Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-40 of 40

2020
1 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Sundt, Håkon; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Harby, Atle.
Environmental design of hydropower:New developments and examples. Hydropwer summit; 2020-02-04 - 2020-02-06
NINA ENERGISINT NTNU Untitled
 
2019
2 Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon.
Hydrologisk modellering og bruk av grønn laser. Hvordan virker det og hva bruker vi dette til?. Demovassdrag Nea; 2019-01-29 - 2019-01-29
NTNU Untitled
 
3 Barton, David Nicholas; Sundt, Håkon; Adeva Bustos, Ana; Fjeldstad, Hans-Petter; Hedger, Richard David; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Aas, Øystein; Alfredsen, Knut; Madsen, Anders L..
Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river. Environmental Modelling & Software 2019 ;Volume 124. p. -
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
4 Köhler, Berit; Sundt, Håkon.
Utvidet miljødesign for rekreasjonsinteresser. Visuell preferanseundersøkelse av terskeltiltak i Nea. Fagutvalgsmøte HydroCen; 2019-09-18 - 2019-09-19
NINA NTNU Untitled
 
2018
5 Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon.
Hva kan vi måle og hva kan vi modellere? Fra nivellerkikkert og "Elv" til LiDAR og 3D hydraulikk. Hvordan fanger vi opp hva som endres av vannkraftregulering?. HydroCen arbedsmøte; 2018-11-29 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
6 Charmasson, Julie; Belsnes, Michael Martin; Andersen, Oddgeir; Eloranta, Antti; Graabak, Ingeborg; Korpås, Magnus; Helland, Ingeborg Palm; Sundt, Håkon; Wolfgang, Ove.
HydroBalance - Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower. Trondheim: SINTEF Energy Research 2018 (ISBN 978-82-14-06620-3) 47 p.
ENERGISINT HINN NINA NTNU Untitled
 
7 Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Dervo, Børre Kind; Gosselin, Marie-Pierre; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Sundt, Håkon; Zinke, Peggy.
Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06885-6) 63 p. SINTEF Rapport(2018:00482)
ENERGISINT NINA NIVA NTNU RSH Untitled
 
8 Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon.
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen. Vann 2018 ;Volume 53.(2) p. 168-179
ENERGISINT NINA NIVA NORCE NTNU Untitled
 
2017
9 Adeva Bustos, Ana; Hedger, Richard David; Fjeldstad, Hans-Petter; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Barton, David Nicholas.
Modeling the effects of alternative mitigation measures on Atlantic salmon production in a regulated river.. Water Resources and Economics 2017 ;Volume 17. p. 32-41
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
2016
10 Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy.
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. Trondheim, Norway: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2834-3) 205 p. NINA temahefte(62)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
11 Sundt, Håkon; Bakken, Tor Haakon; Barton, David Nicholas; Saur Modahl, Ingunn.
Forbedrede metoder for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2962-3) 45 p. NINA temahefte(69)
ENERGISINT NINA Untitled
 
12 Sundt, Håkon; Barton, David Nicholas; Modahl, Ingunn Saur; Bakken, Tor Haakon; Bustos, Ana Adeva.
Improved development and management of water resources in regulated river systems. EcoHydraulics 2016; 2016-02-08 - 2016-02-12
ENERGISINT NINA NTNU ØSTFOLDFOR Untitled
 
13 Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Fjeldstad, Hans-Petter; Sundt, Håkon.
Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2719-3) ;Volume 1099.72 p. NINA rapport(1099)
ENERGISINT NINA Untitled
 
2015
14 Adeva Bustos, Ana; Barton, David Nicholas; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Hedger, Richard David; Fjeldstad, Hans-Petter; Köhler, Berit.
The use of multicriteria as a tool for setting environmental flows. EcoManage Project (SINTEF); 2015-06-01 - 2015-06-01
ENERGISINT NINA NTNU UiT Untitled
 
