Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 110 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk; Gilje, Øystein.
FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?. https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s [Internett] 2020-05-25
UiO Untitled
 
2019
2 Gilje, Øystein.
Expanding educational chronotopes with personal digital devices. Learning, Culture and Social Interaction 2019 ;Volum 21. s. 151-160
UiO Untitled
 
3 Gilje, Øystein.
Multimodality, moving images and aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 237-249
UiO Untitled
 
4 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media & Technology 2019 ;Volum 44.(2) s. 180-192
UiO Untitled
 
2018
5 Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina; Slotte, Anna.
Nordisk status og forskningsperspektiver i L1 : multimodalitet i styredokumenter og klasseromspraksis. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022889. s. 71-104
UiO UIS Untitled
 
6 Elf, Nikolaj; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina; Slotte, Anna.
Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumspraksis. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022889. s. 71-104
UiO Untitled
 
7 Gilje, Øystein.
Hedda Gablers dans med Eminem i klasserommet. SLÅ - svensklärerföreningens tidsskrift 2018 (1) s. 22-33
UiO Untitled
 
8 Gilje, Øystein.
Lektor Lomsdalens Innfall: Forskning og innovasjon i skolen. Podkast: http://lektorlomsdalen.no/2018/12/ll-127-oystein-gi [Radio] 2018-12-04
UiO Untitled
 
9 Gilje, Øystein.
Podkast Rekk opp hånda! - Læring og teknologi https://podtail.com/no/podcast/rekk-opp-handa/laering-og-teknologi-med-oystein-gilje/. Podkast [Radio] 2018-06-18
UiO Untitled
 
10 Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt; Ludvigsen, Sten Runar.
Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole 2018 ;Volum 2018.(4)
UiO LDH Untitled
 
11 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Ti år med grunnleggende ferdigheter - hva vet vi, og hvor går vi?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(3) s. 201-213
UiO Untitled
 
12 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2018 37 s.
NTNU UiO Untitled
 
13 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk. I: Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2018 s. 1-37
HVL NTNU UiO Untitled
 
14 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune.
Veileder for kvalitet i læremidler i matematikk.
HVL NTNU UiO Untitled
 
2017
15 Bærland, Tarjei; Gilje, Øystein.
Fremmedspråket programmering. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
16 Gilje, Øystein.
Hvorfor smiler elevene alltid foran skjermen?. faglig konferanse; 2017-02-05 - 2017-03-15
UiO Untitled
 
17 Gilje, Øystein.
Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2042-7) 128 s.
UiO Untitled
 
18 Gilje, Øystein.
Med ark&app i 2020. Kopinor - nordisk fagseminar; 2017-08-31 - 2017-08-31
UiO Untitled
 
19 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. s. 55-73
USN UiO Untitled
 
20 Silseth, Kenneth; Gilje, Øystein.
Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education: Principles, Policy & Practice 2017 ;Volum 26.(1) s. 26-42
UiO Untitled
 
2016
21 Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian; Arnseth, Hans Christian.
Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press 2016 (ISBN 9781107625211) 262 s.
UiO Untitled
 
22 Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Authenticity, agency and enterprise education studying learning in and out of school. International Journal of Educational Research 2016 s. -
UiO Untitled
 
23 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line.
Pictures as mediating artefacts in classroom interaction. EARLI SIG 10; 2016-08-28 - 2016-08-29
UiO Untitled
 
24 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
25 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 147 s.
UiO Untitled
 
26 Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein.
Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner. Dagsavisen 2016
OSLOMET NIH UiO Untitled
 
2015
27 Gilje, Øystein.
På jakt etter ark og app i fire fag i det norske læremiddellandskapet. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi 2015 ;Volum 01.(01) s. 36-61
UiO Untitled
 
28 Gilje, Øystein.
Writing within and across Modes in Filmmaking. I: Multimodality in Writing - The state of the art in theory, methodology and pedagogy. Brill|Nijhoff 2015 ISBN 978-90-04-29657-2. s. 153-171
UiO Untitled
 
29 Gilje, Øystein; Groeng, Linn Mette.
The making of a filmmaker: Curating learning identities in early careers. E-Learning and Digital Media 2015 ;Volum 12.(2) s. 212-225
UiO Untitled
 
30 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Swensen, Kaja Vembe.
Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7021-6) 73 s.
UiO Untitled
 
31 Potter, John; Gilje, Øystein.
Curation as a new literacy practice. E-Learning and Digital Media 2015 ;Volum 12.(2) s. 123-127
UiO Untitled
 
32 Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
"In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7019-3) 69 s.
UiO Untitled
 
33 Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Gilje, Øystein.
Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller «på lag»?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(5) s. 334-350
OSLOMET NIH UiO Untitled
 
34 Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Gilje, Øystein.
Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway.. Parenting for a Digital Future Research Blog 2015
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
35 Erstad, Ola; Gilje, Øystein.
Tracing Learning across contexts: Methodological Challenges and ethical considerations. I: Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-736-0. s. 135-150
UiO Untitled
 
36 Erstad, Ola; Silseth, Kenneth; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid. I: Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet. Nordicom 2014 ISBN 978-91-86523-88-6. s. 123-129
UiO Untitled
 
37 Gilje, Øystein.
#ark&app Læremidler og arbeidsformer i skolens blandingskultur. læremiddelkonferanse; 2014-04-24 - 2014-04-24
UiO Untitled
 
38 Gilje, Øystein.
Curriculum of the cold. seminar; 2014-07-23 - 2014-07-23
UiO Untitled
 
39 Gilje, Øystein.
Curriculum of the cold. Paper.. Special Interest Group - EARLI; 2014-08-25 - 2014-08-28
UiO Untitled
 
40 Gilje, Øystein.
Filmmakers, learning and citizenship.. Creative Citizenship.; 2014-09-18 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
41 Gilje, Øystein.
Læring og undervisning med digitale medier.. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 369-388
UiO Untitled
 
42 Gilje, Øystein.
Ungdom hverdagsliv, sosiale medier. UNGDATA konferansen 2014; 2014-11-12 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
43 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth; Ingulfsen, Line.
Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 60 s.
UiO Untitled
 
44 Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen. Fredrikstad: Medietilsynet 2014 (ISBN 978-82-91977-33-1) 43 s.
UiO Untitled
 
45 Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Gilje, Øystein.
Dataspill og læringsutbytte. Dagens næringsliv 2014 s. -
UiO Untitled
 
46 Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Gilje, Øystein.
Læring og spill i skolen. Dagens næringsliv 2014 s. -
UiO Untitled
 
47 Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line; Bakkene, Hildur.
Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7010-0) 65 s.
UiO Untitled
 
2013
48 Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Hvor skal de digitale hodene komme fra?. Bergens Tidende 2013
HVO UiO Untitled
 
49 Amdam, Synnøve Hedemann; Gilje, Øystein; Erstad, Ola.
Les mer nøye, Kristin. Bergens Tidende 2013
HVO UiO Untitled
 
50 Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Arnseth, Hans Christian.
Learning Lives Connected: Digital Youth across School and Community Spaces. Comunicar 2013 (40) s. 89-98
UiO Untitled
 
    Vis neste liste