Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Frode Fadnes Jacobsen

Senter for omsorgsforskning vest (Professor) - Western Norway University of Applied Sciences

Faculty of Health Studies (Professor ii) - VID Specialized University

Faculty of Health Sciences (Associate professor) - University of Stavanger

Contact information


Høgskulen på Vestlandet

E-mail

VID vitenskapelige høgskole

E-mail

Other

Website
Personal website

Academic disciplines

Subjects

Projects

Familiens omsorgsarbeid for eldre slektninger. Ansvarsdeling og samarbeid med offentlige tjenester.

Vossamodellen - hverdagsrehabilitering

Trygghetsstandard i sykehjem

The work of care in the age of innovation. Future care and present realities in municipal health and care services for elderly in Norway

-publisering

Trygg hjemme: forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår

Arbeidspakke 2:Kommunikasjon og samhandling mellom flerkulturell stab, ledelse, beboere og deres pårørende i sykehjem

Re-imagining Long-Term Residential Care: An International Study of Promising Practices

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Det gode sykehjem (Contested spaces. Exploring how policy and practice shape Norwegian nursing homes)

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Omsorgsteknologi i kommunene

Trygg hjemme. Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre

Praktikk ved sykehjemmet: sykehusinnleggelser fra sykehjem

Imagining Age-Friendly Communities

Medverknad og deltaking

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Health-related quality of life in older nursing home patients with and without dementia with cancer diagnoses and other comorbidity – a quantitative and qualitative design

The role of cultural consciousness and knowledge development in managing multicultural staff in Norwegian nursing homes

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care (MEDCED)

Alarmmottak som sentral utfordring og mulighet i et kommunalt omsorgsteknologiprosjekt

Improving leadership of multicultural staff: an implementation study

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Disability and Global Health: Implications for rehabilitation

Gerontology across the professions and across the Atlantic

Health Promotion - Worthwhile? Reorienting the community health care services

Institutional conditions for use of restraint and knowledge utilization in nursing homes


Research Groups

Rehabilitering og Helsefremming
Sammenlignende omsorgstjenesteforskning
Internasjonal diakoni, utvikling og globalt samarbeid
Migrasjonsrelatert helseforskning - MIGHEALTH (tidl. MiFo)
Eksistensielle perspektiver og eksistensiell kompetanse i profesjonell praksis (EKSISTENSFORSK)