Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2021
1 Lien, Marianne Inez.
Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(3) s. 233-250
UIA Untitled
 
2019
2 Lien, Marianne Inez.
Hvilken rolle kan kjønn få for utøvelse av sykepleie, og hvordan kan faglige diskurser føre til at menn og maskuliniteter blir kjønnstrøbbel i klinikkene?. Fagfestival: Aksjon 2020 - hvordan rekruttere og beholde flere menn i sykepleien?; 2019-03-14 - 2019-03-14
UiO Untitled
 
3 Lien, Marianne Inez.
Menn utsatt for vold i nære relasjoner. Hvilke voldsformer er de usatt for, hvilke mestringsstrategier bruker de og hvilke erfaringer har de med hjelpeapparatet ?. Romerike krisesenters 40-års jubileum; 2019-11-22 - 2029-11-22
UiO Untitled
 
4 Lien, Marianne Inez; Lorentzen, Jørgen.
Men's Experiences of Violence in Intimate Relationships. Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 9783030039943) 174 s.
UiO Untitled
 
2017
5 Lien, Marianne Inez.
Oppdageren - Eilert Sundt 200 år. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling i anledning Eilert Sundt 200-års jubileum. Seksjon for fag- og studier. HumSam-biblioteket; Universitetet i Oslo. 2017-09-11 - 2017-09-28
UiO Untitled
 
6 Lien, Marianne Inez.
Voldsutsatte menn vet ikke hvor de kan få hjelp. Trygghetsuka - fagseminar om vold i nære relasjoner; 2017-11-01 - 2017-11-01
UiO Untitled
 
2015
7 Becken, Lars-Erik; Solheim, Øyvind Bugge; Lien, Marianne Inez; Wedde, Elise; Eriksen, Ingunn Marie.
Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær - muligheter og begrensninger. Oslo: Proba samfunnsanalyse 2015 167 s. Proba-rapport(9)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
2014
8 Lien, Marianne Inez.
Maskulinitet, omsorg og behandling. Om menn og tradisjonelle kjønnsroller. Bidrar helsevesenet til å reprodusere tradisjonelle kjønnsrollemønstre?; 2014-09-03 - 2014-09-03
UIA Untitled
 
2013
9 Lien, Marianne Inez.
Aktuelt NRK 2 TV. NRK TV Marienlyst [TV] 2013-01-28
UIA Untitled
 
10 Lien, Marianne Inez.
Den kjønnsnøytrale pasienten i sykepleien - betydninger av kjønn når kvinnelige sykepleiere gjør omsorg for kreftsyke menn. Norma - International Journal for Masculinity Studies 2013 ;Volum 8.(2) s. 131-150
UIA Untitled
 
11 Lien, Marianne Inez.
Hvordan har du det, egentlig? En studie av sykepleieres omsorgsarbeid for mannlige kreftpasienter. kropp, kjønn, helse og sårbarhet; 2013-05-21 - 2013-05-21
UiO Untitled
 
12 Lien, Marianne Inez.
Menn, kreft og kommunikasjon. Åpent møte i Blærekreftforeningen; 2013-09-12 - 2013-09-12
UIA Untitled
 
13 Lien, Marianne Inez.
Syke menn skyr moderlig omsorg. Tidsskriftet sykepleien [Fagblad] 2013-03-18
UIA Untitled
 
14 Lien, Marianne Inez.
Åpenhetskultur gjør tause menn til avvikere. Kilden Forskningsrådet [Internett] 2013-05-28
UIA Untitled
 
2012
15 Lien, Marianne Inez.
Mamma tar støyten. Dagbladet [Avis] 2012-11-08
UIA Untitled
 
2011
16 Lien, Marianne Inez.
Lei rosa sløyfer og sykdomsprat. TV2 nettavis [Internett] 2011-10-27
UIA Untitled
 
17 Lien, Marianne Inez.
Menn og kreft. Om boken Strålekameratene. TV2 God morgen Norge [TV] 2011-10-27
UIA Untitled
 
18 Lien, Marianne Inez.
Vi elsker gullmedaljer, og vinnerne dyrkes på alle felter i samfunn og kulturliv. Radiofront tar i dag steget ned fra toppen, og vier heller en time til de nest beste. Er det alltid et nederlag å stå i skyggen – eller kan nestbest være det beste?. Radiofront NRK [Radio] 2011-09-16
UIA Untitled
 
19 Lien, Marianne Inez.
Why care about gender? An institutional etnography of gender in nursing. Seminar om institusjonell etnografi; 2011-11-24 - 2011-11-24
UIA Untitled
 
2010
20 Lien, Marianne Inez.
Klasseskille i trenings-Norge. NRK Puls [TV] 2010-01-18
UIA Untitled
 
21 Lien, Marianne Inez.
Sosiolog: Det er status blant ledere å være veltrent. E24 [Internett] 2010-01-23
UIA Untitled
 
22 Lien, Marianne Inez.
Typisk birkebeiner. VG Helg [Avis] 2010-02-19
UIA Untitled
 
2008
23 Lien, Marianne Inez.
Barske menn får ikke hudkreft - eller?. Kreftforeningens nettbrosyre om menn og kreft [Internett] 2008-11-07
UIA Untitled