Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Det helsevitenskapelige fakultet (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

-publisering

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Medverknad og deltaking

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Trygghetsstandard i sykehjem

Omsorgsteknologi i kommunene

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Imagining Age-Friendly Communities

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation


Forskningsgrupper

Rehabilitering og Helsefremming
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)