Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: stenseth   First name: geir   All publishing channels

Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

1 Stenseth, Geir.
Almenningens janusansikt : en sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameierforhold i norsk utmark. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 82-05-35595-9) 416 p.
UiO Untitled
 
2 Stenseth, Geir.
Diskusjonen om Harald Hårfagres såkalte odelstilegnelse. Avskjedsseminar for Kjersti Selberg; 2004-01-20 - 2004-01-20
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir.
En historie om hvordan Harald Hårfagre gjorde statsalmenninger til statsalmenninger. Kart og Plan 2005 ;Volume 65.(1) p. 56-64
UiO Untitled
 
4 Stenseth, Geir.
Historiens betydning for gjeldende allmenningsrett og tilstøtende rettsområder. Rettshistorisk samlings seminarrekke høsten 2003; 2003-11-25 - 2003-11-25
UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir.
Om "relevans" og "vekt" - men manglende "holdbarhet" - for juridiske argumenter. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2003 (3) p. 131-145
UiO Untitled
 
6 Stenseth, Geir.
Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlinger. Doktorandseminar; 2004-11-12 - 2004-11-12
UiO Untitled
 
7 Stenseth, Geir.
Rettsinstituttet hevd. NRK P2 programposten WOK [Radio] 2003-02-27
UiO Untitled
 
8 Hansen, Jarle; Isachsen, Arne Jon; Sando, Carl Erik; Stenseth, Geir.
Nasjonalbudsjettet for 1989. Oslo: Elcon Securities A.S 1988
BI HINN Untitled
 
9 Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
"Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen 2013 p. 19-19
UiO Untitled
 
10 Isachsen, Arne Jon; Haavi, Stein Erik; Hansen, Jarle; Stenseth, Geir.
Om rentens terminstruktur. I: Ni artikler om penger, kreditt og valuta. Universitetsforlaget 1991 ISBN 8200212076.
BI HINN Untitled
 
11 Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir.
En analyse av de 6 største realkredittforetakene i Norge. Oslo: Elcon Securities A.S 1988
BI HINN Untitled
 
12 Isachsen, Arne Jon; Stenseth, Geir.
Lån i valuta - muligheter og farer. Oslo: Elcon Securities A.S 1989
BI HINN Untitled
 
13 Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205464568) 316 p.
HINN UiO Untitled
 
14 Stenseth, Geir.
Argumenter fra filosofi og psykologi brukt i juridiske avhandlinger. Nasjonalt tingsrettsforum; 2011-05-27 - 2011-05-28
HINN Untitled
 
15 Stenseth, Geir.
Bidrag til teoridiskusjon om eiendomsrett og tilstøtende emner. En forstudie. Seminar Forskergruppe i naturresursrett; 2006-12-15
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir.
Borgar Høgetveit Berg: Hevd. Lov om hevd 9. desember 1966 nr. 1 med kommentarar. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005. 549 s. Tidsskrift for rettsvitenskap 2007 (3) p. 430-435
UiO Untitled
 
17 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. Foredrag UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society Speaker Series – Summer 2015; 2015-06-03
HINN Untitled
 
18 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings. 3rd Annual Private Law Consortium; 2015-07-06
HINN Untitled
 
19 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Ph.D. Seminar in Law and Economics; 2015-11-18
HINN Untitled
 
20 Stenseth, Geir.
Compensation and Gain Sharing in Public and Private Takings: Lessons to Be Learned From Experimental Economics. Seminaret Jordskifte og ekspropriasjon; 2015-12-09
HINN Untitled
 
21 Stenseth, Geir.
Current Empirical Premises to the Disclosure of the Secrets of Property in Law. A Foundation and a Guidline for Future Research. Ancilla Iuris 2008 p. 96-113
UiO Untitled
 
22 Stenseth, Geir.
De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering. Kurs for Norges Bondelag; 2006-09-22
UiO Untitled
 
23 Stenseth, Geir.
De nye bestemmelser av 2006 om såkalt "urbant jordskifte" i jordskifteloven mv. En rettslig og rettspolitisk vurdering. Kurs Norsk jordskifteforening; 2006-11-14
UiO Untitled
 
