Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2016
1 Hamre, Inger M..
Bibliografi Viggo Hagstrøm. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 495-505
UiO Untitled
 
2013
2 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
3 Hamre, Inger M.; Sejersted, Fredrik.
EU- og EØS-relevante tekster. 6. utgave. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215020563) 459 s.
UiO Untitled
 
2011
4 Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M..
Hans Jacob Bull - a bibliography. MarIus 2011 (400) s. 465-486
UiO Untitled
 
2010
5 Sejersted, Fredrik; Hamre, Inger M..
EU- og EØS-relevante tekster. 5. utgave. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01603-0) 460 s.
UiO Untitled
 
2008
6 Hamre, Inger M..
Søkekurs i EU/EØS kilder på nettet. Seminar; 2008-04-29
UiO Untitled
 
7 Hamre, Inger M..
Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet. Seminar; 2008-10-07
UiO Untitled
 
8 Hamre, Inger M..
Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet. Seminar; 2008-03-11
UiO Untitled
 
9 Hamre, Inger M..
Søkekurs i EU/EØS-kilder på nettet. Seminar; 2008-12-02
UiO Untitled
 
2007
10 Hamre, Inger M..
Eu og EØS rettskilder på nettet. Europadag; 2007-12-18
UiO Untitled
 
2006
11 Hamre, Inger M..
Ansattes produksjon. I: På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo 2006 ISBN 82-997475-0-3. s. 81-94
UiO Untitled
 
2004
12 Hamre, Inger M.; Stemshaug, Helge.
Eu- og EØS-relevante tekster. 4. utg. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 8215006337) 343 s.
UiO Untitled
 
2003
13 Hamre, Inger M..
EU kjelder på nettet. Program for Europastudier; 2003-10-26
UiO Untitled
 
14 Hamre, Inger M..
EU kjelder på nettet. Program for Europastudier; 2003-10-02
UiO Untitled
 
15 Hamre, Inger M..
EU/EØS kjelder på nettet. Kurs for jurister i tolletaten; 2003-05-27
UiO Untitled
 
2001
16 Hamre, Inger M..
Hvordan finne fram i EU/EØS materialer og lovgivning. NOLUG-møte; 2001-10-11
UiO Untitled
 
17 Hamre, Inger M.; Stemshaug, Helge.
EU- og EØS relevante tekster. 3. utg. Universitetsforlaget 2001 (ISBN 82-00-45418-5) 317 s.
UiO Untitled
 
1998
18 Bertnes, Pål Andreas; Hamre, Inger M..
Europainformasjon : en veiledning til trykt og elektronisk dokumentasjon innen EF/EU/EØS. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998 (ISBN 82-417-0947-1) 141 s.
UiO Untitled