Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

iNET: an International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments and Communities

iSTEP: The International Student Training and Exchange Project in Transitional Care

Leve hele livet. Kunnskapsoppsummeringer

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

Omsorgsteknologi i kommunene

Imagining Age-Friendly Communities

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

MEDSAM - Modeller for medborgersamskaping

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Medverknad og deltaking

Empowering patient’s autonomy by embedding the medical ethical principles (or bioethical principles) in the introduction and use of artificial intelligence (AI) in care- a systematic literature study

Trygghetsstandard i sykehjem

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

strukturert oppfølging av pårørande i heimetenesta

-publisering

The role of cultural consciousness and knowledge development in managing multicultural staff in Norwegian nursing homes

The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape (ISP)

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

From Knowledge to Action (K2A): Developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards (NH⇄EW)

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study


Forskningsgrupper

Forskernettverket "Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår"
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Helsefremmende arbeid og rehabilitering