24 Stenseth, Geir.
De nye reglene om "urbant jordskifte". En presentasjon og vurdering. Tidsskrift for eiendomsrett 2007 (3) p. 293-319
UiO Untitled
 
25 Stenseth, Geir.
De viktigste problemstillingene rundt juristutdanningens fremtid. Alumni-forum; 2012-03-22
HINN Untitled
 
26 Stenseth, Geir.
Den historiske utviklingen av utmarkssameie og almenning. Jordskiftedommerforeningen i Eidsivating; 2012-03-20
HINN Untitled
 
27 Stenseth, Geir.
En rundbordsdiskusjon om hvilken betydning hjerneforskningen vil kunne få for andre fagområder, for eksempel for filosofi og rettsvitenskap. Foredragsserien for seniorene i Det Norske Vitenskapsakademi; 2008-11-26 - 2008-11-26
UiO Untitled
 
28 Stenseth, Geir.
Et stridens eple - både i jubelår og jubileumsår. Tomtefeste og Opplysningsvesenets Fond. Oppland arbeiderblad 2014
HINN Untitled
 
29 Stenseth, Geir.
Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond :. Kart og Plan 2010 ;Volume 70, årg. 103.(3) p. 224-231
UiO Untitled
 
30 Stenseth, Geir.
Forvaltning av allmenninger. Forskergruppe i Naturressursretts seminarrekke høsten 2008; 2008-10-10 - 2008-10-10
UiO Untitled
 
31 Stenseth, Geir.
Hvem er mektigst i USA?. Oppland arbeiderblad 2015 p. 13-
HINN Untitled
 
32 Stenseth, Geir.
Høyesterett avklarer spørsmål om innløsingssum ved frembortfeste. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (4)
HINN Untitled
 
33 Stenseth, Geir.
Ino Augsberg's comment - a few remarks. Ancilla Iuris 2008 p. 118-118
UiO Untitled
 
34 Stenseth, Geir.
Jus, politikk og høyesterett. Dagens næringsliv 2016 p. 22-
HINN Untitled
 
35 Stenseth, Geir.
Kan Trump tiltales og dømmes - og deretter benåde seg selv?. Dagens næringsliv 2017
HINN Untitled
 
36 Stenseth, Geir.
Kommentar til lov om bygdeallmenninger. Bygdeallmenningsloven (bgdalml.) 19. juni 1992 nr. 59. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1989-1996
UiO Untitled
 
37 Stenseth, Geir.
Kommentar til lov om statsallmenninger. Statsallmenningsloven (statsalml.) 19. juni 1992 nr. 60. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1996-2001
UiO Untitled
 
38 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om bygdeallmenninger. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
39 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
40 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v. Lov 19. juni 1992 nr. 61. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 2001-2001
UiO Untitled
 
41 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om statsallmenninger. I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
42 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova). I: Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.
UiO Untitled
 
43 Stenseth, Geir.
Kommentarer til lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane. Fjellova (fjell.) 6. juni 1975 nr. 31. I: Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 978-82-05-39016-4. p. 1084-1089
UiO Untitled
 
44 Stenseth, Geir.
Litt om forholdet mellom tingsrett og rettshistorie. Seminar for Marit Halvorsen; 2007-01-16 - 2007-01-16
UiO Untitled
 
45 Stenseth, Geir.
"Lov 21 des 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven)". I: Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1572-0.
HINN Untitled
 
46 Stenseth, Geir.
Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova). I: Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1572-0.
HINN Untitled
 
47 Stenseth, Geir.
Noen aspekter ved den historiske rettsutvikling i utmarksforhold, samt noen mulige utviklingstendenser. Norsk almenningsforbunds fagdag 15. mars 2007; 2007-03-15 - 2007-03-15
UiO Untitled
 
48 Stenseth, Geir.
Noen aspekter ved den historiske utvikling av eierforhold og eierformer i norsk utmark. Norsk forening for landbruksretts 30 års-feiring; 2006-11-07
UiO Untitled
 
49 Stenseth, Geir.
Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten. Tidsskrift for rettsvitenskap 2010 ;Volume 123.(4/5) p. 774-808
HINN UiO Untitled
 
50 Stenseth, Geir.
Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten. Advokatforeningen i Oppland; 2012-03-16
HINN Untitled
 
    Show next list