Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2021
1 Bakkestuen, Vegar; Venter, Zander.
Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4697-2) 60 s. NINA rapport(1922)
NINA Untitled
 
2 Nowell, Megan Sara; Barton, David Nicholas; Cimburova, Zofie; Venter, Zander; Dillinger, Benno Nikolaus.
Applying urban ecosystem accounting to municipal policy and planning in Oslo, Norway. I: Ecosystem and ecosystem services accounts: time for applications.Book of Proceedings. Thematic Working Group 17: Ecosystem Services Accounting and Greening the economy. Ecosystem Service Partnership World Conference, 21-25 October 2019, Hannover, Germany. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2021 s. 76-81
NINA NIVA Untitled
 
3 Sælthun, Nils Roar; Barton, David Nicholas; Venter, Zander Samuel.
REO: estimering av overflateavrenning fra urbane felt. Beregningsgrunnlag for et arealdifferensiert overvannsgebyr (revidert utgave). Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4723-8) 33 s. NINA rapport(1851b)
NINA UiO Untitled
 
2020
4 Barton, David Nicholas; Gundersen, Vegard; Venter, Zander.
Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4714-6) 68 s. NINA rapport(1937)
NINA Untitled
 
5 Framstad, Erik; Nowell, Megan Sara; Venter, Zander Samuel.
Landscape analysis of Old Natural Forest polygons identified from LiDAR data. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 NINA rapport(1799)
NINA Untitled
 
6 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Hendrichsen, Ditte Katrine; Dillinger, Benno Nikolaus; Venter, Zander Samuel; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3481-8) NINA rapport(1727)
NINA Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela; Kvakkestad, Valborg; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian Kåreson Lobenz; Venter, Zander Samuel; Nordén, Björn.
Restaurering av edelløvskog: fortidens skog er fremtidens skog. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4593-7) 28 s. NINA Temahefte(77)
BYGDEFORSK NIBIO NINA NMBU Untitled
 
8 Stange, Erik; Venter, Zander Samuel; Dillinger, Benno Nikolaus; Sydenham, Markus A. K..
Kartlegging av grønnstruktur for Nye Stavanger Kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3456-6) 45 s. NINA rapport(1706)
NINA Untitled
 
9 Venter, Zander; Aunan, Kristin; Chowdhury, Sourangsu; Lelieveld, Jos.
Air pollution declines during COVID-19 lockdowns mitigate the global health burden. Environmental Research 2020 s. 1-4
CICERO NINA Untitled
 
10 Venter, Zander Samuel; Aunan, Kristin.
Global air quality improvement during COVID-19 lockdowns and its implications for public health risk. CICERO lunch seminar; 2020-09-16 - 2020-09-16
CICERO NINA Untitled
 
11 Venter, Zander Samuel; Aunan, Kristin; Chowdhury, Sourangsu; Lelieveld, Jos.
COVID-19 lockdowns cause global air pollution declines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020 ;Volum 117.(32) s. 18984-18990
CICERO NINA Untitled
 
12 Venter, Zander Samuel; Barton, David Nicholas; Gundersen, Vegard; Figari, Helene; Nowell, Megan Sara.
Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway. Environmental Research Letters 2020
NINA Untitled
 
13 Venter, Zander Samuel; Brousse, Oscar; Esau, Igor; Meier, Fred.
Hyperlocal mapping of urban air temperature using remote sensing and crowdsourced weather data. Remote Sensing of Environment 2020 ;Volum 242. s. 1-14
NERSC NINA Untitled
 
14 Venter, Zander Samuel; Hawkins, Heidi-Jayne; Cramer, Michael D..
Does defoliation frequency and severity influence plant productivity? The role of grazing management and soil nutrients. African Journal of Range and Forage Science 2020
NINA Untitled
 
15 Venter, Zander Samuel; Scott, Samantha Luise; Desmet, Philip G.; Hoffmann, Michael Timm.
Application of Landsat-derived vegetation trends over South Africa: Potential for monitoring land degradation and restoration. Ecological Indicators 2020 ;Volum 113.
NINA Untitled
 
16 Venter, Zander Samuel; Shackleton, Charlie M.; Van Staden, Francini; Selomane, Odirilwe; Masterson, Vanessa Anne.
Green Apartheid: Urban green infrastructure remains unequally distributed across income and race geographies in South Africa. Landscape and Urban Planning 2020 ;Volum 203.
NINA Untitled
 
2019
17 Stange, Erik; Barton, David Nicholas; Venter, Zander Samuel.
Urban Ecosystem Services Research – potential topics for international collaboration. Slovakia Climate Program Networking event; 2019-10-29
NINA Untitled
 
18 Venter, Zander Samuel; Stabbetorp, Odd Egil; Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie.
Naturindeks for Norge: Åpent lavland. Metoder for utarbeiding av kart og beregning av areal. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3466-5) 37 s. NINA rapport(1715)
NINA SSB Untitled