2014
15 Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Boissy, Thibault; Sundt, Håkon; Rüther, Nils.
Performance of a one-dimensional hydraulic model for the calculation of stranding areas in hydropeaking rivers. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2014 ;Volume 31.(2) p. 143-155
ENERGISINT NTNU Untitled
 
16 Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2638-7) 90 p. NINA temahefte(53)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
17 Bakken, Tor Haakon; Aase, Anne Guri; Hagen, Dagmar; Sundt, Håkon; Barton, David Nicholas; Lujala, Paivi.
Demonstrating a new framework for the comparison of environmental impacts from small- and large-scale hydropower and wind power projects. Journal of Environmental Management 2014 ;Volume 140. p. 93-101
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
18 Bustos, Ana Adeva; Barton, David Nicholas; Sundt, Håkon.
Cost-effectivenes of physical measures versus spill of water past the Laudal Hydropower plant. Brukermøte i CEDREN EcoManage; 2014-01-27 - 2014-01-27
ENERGISINT NINA Untitled
 
19 Sundt, Håkon.
Introduksjon til EcoManage. Brukermøte i CEDREN EcoManage; 2014-01-27 - 2014-01-27
ENERGISINT Untitled
 
2013
20 Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders Gravbrøt; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2589-2) 90 p. NINA temahefte(52)
ENERGISINT NINA NORCE NTNU UiO Untitled
 
21 Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Ulvan, Eva Marita; Zinke, Peggy.
Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surna. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2526-7) 35 p. NINA rapport(922)
ENERGISINT NINA Untitled
 
2012
22 Arnekleiv, Jo Vegard; Bakken, Tor Haakon; Bogen, Jim; Bøsnes, Truls Erik; Elster, Margrethe; Harby, Atle; Bogen, Jim; Kutznetsova, Yulia; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Stickler, Morten; Sundt, Håkon; Tjomsland, Torulv; Ugedal, Ola.
Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 (ISBN 978-82-410-0768-2) 82 p. Rapport miljøbasert vannføring(1-12)
ENERGISINT NINA NIVA NTNU SINTEF UiO Untitled
 
23 Bakken, Tor Haakon; Aase, Anne; Sundt, Håkon; Ruud, Audun; Harby, Atle.
A new approach for the comparison of environmental impacts from small-scale hydropower, large hydropower and wind power projects. MILEN International Conference 2012 - Advancing the research and policy agendas on sustainable energy and the environment 2012 p. -
ENERGISINT Untitled
 
24 Bakken, Tor Haakon; Sundt, Håkon; Ruud, Audun.
Mange og små eller store og få?En sammenligning av miljøvirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft. Trondheim: SINTEF Energi 2012 (ISBN 978-82-594-3508-8) 45 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7180)
ENERGISINT Untitled
 
25 Bakken, Tor Haakon; Sundt, Håkon; Ruud, Audun; Harby, Atle.
Development of small versus large hydropower in Norway– comparison of environmental impacts. Energy Procedia 2012 ;Volume 20. p. 185-199
ENERGISINT Untitled
 
26 Bakken, Tor Haakon; Zinke, Peggy; Melcher, Andreas; Sundt, Håkon; Vehanen, Teppo; Jorde, Klaus; Acreman, Mike.
Setting environmental flows in regulated rivers. : SINTEF Energi AS 2012 (ISBN 9788259435293) 104 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7246)
ENERGISINT Untitled
 
27 Forseth, Torbjørn; Robertsen, Grethe; Gabrielsen, Sven Erik; Sundt, Håkon; Skår, Bjørnar; Ugedal, Ola.
Tilbake til historisk smoltproduksjon i Kvina. En utredning av mulighetene. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2442-0) 60 p. NINA rapport(847)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
28 Sundt, Håkon; Casas-Mulet, Roser; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut.
The Influence of Transect Density on Simulation of Stranding Areas in a Norwegian Hydropower Regulated River. 9th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2012); 2012-09-17 - 2012-09-21
ENERGISINT NTNU Untitled
 
