Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helsefag (Professor ii) - VID vitenskapelige høgskole

Det helsevitenskapelige fakultet (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Trygghetsstandard i sykehjem

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Omsorgsteknologi i kommunene

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Imagining Age-Friendly Communities

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

-publisering

Medverknad og deltaking

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering


Forskningsgrupper

Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)
Rehabilitering og Helsefremming