Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-43 of 43

2021
1 Bjerck, Mari.
Design i helsetjenester.. Forskningslunsj; 2021-09-27
NTNU Untitled
 
2 Bjerck, Mari.
Hvilke muligheter ligger i forskningssamarbeid og studentoppgaver?. Ideverksted; 2021-10-01
NTNU Untitled
 
3 Bjerck, Mari.
Leve hele livet reformen - en kartlegging av Gjøvik kommune. Gjøvik: Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet 2021 (ISBN 9788283401103) 64 p.
NTNU Untitled
 
4 Bjerck, Mari.
Tjenestedesign for bedre helsetjenester.. Helseinnsikt.; 2021-06-17
NTNU Untitled
 
5 Nielsen, Brita Fladvad; Bjerck, Mari; Høiseth, Marikken.
Relasjonell design: filosofi og eksempler. Tjenester for alle. Konferanse om universell utforming.; 2021-09-15 - 2021-09-16
NTNU Untitled
 
6 Nielsen, Brita Fladvad; Lunde, Merete; Ness, Ottar; Bjerck, Mari; Forshaug, Ann Kristin; Høiseth, Marikken; Andersson, Anders-Petter; Bjørnerås, Anita Blakstad; Witsø, Aud Elisabeth; Kvam, Lisbeth; Langørgen, Eli; Leithaug, Ann-Elén; Horghagen, Sissel; Aasback, Anne Wullum; Dahl-Jørgensen, Tagni; Cappelen, Birgitta; Torkildsby, Anne Britt; Pavel, Nenad; Eggen, Torgrim; Ristad, Tone; Østvik, Jørn; Mjøen, Odd Morten; Goodall, Gemma; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter; Begnum, Miriam Eileen Nes; Tøssebro, Jan (red.); Høiseth, Marikken.
Tjenester for Alle - Konferanse om universell utforming. : NTNU Open 2021 32 p.
AHO OSLOMET NTNU Untitled
 
7 Nielsen, Brita Fladvad; Ringsø, Torill; Torkildsby, Anne Britt; Bjerck, Mari; Høiseth, Marikken; Wattne, Ole Edward; Sinkaberg, Rannveig F..
Ønsker ikke NTNU at fremtidens campus skal være for alle studenter og ansatte?. www.universitetsavisa.no 2021
NTNU Untitled
 
8 Røhnebæk, Maria; Bjerck, Mari.
Enabling and Constraining Conditions for Co-production with Vulnerable Users: A Case Study of Refugee Services. International Journal of Public Administration 2021 ;Volume 44.(9) p. 741-752
HINN NTNU Untitled
 
2020
9 Górriz-Mifsud, Elena; Melnykovych, Mariana; Alkhaled, Sophie; Arnesen, Tor; Barlagne, Carla; Bjerck, Mari; Burlando, Catie; Govigli, Valentino Marini; Fernandez-Blanco, Carmen Rodriguez; Sfeir, Patricia.
Report on SIMRA Innovation Actions Local Workshops Organised.. : Social innovation in marginalised rural areas 2020 30 p.
HINN NTNU Untitled
 
10 Govigli, Valentino Marini; Alkhaled, Sophie; Arnesen, Tor; Barlagne, Carla; Bjerck, Mari; Burlando, Catie; Melnykovych, Mariana; Fernandez-Blanco, Carmen Rodriguez; Sfeir, Patricia; Górriz-Mifsud, Elena.
Testing a Framework to Co-Construct Social Innovation Actions: Insights from Seven Marginalized Rural Areas.. Sustainability 2020 ;Volume 12.(4) Suppl. 1441
HINN Untitled
 
11 Røhnebæk, Maria; Bjerck, Mari.
Kan tjenestedesign og sosialantropologi skape innovasjon i offentlig sektor?. Forskningspolitikk 2020 (2) p. 24-26
HINN NTNU Untitled
 
12 Røste, Rannveig; Røhnebæk, Maria; Bjerck, Mari.
Innovation at inter-sectoral crossroads: analysing distance and proximity among public, private and non-profit actors. PUBSIC - Innovation in Public Services and Public Policy Conference; 2020-01-29 - 2020-01-31
BI HINN HIOF NTNU Untitled
 
2019
13 Bjerck, Mari.
Parallel Panel I: ‘Innovative Cities and Rural Communities.’. Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home.; 2019-01-24 - 2019-01-25
HINN Untitled
 
14 Bjerck, Mari; Arnesen, Tor.
Challenging the bureaucratic system: a social innovation approach.. International Social Innovation Research Conference; 2019-09-02 - 2019-09-04
HINN Untitled
 
15 Bjerck, Mari; Arnesen, Tor.
Norwegian Trekking Associations role in integrating immigrants in rural areas of Norway. https://www.youtube.com/watch?v=mKIGB14aAgk [Internet] 2019-11-27
HINN NTNU Untitled
 
16 Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella.
Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner - Delnotat 2 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-107-1) ;Volume 2019.44 p. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(11)
HINN Untitled
 
17 Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella.
Tjenesteperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner - Delnotat 3 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-106-4) 44 p. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(10)
HINN Untitled
 
18 Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella; Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria.
MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner- Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-105-7) 80 p. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(9)
HINN Untitled
 