29 Sundt, Håkon; Casas-Mulet, Roser; Ruther, Nils; Alfredsen, Knut.
The Influence of Transect Density on Simulation of Stranding Areas in a Norwegian Hydropower Regulated River. I: 9th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2012) Proceedings. Wien: ISE Local Organization Commitee 2012 ISBN 978-3-200-02862-3.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
2011
30 Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Rüther, Nils; Boissy, Thibault; Sundt, Håkon.
Testing the accuracy of a 1D hydraulic model for the simulation of stranding areas during hydropeaking. 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science ISRS; 2011-08-08 - 2011-08-12
ENERGISINT NTNU Untitled
 
31 Chanudet, Vincent; Descloux, Stéphane; Harby, Atle; Sundt, Håkon; Hansen, Bjørn Henrik; Brakstad, Odd Gunnar; Serça, Dominique; Guerin, Frédéric.
Gross CO2 and CH4 emissions from the Nam Ngum and Nam Leuk sub-tropical reservoirs in Lao PDR. Science of the Total Environment 2011 ;Volume 409.(24) p. 5382-5391
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
32 Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt, Håkon.
Physical conditions of Aurlandselvi. : Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning) 2011 (ISBN 9788259434722) 23 p. (TR A7085)
ENERGISINT Untitled
 
33 Sauterleute, Julian; Sundt, Håkon.
Physical conditions of Aurlandselvi Assessment of meso-habitats and water-covered area within the project EnviDORR. : SINTEF Energi AS 2011 (ISBN 978-82-594-3472-2) 23 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7085)
ENERGISINT Untitled
 
2010
34 Hansen, Bjørn Henrik; Sundt, Håkon; Harby, Atle; Brakstad, Odd Gunnar.
Net GHG emissions: Greenhouse gas emissions from tropical hydropower plants.. SETAC Europe 20th Annual Meeting; 2010-05-23 - 2010-05-27
ENERGISINT OCEAN NTNU Untitled
 
35 Harby, Atle; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt, Håkon; Bakken, Tor Haakon; Clarke, Keith c.; Mader, Helmut; Mérigoux, Sylvie; Noack, Markus; Schmutz, Stefan; Scruton, David; Vehanen, Teppo.
Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples. 8th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2010); 2010-09-12 - 2010-09-16
ENERGISINT Untitled
 
36 Harby, Atle; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt, Håkon; Bakken, Tor Haakon; Clarke, Keith c.; Mader, Helmut; Mérigoux, Sylvie; Noack, Markus; Schmutz, Stefan; Scruton, David; Vehanen, Teppo.
Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples. I: 8th International Symposium on Ecohydraulics (ISE 2010) Proceedings. Seoul, Sør-Korea: Korea Water Resources Association 2010 p. 778-779
ENERGISINT Untitled
 
37 Sundt, Håkon; Harby, Atle; Hansen, Bjørn Henrik.
Greenhouse gas emission measurement techniques used in Lao reservois.. Ecohydrolics Conference; 2010-09-12 - 2010-09-16
ENERGISINT OCEAN NTNU Untitled
 
2009
38 Forseth, Torbjørn; Stickler, Morten; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Bremset, Gunnbjørn; Linnansaari, Tommi; Hvidsten, Nils Arne; Harby, Atle; Bongard, Terje; Alfredsen, Knut.
Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surna. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2001-9) 35 p. NINA rapport(435)
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
39 Harby, Atle; Brakstad, Odd Gunnar; Hansen, Bjørn Henrik; Sundt, Håkon; Descloux, Stéphane; Chanudet, Vincent; becerra, f.
Net GHG emissions from Lao reservoirs.. Advancing Sustainable Hydropower World Congress; 2009-06-23 - 2009-06-26
ENERGISINT OCEAN NTNU Untitled
 
2007
40 Forseth, Torbjørn; Fjeldstad, Hans-Petter; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon.
Effekter av vassdragsregulering på smoltproduksjon i Åbjøravassdraget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1793-4) 87 p. NINA rapport(233)
ENERGISINT NINA Untitled