Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: stenseth   First name: geir   All publishing channels

Showing results 1-50 of 90 << Previous 1 2    Next >>

1 Stenseth, Geir.
Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-35595-9) 416 p.
UiO Untitled
 
2 Stenseth, Geir.
Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse. Avskjedsseminar for Kjersti Selberg; 2004-01-20 - 2004-01-20
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir.
En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger. Kart og Plan 2005 ;Volume 65.(1) p. 56-64
UiO Untitled
 
4 Stenseth, Geir.
Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder. Rettshistorisk samlings seminarrekke høsten 2003; 2003-11-25 - 2003-11-25
UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir.
Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter. Lov og Rett 2003 (3) p. 131-145
UiO Untitled
 
6 Stenseth, Geir.
Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger. Doktorandseminar; 2004-11-12 - 2004-11-12
UiO Untitled
 
7 Stenseth, Geir.
Rettsinstituttet hevd. NRK P2 programposten WOK [Radio] 2003-02-27
UiO Untitled
 
8 Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik; Stenseth, Geir.
Nasjonalbudsjettet for 1989. Oslo: Elcon Securities A.S 1988
BI HINN Untitled
 
9 Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
"Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen 2013 p. 19-19
UiO Untitled
 
10 Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle; Stenseth, Geir.
Om rentens terminstruktur. I: Ni artikler om penger, kreditt og valuta. Universitetsforlaget 1991 ISBN 8200212076.
BI HINN Untitled
 
11 Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir.
En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge. Oslo: Elcon Securities A.S 1988
BI HINN Untitled
 
12 Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir.
Lån i valuta - muligheter og farer. Oslo: Elcon Securities A.S 1989
BI HINN Untitled
 
13 Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205464568) 316 p.
HINN UiO Untitled
 
14 Stenseth, Geir.
"A Man’s House is His Castle“: An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Ancilla Iuris 2017 (11) p. 11-29
HINN UiO Untitled
 
15 Stenseth, Geir.
An Economic and Comparative Approach to Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Naturressurslunsj; 2017-12-01 - 2017-12-01
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir.
Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger. Nasjonalt tingsrettsforum; 2011-05-27 - 2011-05-28
HINN Untitled
 
17 Stenseth, Geir.
Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie. Seminar Forskergruppe i naturresursrett; 2006-12-15
UiO Untitled
 
18 Stenseth, Geir.
Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s. Tidsskrift for rettsvitenskap 2007 (3) p. 430-435
UiO Untitled
 
19 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Foredrag UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society Speaker Series – Summer 2015; 2015-06-03
HINN Untitled
 
20 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. 3rd Annual Private Law Consortium; 2015-07-06
HINN Untitled
 
21 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Ph.D. Seminar in Law and Economics; 2015-11-18
HINN Untitled
 
22 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Seminaret Jordskifte og ekspropriasjon; 2015-12-09
HINN Untitled
 
23 Stenseth, Geir.
Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research. Ancilla Iuris 2008 p. 96-113
UiO Untitled
 
24 Stenseth, Geir.
De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering. Kurs for Norges Bondelag; 2006-09-22
UiO Untitled
 
25 Stenseth, Geir.
De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering. Kurs Norsk jordskifteforening; 2006-11-14
UiO Untitled
 
26 Stenseth, Geir.
De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering. Tidsskrift for eiendomsrett 2007 (3) p. 293-319
UiO Untitled
 
27 Stenseth, Geir.
De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid. Alumni-forum; 2012-03-22
HINN Untitled
 
28 Stenseth, Geir.
Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning. Jordskiftedommerforeningen i Eidsivating; 2012-03-20
HINN Untitled
 
29 Stenseth, Geir.
Eiendomsretten i Norge – høyt og lavt: Fra noen rettshistoriske lærdommer til moderne naturressursforvaltning. Norges almenningsforbund: Årlig faglig foredrag; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiO Untitled
 
30 Stenseth, Geir.
En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap. Foredragsserien for seniorene i Det Norske Vitenskapsakademi; 2008-11-26 - 2008-11-26
UiO Untitled
 
31 Stenseth, Geir.
Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond. Oppland arbeiderblad 2014
HINN Untitled
 
32 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :. Kart og Plan 2010 ;Volume 70, årg. 103.(3) p. 224-231
UiO Untitled
 
33 Stenseth, Geir.
Forvaltning av allmenninger. Forskergruppe i Naturressursretts seminarrekke høsten 2008; 2008-10-10 - 2008-10-10
UiO Untitled
 
34 Stenseth, Geir.
Gevinstdeling ved «privat ekspropriasjon»? Noen lærdommer fra sammenlignende rettsforskning og moderne atferdøkonomi. Årlig konferanse: Ekspropriasjonsrett; 2017-03-29 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
35 Stenseth, Geir.
Grunnkonservativ dommer: Neil Gorsuchs dommerfilosofi er at lovfortolking er domstolenes oppgave. Det kan gi konflikter med presidenten.. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
36 Stenseth, Geir.
Hvem er mektigst i USA?. Oppland arbeiderblad 2015 p. 13-
HINN Untitled
 
37 Stenseth, Geir.
Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett.. Skogforum; 2017-09-28 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
38 Stenseth, Geir.
Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (4)
HINN Untitled
 
39 Stenseth, Geir.
Ino Augsberg's comment - a few remarks. Ancilla Iuris 2008 p. 118-118
UiO Untitled
 
40 Stenseth, Geir.
Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv 2016 p. 22-
HINN Untitled
 
41 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?. Dagens næringsliv 2017
HINN Untitled
 
42 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes – og deretter benåde seg selv?: President Donald Trump åpner for å benåde seg selv, men kan han tiltales og dømmes? Hvordan er egentlig den rettslige stillingen for presidenten personlig?. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
43 Stenseth, Geir.
Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1989-1996
UiO Untitled
 
44 Stenseth, Geir.
Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1996-2001
UiO Untitled
 
45 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om bygdeallmenninger. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
46 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
47 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 2001-2001
UiO Untitled
 
48 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om statsallmenninger. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
49 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova). I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
50 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1084-1089
UiO Untitled
 
    Show next list