Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-32 of 32

2020
1 Sparby, Linn Ebeltoft; Olsvold, Nina; Obstfelder, Aud.
Mediating the interface between voluntariness and coercion: a qualitative study of learning disability nurses` work in medical examinations of people with intellectual disability. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2020 ;Volume 29.(9-10) p. 1539-1551
VID HFI NTNU UiT Untitled
 
2019
2 Aksnes, Siri Yde; Olsvold, Nina.
Collaboration and trust: expanding the concept of ruling relations. I: Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge 2019 ISBN 9780429019999. p. 138-150
VID OSLOMET Untitled
 
2018
3 Tingvold, Laila; Olsvold, Nina.
Not just "sweet old ladies" - challenges in voluntary work in the long-term care services. Nordic Journal of Social Research 2018 ;Volume 9.(2018) p. 31-47
NTNU Untitled
 
2017
4 Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Hellesø, Ragnhild.
Med hvilken stemme skal vi snakke om dagens sykepleie?. Tidsskriftet sykepleien 2017
NTNU UiO UiT Untitled
 
2016
5 Allen, Davina; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina.
The organising work of nurses. Jubileumskonferanse; 2016-10-03 - 2016-10-03
NTNU UiT Untitled
 
6 Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Hellesø, Ragnhild.
Hva er sykepleie?. Tidsskriftet sykepleien 2016 (8) p. 58-60
LDH UiO UiT Untitled
 
7 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove.
Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016307) 250 p.
VID OSLOMET UiO Untitled
 
8 Olsvold, Nina.
"Liquid' or 'solid' or both– How to conceptualize professional work in contemporary healthcare delivery?". BSA Medical Sociology Goup Annual Conference 2016 ANNUAL CONFERENCE 2016; 2016-09-07 - 2016-09-09
NTNU Untitled
 
9 Olsvold, Nina.
Omsorg for helheten - en sosiologisk analyse av sykepleieres usynlige arbeid i sykehusorganisasjonen. I: Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245016307. p. 31-54
VID Untitled
 
10 Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Thagaard, Tove.
Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. I: Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245016307. p. 11-30
VID OSLOMET UiO Untitled
 
11 Sparby, Linn Ebeltoft; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Bogetun, Gry.
‘Prescribing’ coercive healthcare: documentary accounts of coercive healthcare decisions regarding persons with intellectual disabilities. Disability & Society 2016 ;Volume 31.(10) p. 1333-1352
VID HFI UiT Untitled
 
2014
12 Olsvold, Nina; Solberg, Marianne Trygg.
Distributed expertise and professional collaboration: recognizing relational interdependence in healthcare. XVIII ISA World Congress of Sociology; 2014-07-13 - 2014-07-19
LDH Untitled
 
2012
13 Olsvold, Nina.
Sykehusarbeidets organisering og profesjonenes arbeids- og ansvarspraksis. I: Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42414-2. p. 406-428
LDH Untitled
 
2011
14 Olsvold, Nina.
Ansvar og yrkesrolle. Forskningsdagene ved Lovisenberg diakonale høgskole 2011; 2011-09-26 - 2011-09-26
LDH Untitled
 
2010
15 Olsvold, Nina.
Ansvar og yrkesrolle : om den sosiale organiseringen av ansvar i sykehus. Unipub forlag 2010 (ISBN 9788280729682) 308 p. (1037)
LDH Untitled
 
16 Olsvold, Nina.
Intensivsykepleie gjør en forskjell. Nasjonale fagdager for intensivsykepleiere; 2010-09-09 - 2010-09-10
LDH Untitled
 
17 Olsvold, Nina.
Ansvar og yrkesrolle. Om den sosial organiseringen av ansvar i sykehus. Oslo: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 2010 (ISBN 978-82-8072-968-2) 308 p.
LDH UiO Untitled
 
2007
18 Olsvold, Nina.
"The social organization of responsibility and the health care profession". The 8th ESA Conference; 2007-09-02 - 2007-09-07
LDH Untitled
 
19 Olsvold, Nina.
"Vilkår for profesjonelt arbeid i sykehus". 2. nasjonale fagkonferanse i intensiv- og operasjonssykepleie; 2007-06-08 - 2007-06-09
LDH Untitled
 
2006
20 Olsvold, Nina.
"Ansvar og yrkesrolle. Om vilkårene for profesjonelt arbeid i sykehus". Profesjonsetisk Workshop, Høgskolen i Agder; 2006-06-20 - 2006-06-21
LDH Untitled
 
21 Olsvold, Nina.
"Professional Roles and Responsibility". BSA, The Annual Conference of the British Medical Sociology Group; 2006-09-14 - 2006-09-16
LDH Untitled
 
2005
22 Olsvold, Nina.
"Fremmer de helsefaglige utdanningene en gjensidig funksjonsforståelse eller snevre profesjonsinteresser? Teamarbeid, gjensidig ansvar og tillit". NSHs helsefaglige utdanningskonferanse; 2005-10-31 - 2005-11-01
LDH Untitled
 
2004
23 Olsvold, Nina.
"Is opposition to medicalization possible?". The Annual Conference of the British Medical Sociology Group; 2004-09-16 - 2004-09-18
LDH Untitled
 
24 Olsvold, Nina.
Is opposition to medicalization possible?. British Sociology Association, Medical Sociology Group Annual Conference; 2004-09-16 - 2004-09-18
LDH Untitled
 
2003
25 Olsvold, Nina.
Profesjonsetikk i helsereformenes tid. Sosiologi i dag 2003 ;Volume 33.(2) p. 5-30
LDH Untitled
 
2000
26 Olsvold, Nina.
Omsorg er ikke bare for sykepleiere. Tidsskriftet sykepleien 2000 ;Volume 88.(9) p. 62-64
LDH Untitled
 
27 Olsvold, Nina.
Organkroppen : kritiske perspektiver på grunnlaget for etisk praksis i medisinen. I: Forstår du doktor? : mot en humanistisk legeutdanning / E. Schei og A. Gulbrandsen (red.). Oslo: Tano Aschehoug 2000 p. 75-84
LDH Untitled
 
28 Olsvold, Nina.
Ultralyd tidlig i svangerskapet : refleksjoner over etikk, fostermedisin og motivene for innføring av tidlig ultralydscreening av gravide. Morgenbladet 2000
LDH Untitled
 
1999
29 Olsvold, Nina; Norvoll, Reidun.
Sykepleien trenger samfunnsfaget. Tidsskriftet sykepleien 1999 ;Volume 87.(1) p. 54-57
LDH Untitled
 
1996
30 Olsvold, Nina.
Etikk "light" - om etikk i medisinens tjeneste. Sosiologi i dag 1996 ;Volume 26.(3) p. 3-27
LDH Untitled
 
1995
31 Olsvold, Nina.
Intimitetens forandring. Anmeldelse av Giddens, Anthony(1994): Intimitetens forandring - seksualitet, ighed og erotik i det moderne samfund. Sosiologi i dag 1995 ;Volume 25.(2) p. 80-84
LDH Untitled
 
32 Olsvold, Nina.
Levinas, nærhetsetikk og forholdet mellom kjønnene. Norges Forskningsråds/ etikkseminarets forskerkurs; 1995-03-20 - 1995-03-20
LDH Untitled