Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-9 of 9

2021
1 Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2020 - Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-14-06483-4) 95 p. SINTEF Rapport(2021:00076)
SINTEF Untitled
 
2 Sand, Roald; Haugset, Anne Sigrid; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée.
Evaluering av satsingen på Kystskogbruket. Trondheim: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-07640-0) 62 p. SINTEF Rapport(2021:00766)
SINTEF Untitled
 
2020
3 Lysø, Roald; Løe, Ida Camilla; Carlsson, Espen.
Jobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter. TFoU-rapport 2020:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-308-4) 122 p.
TFoU Untitled
 
4 Løe, Ida Camilla; Myhr, Arnhild Ramberg; Naper, Linn Renée.
Evaluering av Drømmedagene - et arbeidstiltak ved VekstTorget. TFoU-rapport 2020:4. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-305-3)
TFoU Untitled
 
5 Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-299-5) 99 p.
TFoU Untitled
 
6 Sand, Roald; Løe, Ida Camilla.
Erfaringer med Namdal regionråd. Resultater fra en kartlegging av synspunkter fra de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdal. TFoU-rapport 2020:6. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-307-7) 41 p.
TFoU Untitled
 
2019
7 Haugset, Anne Sigrid; Fagerholt, Randi Ann; Sivertsen, Håkon; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Løe, Ida Camilla; Mordal, Siri.
Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-289-6) 145 p.
DMMH SAMFORSK TFoU Untitled
 
8 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
9 Sivertsen, Håkon; Sand, Roald; Løe, Ida Camilla.
Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-297-1)
TFoU Untitled