Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 50

2020
1 Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies 2020 p. -
ISF PRIO UiO Untitled
 
2 Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde; Orupabo, Julia.
Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-664-1) 122 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:3)
ISF Untitled
 
3 Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag.
Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-677-1) 148 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:8)
ISF Untitled
 
2019
4 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
“Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-634-4) 56 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:11)
ISF Untitled
 
5 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
6 Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-631-3) 96 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:9)
ISF PRIO UiO Untitled
 
7 Brekke, Jan-Paul; Erdal, Marta Bivand.
Asylpraksis truer integreringen. Forskersonen.no 2019
OSLOMET PRIO Untitled
 
8 Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke.
Social media screening: Norway's asylum system. Forced Migration Review (FMR) 2019 ;Volume 61. p. 9-12
OSLOMET Untitled
 
9 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Family Migration and Integration: The Need for a New Research Agenda. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volume 9.(4) p. 425-444
ISF NF Untitled
 
10 Staver, Anne Balke; Brekke, Jan-Paul; Søholt, Susanne.
Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2019 (ISBN 9788283092776) ;Volume 2019.62 p. NIBR-rapport(8)
OSLOMET Untitled
 
2018
11 Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-591-0) 64 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:6)
ISF UiB Untitled
 
12 Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A.
Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-596-5) 133 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:8)
ISF Untitled
 
13 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies 2018 ;Volume 6.(1) p. 160-
ISF Untitled
 
14 Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke.
The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies 2018 ;Volume 44.(13) p. 2163-2181
ISF Untitled
 
15 Brekke, Jan-Paul; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies 2018 p. -
ISF Untitled
 
16 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Family migration and integration: a literature review. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-739-4) 82 p.
NF ISF Untitled
 
17 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF NF Untitled
 
2017
18 Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. : Institutt for samfunnsforskning 2017 70 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:04)
ISF Untitled
 
19 Brekke, Jan-Paul.
Flyktningsituasjonen i Europa. NRK1 Urix [TV] 2017-01-12
ISF Untitled
 
20 Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson.
Family reunification regulations in Norway and the EU. : Institutt for samfunnsforskning 2017 34 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:06)
ISF Untitled
 
2016
21 Brekke, Jan-Paul.
Aleppo og flyktningene. NRK P2 Dagsnytt 18 [Radio] 2016-12-16
ISF Untitled
 
22 Brekke, Jan-Paul.
Calais - Hvorfor Frankrike?. NRK P2 Dagsnytt 18 [Radio] 2016-10-24
ISF Untitled
 
23 Brekke, Jan-Paul.
EUs asylpolitikk strammes inn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
ISF Untitled
 
24 Brekke, Jan-Paul.
Færre flyktninger til Norge. NRK - Dagsrevyen [TV] 2016-07-05
ISF Untitled
 
25 Brekke, Jan-Paul.
Gjest i studio. Urix - NRK1 [TV] 2016-10-26
ISF Untitled
 
26 Brekke, Jan-Paul.
Kan FN stake ut en kurs?. Klassekampen 2016
ISF Untitled
 
27 Brekke, Jan-Paul.
Økt skepsis til innvandring. NRK P2 Dagsnytt 18 [Radio] 2016-12-21
ISF Untitled
 
28 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv 2016
ISF Untitled
 
29 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies 2016 ;Volume 5.(1) p. 65-96
ISF Untitled
 
30 Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend; Brekke, Jan-Paul.
Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo. Rapport Lansering; 2016-05-04 - 2016-05-04
CMI ISF UiB UiO Untitled
 
2015
31 Brekke, Jan-Paul.
Why go back? Assisted return from Norway. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-473-9) 96 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2015:008)
ISF Untitled
 
32 Brekke, Jan-Paul; Brochmann, Grete.
Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation. Journal of Refugee Studies 2015 ;Volume 28.(2) p. 145-162
ISF UiO Untitled
 
2014
33 Brekke, Jan-Paul.
Tilbakevending fra Norge : Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013. Oslo/Bergen: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-427-2) 83 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:002)
ISF Untitled
 
2012
34 Brekke, Jan-Paul.
Forsvunnet : Asylsøkere som forlater mottak i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2012 (ISBN 978-82-7763-384-8) 70 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2012:002)
ISF Untitled
 
35 Brekke, Jan-Paul.
Hvorfor kommer asylsøkere til Norge?. I: Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01993-2. p. 59-81
ISF Untitled
 
36 Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis; Brekke, Jan-Paul.
Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging. I: Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01993-2. p. 82-104
ISF UiO Untitled
 
2010
37 Brekke, Jan-Paul.
Frivillig retur fra Norge : En historisk gjennomgang. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2010 (ISBN 978-82-7763-336-7) 71 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2010:010)
ISF Untitled
 
38 Brekke, Jan-Paul.
Life on Hold : The Impact of Time on Young Asylum Seekers Waiting for a Decision. Diskurs Jugend- und Kindheitsforschung 2010 ;Volume 5|.(2) p. 159-167
ISF Untitled
 
39 Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde; Andenæs, Kristian.
Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Oslo: Institutt for samfunnsforskning/Universitetet i Oslo 2010 (ISBN 978-82-7763-316-9) 148 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2010:002)
ISF UiO Untitled
 
40 Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis.
Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. : Institutt for Samfunnsforskning 2010 98 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2010:014)
ISF UiO Untitled
 
2009
41 Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five.
Why Norway Understanding Asylum Destinations. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 (ISBN 978-82-7763-306-0) Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:012)
ISF Untitled
 
2008
42 Brekke, Jan-Paul.
Fra tilbakevending til retur : Evaluering av Flyktninghjelpens informasjonsprosjekt INCOR. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2008 (ISBN 978-82-7763-284-1) 92 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2008:012)
ISF Untitled
 
2007
43 Brekke, Jan-Paul; Borchgrevink, Tordis.
Talking about integration : Discources, alliances and theories on labour market integration in Sweden. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2007 100 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2007:009)
ISF Untitled
 
44 Brekke, Jan-Paul; Vevstad, Vigdis.
Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2007 (ISBN 978-82-7763-243-8) 103 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2007:004)
ISF UiO Untitled
 
2006
45 Brekke, Jan-Paul.
International students and immigration to Norway. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2006 98 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2006:008)
ISF Untitled
 
2005
46 Brekke, Jan-Paul; Søholt, Susanne.
I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2005 (ISBN 82-7763-213-4) 202 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2005:005)
HIOA ISF Untitled
 
2004
47 Brekke, Jan-Paul.
The struggle for control : The impact of national control policies on the arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999 – 2004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 52 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:013)
ISF Untitled
 
48 Brekke, Jan-Paul.
While we are waiting : Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2004 (ISBN 82-7763-198-7) 76 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2004:010)
ISF Untitled
 
2003
49 Brekke, Jan-Paul.
Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2003 (ISBN 82-7763-177-4) 82 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2003:003)
ISF Untitled
 
2002
50 Brekke, Jan-Paul.
Kosovo - Norge, tur og returMidlertidig opphold for kosovoflyktninger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2002 (ISBN 82-7763-171-5) 134 p. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2002:008)
ISF Untitled