19 Misfud, Elena Gorriz; Melnykovych, Mariana; Govigli, Valentino Marini; Alkhaled, Sophie; Arnesen, Tor; Barlagne, Carla; Bjerck, Mari; Burlando, Catie; Jack, Sarah; Fernandez-Blanco, Carmen Rodriguez; Prokofieva, Irina; Sfeir, Patricia; Slee, Richard W; Miller, David.
Report on Lessons Learned from Social Innovation Actions in Marginalised Rural Areas. Deliverable 7.3 from SIMRA project. : SIMRA Technical report 2019 47 p.
HINN Untitled
 
20 Røhnebæk, Maria; Røste, Rannveig; Bjerck, Mari.
Exploring dimensions of proximity and distance in intersectoral innovation: Examples from three case studies.. NOEN 2019; 2019-11-27 - 2019-11-28
HINN HIOF Untitled
 
2018
21 Bjerck, Mari; Arnesen, Tor.
Norwegian trekking association (DNT) involvement in integrating refugees in MRA. General assembly in SIMRA prosject; 2018-06-12 - 2018-06-14
HINN Untitled
 
22 Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella.
Veiledning i introduksjonsprogrammet. En kvalitativ studie i fem kommuner.. : østlandsforskning 2018
HINN Untitled
 
23 Bjerck, Mari; Røhnebæk, Maria; Eide, Trude Hella; Andersen, Torhild.
Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger. Lillehammer: Østlandsforskning 2018 93 p.
HINN Untitled
 
24 Eide, Trude Hella; Bjerck, Mari.
Om kvalitet i veiledningen av deltakerne i introduksjonsprogrammet. Funn fra KS’ FoU-prosjekt om arbeidsretting og differensiering av introduksjonsprogrammet. Erfaringsseminar om kvalifisering; 2018-04-19
HINN Untitled
 
25 Eide, Trude Hella; Bjerck, Mari.
Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn. Et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet.. Integreringskonferansen; 2018-04-26
HINN Untitled
 
2017
26 Bjerck, Mari.
Brasil eller Sjusjøen? Fortellinger om hytteetableringen i utlandet.. Verdier på fjellet; 2017-09-29 - 2017-09-29
HINN Untitled
 
27 Bjerck, Mari.
Mediating user experiences.Using ethnography to influence design.. I: Opening up the Wardobe. A Methods Book. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-893-7.
HINN Untitled
 
28 Bjerck, Mari.
Uniforms and gendered bodies. Notes on how a standardized garment can negotiate gender.. Uniforms in Practice; 2017-09-14 - 2017-09-14
HINN Untitled
 
29 Bjerck, Mari.
Uniforms and gendered bodies. Notes on how a standarized garment can negotiate gender. Uniforms in practice; 2017-09-14 - 2017-09-14
HINN Untitled
 
30 Mari, Bjerck.
Apparel at work. Work uniforms and women in male-dominated manual occupations.. Copenhagen: Copenhagen Business School 2017 (ISBN 978-87-93483-75-0) 215 p.
HIOA Untitled
 
31 Mari, Bjerck.
Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i kommunene Nordre Land, Vågå og Sel.. Lillehammer: Østlandsforskning 2017 58 p.
HINN Untitled
 
2016
32 Mari, Bjerck.
Developing work uniforms for women. The role of ethnographic research. Journal of business anthropology 2016 ;Volume 5.(1) p. 137-153
OSLOMET Untitled
 
2014
33 Klepp, Ingun Grimstad; Mari, Bjerck.
A methodological approach to the materiality of clothing: Wardrobe studies. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice 2014 ;Volume 17.(4) p. 373-386
OSLOMET Untitled
 
2013
34 Mari, Bjerck.
En borrelås til besvær. Kvinnelig uniformering på minefartøyer. I: Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-737-4. p. 121-144
HIOA Untitled
 
35 Mari, Bjerck; Klepp, Ingun Grimstad; Skoland, Eli.
Made to fit. Å kle en avvikende kropp - handikap og klær. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning 2013 63 p. SIFO Oppdragsrapport(9)
OSLOMET Untitled
 
2012
36 Klepp, Ingun Grimstad; Mari, Bjerck.
A methodological approach to the materiality of clothing: Wardrobe studies. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice 2012
OSLOMET Untitled
 
37 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck.
En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Tidsskrift for kjønnsforskning 2012 ;Volume 34.(3/4) p. 240-254
OSLOMET Untitled
 
38 Vestvik, Marit; Mari, Bjerck.
Sjøforsvaret i ny drakt. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning 2012 66 p. SIFO Oppdragsrapport(3)
HIOA Untitled
 
2011
39 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klepp, Ingun Grimstad; Bjerck, Mari.
Dårlige klær i dårlig vær. Forskning.no 2011
OSLOMET Untitled
 
2010
40 Skuland, Silje; Klepp, Ingun Grimstad; Bjerck, Mari.
Fritidsbåter og miljø : en studie av båtliv, forbruksvekst og miljøansvar. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning 2010 (ISBN 978-82-7063-429-3) 164 p. SIFO Fagrapport(3)
HIOA Untitled
 
2009
41 Klepp, Ingun Grimstad; Mari, Bjerck; Throne-Holst, Harald.
Stoff for sport. PERSONAE - Tidsskrift for klær, kropp, kultur 2009 ;Volume 2.(1) p. 136-139
HIOA Untitled
 
42 Mari, Bjerck.
Dream homes. Norwegian vacationers' establishments of second homes in Natal, Brazil. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning 2009 (ISBN 978-82-7063-424-8) 123 p. SIFO Fagrapport(1)
HIOA Untitled
 
43 Mari, Bjerck; Klepp, Ingun Grimstad; Vittersø, Gunnar.
Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar. I: Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30639-7. p. 223-251
HIOA Untitled