Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-15 of 15

2017
1 Asheim, Olav.
Reference, Intentionality, and Purely Intentional Objects. Studies in Logic 2017 ;Volume 10.(1) p. 128-149
UiO Untitled
 
2013
2 Asheim, Olav.
Kva er omgrepet hest om det ikkje er eit omgrep?. Norsk Filosofisk tidsskrift 2013
UiO Untitled
 
2012
3 Asheim, Olav.
Reality, Pretense, and the Ludic Parenthesis. I: The Philosophy of computer games. Springer 2012 ISBN 978-94-007-4248-2. p. 233-258
UiO Untitled
 
2011
4 Asheim, Olav.
What is said with a sentence σ in a context C?. I: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. p. 161-178
UiO Untitled
 
2009
5 Asheim, Olav.
Desire as a Bipropositional Attitude. I: Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag 2009 ISBN 9788230311790. p. 41-53
UiO Untitled
 
6 Asheim, Olav.
MMOG Ontology: How to be a fictional antirealist ludic realist. I: Proceedings of the Philosophy of Computer Games Conference 2009. Universitetet i Oslo 2009 ISBN 8291670579.
UiO Untitled
 
2008
7 Tronstad, Ragnhild; Grøtta, Marit; Asheim, Olav; Anne Beate, Maurseth; Nordheim, Anne.
Spill i estetisk teori - Intervju om seminaret og forskningsnettverket The Aesthetics of Play (AESOP). [Radio] 2008-10-07
UiO Untitled
 
2003
8 Asheim, Olav; Wiestad, Else I.
Filosofi- & vitenskapshistorie. Unipub forlag 2003 (ISBN 82-91670-43-9) 351 p.
UiO Untitled
 
9 Asheim, Olav; Wiestad, Else I.
Filosofi og Vitenskapshistorie. Oslo: Unipub - Universitetet i Oslo 2003 (ISBN 82-91670-43-9) 351 p.
UiO Untitled
 
2002
10 Asheim, Olav.
Indexicals and direct reference. I: Indexicality and idealism II. : Mentis, Paderborn 2002
UiO Untitled
 
2001
11 Asheim, Olav.
Det: Jeg tenker, må kunne ledsage alle mine forestillinger¿ Anmeldelse av Truls Wyller: Objektivitet og jeg-bevissthet. En aktualisering av Immanuel Kants filosofi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2001
UiO Untitled
 
1999
12 Asheim, Olav.
Is Truth Perspectival?. ; 1999
UiO Untitled
 
13 Asheim, Olav.
Is truth perspectival?. Indexicals and idealism; 1999-03-18
UiO Untitled
 
1998
14 Asheim, Olav.
Indexicals and Standpoint-Reflexivity. Oslo-symposium om indeksikaler; 1998-04-19
UiO Untitled
 
15 Asheim, Olav.
Løgnerparadokset og Gödels ufullstendighetsbevis. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie 1998 (1) p. 3-13
UiO Untitled