTNU Untitled
 
2007
29 Kletthagen, Hege; Nina, Aarhus Smeby.
Informasjon til pårørende av førstegangsinnlagte i akuttpsykiatrien. Sykepleien Forskning 2007 ;Volum 2.(1) s. 16-
NTNU Untitled