Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 87 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Kvaran, Inge.
De "sårbare barna" - eller "barn i en vanskelig livssituasjon"?. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
2 Kvaran, Inge.
Ikke overdriv konsekvensene av at Norge er domfelt i Strasbourg. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
2019
3 Follesø, Reidun; Johannesen, Siri Merete; Kvaran, Inge.
Derfor er femårig barnevernsutdanning riktig. krohno.no 2019
UIA NTNU Untitled
 
4 Herberg, Eva Berthling; Kvaran, Inge.
Barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelse i historisk perspektiv. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. p. 37-53
OSLOMET NTNU Untitled
 
5 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Barnevernet må stille tydeligere krav til kompetanse. Trønder-avisa 2019
NTNU Untitled
 
6 Kvaran, Inge.
Regjeringen leverer ikke på utfordringene i barnevernet. Adresseavisen 2019
NTNU Untitled
 
7 Storhaug, Anita S.; Kvaran, Inge.
Helhetlig forståelse av barn og familier - i en barnevernsfaglig kontekst. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. p. 134-144
NTNU Untitled
 
8 Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen.
Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032504) 300 p.
NORD NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
2018
9 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Statsrådene må bedre utdanningen i barnevernet. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
10 Kvaran, Inge.
Barnevern og skole - samarbeid for barnets beste.. I: Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205498181. p. 231-253
NTNU Untitled
 
11 Kvaran, Inge.
Barns rettigheter er styrket. Adresseavisen, kronikk [Newspaper] 2018-09-11
NTNU Untitled
 
12 Kvaran, Inge.
Om barnevernstjenestens arbeid i kommunene.. Nyhetslunsj, NRK 2 og Her og NÅ, NRK 1. [Radio] 2018-04-16
NTNU Untitled
 
13 Lurie, James; Sørlie, Hanne Elisabeth; Kvaran, Inge; Tjelflaat, Torill.
Familiens og barneverntjenestens erfaringer med barnevernundersøkelser. Trondheim: Egen skriftserie 2018 (ISBN 978-82-93343-15-8) 48 p.
NTNU Untitled
 
14 Tjelflaat, Torill; Lurie, James; Sørlie, Hanne Elisabeth; Kvaran, Inge.
Barn trenger en trygg prosess i barnevernundersøkelser. Forskning.no 2018 p. -
NTNU Untitled
 
2017
15 Fauske, Halvor; Kvaran, Inge; Lichtwarck, Willy.
Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse problemer og usikre virkninger. Fontene forskning 2017 (2) p. 45-58
HINN NTNU Untitled
 
2016
16 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Barnevernets kompetanse må styrkes. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
17 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Kompetanse i barnevernet. Trønderavisa 2016 p. 29-29
NTNU Untitled
 
18 Kvaran, Inge.
Det skal nytte å si i fra. Dagbladet 2016 p. 30-31
NTNU Untitled
 
19 Kvaran, Inge.
Hvilke utfordringer har barnevernet. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
20 Kvaran, Inge.
Sentrale utfordringer i barnevernet. Trønder-avisa 2016
NTNU Untitled
 
21 Lurie, James; Tjelflaat, Torill; Kvaran, Inge.
Barneverntjenestens arbeid med bekymringsmeldinger og barnevernundersøkelser i Midt-Norge. Forsker samling i prosjektet "Undersøkelsesarbeidet i barnevernet : Fra bekymring til beslutning; 2016-04-11 - 2016-04-12
NTNU Untitled
 
22 Storhaug, Anita S.; Kvaran, Inge.
Uheldig utvikling i barnevernet. Adresseavisen 2016 p. 39-
NTNU Untitled
 
2015
23 Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge.
Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 9788205477179) 389 p.
NTNU Untitled
 
24 Kvaran, Inge.
Femårig utdanning som krav til arbeid i barnevernet.. Fontene forskning 2015 (2/2015) p. 94-98
NTNU Untitled
 
25 Kvaran, Inge.
Oppfølgingen av foreldrene.. Trønder-avisa 2015
NTNU Untitled
 
26 Lurie, James M; Kvaran, Inge; Tjelflaat, Torill; Sørlie, Hanne Elisabeth.
Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser i Midt-Norge. Rapport 4/2015 i skriftserien til Regionalt kunnskapssenter for Barne og unge Psykisk helse og barnevern.. Trondheim: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 (ISBN 978-82-93343-06-6) 41 p.
NTNU Untitled
 
