Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 84 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Forord. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059.
UiO Untitled
 
2 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Kapittel 1. Introduksjon: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. p. 10-20
UiO Untitled
 
3 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Kapittel 10. Avsluttende bemerkninger: Lesing som portvokter. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. p. 242-249
UiO Untitled
 
4 Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik.
Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215040059) 280 p.
UiO Untitled
 
5 Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid.
Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. p. 21-45
UiO Untitled
 
6 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas.
Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. p. 222-241
UiO Untitled
 
7 Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Ludvigsen, Sten Runar.
Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020
UiO Untitled
 
2019
8 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 p.
UiO Untitled
 
2018
9 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Holmegaard, Henriette Tholstrup; Madsen, Lene Møller; Ulriksen, Lars.
Balancing Cost and Value: Scandinavian Students’ First Year Experiences of Encountering Science and Technology Higher Education. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volume 14.(1) p. 3-21
UiO Untitled
 
10 Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit.
En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. p. 94-127
UiO Untitled
 
11 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin 2018
UiO Untitled
 
2016
12 Jensen, Fredrik.
The role of Recruitment Initiatives in Young People's Choice of STEM Education. : Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, UIO 2016 230 p.
UiO Untitled
 
13 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. p. 94-107
UiO Untitled
 
14 Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit.
Holdninger til naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. p. 72-
UiO Untitled
 
15 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. p. 32-49
UiO Untitled
 
16 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. p. 11-32
UiO Untitled
 
17 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Resultater i naturfag. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. p. 49-72
UiO Untitled
 
18 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027470) 227 p.
UiO Untitled
 
2015
19 Jensen, Fredrik.
PISA – mer enn internasjonale rangeringer. Naturfagkonferansen; 2015-10-15 - 2015-10-15
UiO Untitled
 
20 Jensen, Fredrik.
PISA – mer enn internasjonale rangeringer. UVs Forsker Grand Prix; 2015-08-12 - 2015-08-12
UiO Untitled
 
21 Jensen, Fredrik.
The Impact of Outreach and Out-of-School Activities on Norwegian Upper Secondary Students’ STEM Motivations. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7. p. 185-199
UiO Untitled
 
22 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Balancing cost and value: Scandinavian students’ first year experiences in STEM higher education. ESERA; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
23 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Short stories of educational choice – in the words of science and technology students. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7. p. 135-151
UiO Untitled
 
24 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
The Importance of Role Models, Social Integration and Academic Integration for Norwegian and Danish Students’ Participation in STEM. NARST; 2015-04-11 - 2015-04-14
UiO Untitled
 
2014
25 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen.
Role of Out-of-School Experiences and Targeted Recruitment Efforts in Norwegian Science and Technology Students’ Educational Choice. International Journal of Science Education 2014 ;Volume 5.(3) p. 203-222
NIFU UiO Untitled
 
26 Jensen, Fredrik.
Choosing science and technology education: What matters?. Subsea Valley Conference 2014; 2014-04-02 - 2014-04-03
UiO Untitled
 
27 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad 2014 (03)
UiO Untitled
 
28 Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A.; Jensen, Fredrik.
Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-93292-02-9) 49 p.
UiO Untitled
 
29 Sjaastad, Jørgen; Carlsten, Tone Cecilie; Opheim, Vibeke; Jensen, Fredrik.
Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 (ISBN 978-82-327-0044-8) 78 p. NIFU-rapport(38)
NIFU UiO Untitled
 
2013
30 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Short stories of educational choice – In the words of science and technology students. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
31 Jensen, Fredrik.
Female STEM participation in Norway: Experiences from the recruitment event “The Girls' Day”. EARLI; 2013-08-27 - 2013-08-31
UiO Untitled
 
32 Jensen, Fredrik.
Selvtillit på skolen. Dagsavisen 2013
UiO Untitled
 
33 Jensen, Fredrik.
Ungdoms utdanningsvalg - hva skal til for at de velger landbruket?. Gartnerseminaret 2013; 2013-11-19 - 2013-11-20
UiO Untitled
 
34 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
The influence of a recruitment event on female upper secondary students’ motivation for science and technology higher education. ILS' forskningssymposium 2013; 2013-12-12 - 2013-12-12
UiO Untitled
 
35 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology 2013
UiO Untitled
 
36 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen; Løken, Marianne.
"Barndomsminner og ein god lærar": Om å hjelpe elevar med å sjå utdannings- og yrkesmulegheiter i MNT-fag. Naturfag 2013 (1) p. 27-30
UiO Untitled
 
37 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
The importance of role models, social integration and academic integration for STEM students. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
38 Jensen, Fredrik; Nortvedt, Guri A..
Holdninger til matematikk. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. p. 97-120
UiO Untitled
 
39 Jensen, Fredrik; Sjaastad, Jørgen.
A Norwegian out-of-school mathematics project's influence on secondary student's stem motivation. International Journal of Science and Mathematics Education 2013 ;Volume 11.(6) p. 1437-1461
NIFU Untitled
 
40 Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik.
Læringsmiljøet i skolen. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. p. 261-276
UiO Untitled
 
2012
41 Bøe, Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik.
Realfagsrekruttering: Dette virker!. Proreal avslutningskonferanse; 2012-09-20
UiO Untitled
 
42 Henriksen, Ellen Karoline; Jensen, Fredrik.
Interests & Recruitment in Science: Why choose STEM education and career - in 5 European countries?. Public Communication of Science and Technology; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO Untitled
 
43 Jensen, Fredrik.
Adressing the key challenge - who's going to do all the work?. Underwater Technology Conference; 2012-06-14 - 2012-06-14
UiO Untitled
 
44 Jensen, Fredrik.
Hva Vidar Teisen og Macgyver har til felles: Om moderne ungdomskultur, utdanningsvalg og rekrutteringstiltak. Seminar om rekruttering til realfag i regi av OLF; 2012-02-13 - 2012-02-13
UiO Untitled
 
45 Jensen, Fredrik.
Naturfagtriks som kan gjøres på fest. Naturfagkonferansen; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
46 Jensen, Fredrik.
Short stories of educational choice: in the words of science and technology students. Seminar on science education and educational choice; 2012-09-27 - 2012-09-27
UiO Untitled
 
47 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
Fornuft og følelser - ungdoms valg og bortvalg av realfag. Naturfagkonferansen 2012; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
48 Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline.
Using experiences outside of school to recruit young people to STEM education. Public Communication of Science and Technology; 2012-04-18 - 2012-04-20
UiO Untitled
 
49 Sjaastad, Jørgen; Jensen, Fredrik.
Hva har mentorene og MacGyver til felles?. ENT3R-konferanse; 2012-04-13 - 2012-04-13
UiO Untitled
 
2011
50 Bøe, Gudrun Maria Vetleseter; Jensen, Fredrik; Henriksen, Ellen Karoline; Sjaastad, Jørgen.
Hva teller når ungdom velger realfag? Resultater fra forskningsprosjektene Vilje-con-valg og IRIS. Nasjonalt Studieveilederseminar for Realfag; 2011-05-09 - 2011-05-10
UiO Untitled
 
    Show next list