2014
27 Kvaran, Inge; Lurie, Jim.
Barnevernets praksis med barnevernundersøkelser - viktig for å sikre barnets beste og barnets rett til å bli hørt. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
2012
28 Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge.
Mandat og perspektiver. Fontene 2012 (4) p. 48-49
NTNU Untitled
 
29 Galaasen, Ellen; Kvaran, Inge.
Nei til barnevernsbarn på anbud. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2012 ;Volume 107.(3) p. 44-45
NTNU Untitled
 
30 Kvaran, Inge.
Frem og tilbake i barnevernet. Adresseavisen 2012 p. 13-
NTNU Untitled
 
31 Kvaran, Inge.
Prinsippet om "utviklingsfremmende tilknytning" viktigere enn "det biologiske prinsipp". Adresseavisen 2012 p. -
NTNU Untitled
 
32 Kvaran, Inge; Holm, Jan.
Barnevernsfaglig miljøterapi. Cappelen Damm AS 2012 (ISBN 978-827634-972-6) 256 p.
NTNU Untitled
 
33 Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore; Kvello, Øyvind.
Bedre beskyttelse av barns utvikling. : Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 2012 (ISBN 9788258311291) ;Volume 2012.224 p. NOU - Norges offentlige utredninger(5)
NTNU UiO UiT Untitled
 
34 Storhaug, Anita Skårstad; Kojan, Bente Heggem; Kvaran, Inge.
Enslige mødres kontakt med barnevernet. Fontene forskning 2012 (2) p. 4-17
NTNU Untitled
 
2011
35 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Hvordan styrke barnevernfeltet?. Fontene forskning 2011 (1) p. 85-89
NTNU Untitled
 
36 Kvaran, Inge.
Politikerne svikter barnevernet. Adresseavisen 2011 p. 13-
NTNU Untitled
 
2010
37 Jacobsen, Inger; Kvaran, Inge.
Én utdanning må ha hovedfokus på utsatte barn og unge. Fontene 2010 (8) p. 44-45
NTNU Untitled
 
38 Kvaran, Inge.
Barn i fokus ved samlivsbrudd. Familier i konflikt; 2010-11-09 - 2010-11-09
NTNU Untitled
 
39 Kvaran, Inge.
Institusjonenes plass i barnevernet. Idèelt Barnevernforum; 2010-05-10 - 2010-05-10
NTNU Untitled
 
40 Kvaran, Inge.
Lysere med Lysbakken?. VG : Verdens gang 2010
NTNU Untitled
 
41 Kvaran, Inge.
Sats på de svakeste. Klassekampen 2010 p. 19-
NTNU Untitled
 
42 Kvaran, Inge.
Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst. I: Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng. Oslo: Fellesorganisasjonen 2010 ISBN 9788290858075. p. 11-17
NTNU Untitled
 
2009
43 Kvaran, Inge.
Barnevernets oppgaver og utfordringer. Forebygging.no 2009
NTNU Untitled
 
44 Kvaran, Inge.
Barnevernsbarnas fylkesmann - hvilke utfordringer?. Trønder-avisa 2009
NTNU Untitled
 
45 Kvaran, Inge.
En unik mulighet for styrking av barnevernet. Adresseavisen 2009
NTNU Untitled
 
46 Kvaran, Inge.
Hva slags leder?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009 ;Volume 86.(4) p. 270-273
NTNU Untitled
 
47 Kvaran, Inge.
Miljøterapi og miljøterapeutisk arbeid. I: Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01524-8. p. 107-126
NTNU Untitled
 
48 Kvaran, Inge.
Styrk barnevernet. Dagbladet 2009
NTNU Untitled
 
49 Kvaran, Inge.
Utdanning til barnevernet - weak profession for weak people?. Fontene 2009 (3) p. 42-43
NTNU Untitled
 
2008
50 Kvaran, Inge.
Barnevernet i endring. Adresseavisen 2008
NTNU Untitled
 
    Show next list