Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2019   To: 2019   Unit: Møreforsking Molde AS (MF)   All publishing channels

Showing results 1-50 of 59 << Previous 1 2    Next >>

Book
Academic anthology/Conference proceedings
1 Akslen-Hoel, Linn Kristin; Egilsson, Birnir.
International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-403-6) 187 p.
MF Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
2 Egilsson, Birnir; Sande, Andre Bekkevold; Rødal, Jorunn; Skrove, Guri Kaurstad.
Facilitating dual careers for young elite athletes: Cooperation amid sport clubs and high schools.. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. p. -
MF Untitled
 
3 Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje.
Barrierer og suksessfaktorer i PPTs systemrettede arbeid med skolens læringsmiljø - En studie av implementeringen av et systemorientert læringsmiljøtiltak. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. p. -
MF Untitled
 
4 Halfdanarson, Jon; Koesling, Matthias; Kvadsheim, Nina Pereira; Emblemsvåg, Jan; Rebours, Celine.
Configuring the future Norwegian macroalgae industry using Life Cycle Analysis. I: Advances in Production Management Systems. Towards Smart Production Management Systems : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part II. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29996-5. p. 127-134
MF NIBIO Untitled
 
5 Hareide, Lidun.
Comparable parallel corpora : a critical review of current practices in corpus-based translation studies. I: Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies : new resources and applications. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027202345. p. 19-38
MF Untitled
 
6 Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Changing markets : implications for the planning process in ETO companies. I: Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29999-6. p. 554-561
MF NTNU Untitled
 
7 Kvadsheim, Nina Pereira; Mwesiumo, Deodat Edward; Emblemsvåg, Jan.
Examining circular economy business models for engineer-to-order products. I: Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29999-6. p. 570-578
HIM MF Untitled
 
8 Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten. I: International Perspectives on Regional Research and Practice. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-403-6. p. -
HIM MF Untitled
 
9 Oppen, Johan.
Optimizing workflow in cell-based slaughtering and cutting of pigs. I: Advances in Production Management Systems. Towards Smart Production Management Systems : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part II. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29996-5. p. 223-230
MF Untitled
 
10 Shlopak, Mikhail; Rød, Espen; Jünge, Gabriele Hofinger.
Purchasing strategies, tactics, and activities in engineer-to-order manufacturing. I: Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29999-6. p. 562-569
MF Untitled
 
Conference lecture and academic presentation
Lecture
11 Hareide, Lidun.
Læringsteknologi for unge med Tourettes syndrom. Foredrag om Tourettes syndrom; 2019-03-23 - 2019-03-23
MF Untitled
 
12 Hareide, Lidun.
Multilingual Corpus of Survey Questionnaires (MCSQ) eit Horizon 2020 prosjekt. Fagleg forum for nynorsk skriftkultur; 2019-11-13 - 2019-11-13
MF Untitled
 
Poster
13 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Physical acivity and health-related quality of life among participants attending primary care services for lifestyle change. ISBNPA 2019; 2019-06-04 - 2019-06-07
HVL MF NTNU Untitled
 
14 Rebours, Celine; Halfdanarson, Jon; Horn, Svein Jarle; Knutsen, Svein Halvor; Nordtvedt, Tom Ståle; Sletta, Håvard; Aachmann, Finn Lillelund.
The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform SBP-N. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
OCEAN MF NOFIMA NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
Academic lecture
15 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Norwegian Healthy Life Centres -Three months behavior change intervention’s impact on health-related quality of life and physical activity level. Folkehelsekonferansen; 2019-10-15 - 2019-10-16
NTNU HVL MF Untitled
 
16 Blom, Ellen Eimhjellen; Oldervoll, Line Merethe; Aadland, Eivind; Solbraa, Ane Kristiansen; Skrove, Guri Kaurstad.
Helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet hos voksne i en høy-risikogruppe. Folkehelsekonferansen; 2019-10-15 - 2019-10-16
NTNU MF HVL Untitled
 
17 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Kjersem, Kristina.
"Det kan være et veldig godt verktøy - hvis det fungerer". Fjordkonferansen 2019; 2019-06-19 - 2019-06-20
NTNU MF Untitled
 
18 Hareide, Lidun.
Funn i Lærignsteknologiprosjektet og vegen vidare. Læringsteknologi for elevar med Asperger syndrom og Tourettes syndrom - ein ubrukt ressurs?; 2019-05-07 - 2019-05-07
MF Untitled
 
19 Kvadsheim, Nina Pereira; Mwesiumo, Deodat Edward; Emblemsvåg, Jan.
Examining circular economy business models for engineer-to-order products. Advances in Production Management Systems : APMS 2019 Conference; 2019-09-01 - 2019-09-05
HIM MF Untitled
 
20 Myhre, Eivind.
Kjønnsperspektiver på fjerning av karakterer i orden og atferd i skolen. Kjønnsforskning NÅ!; 2019-11-13 - 2019-11-15
MF Untitled
 
21 Oppen, Johan.
Optimizing workflow in cell-based slaughtering and cutting of pigs. APMS - Advances in Production Management Systems; 2019-09-01 - 2019-09-05
MF Untitled
 
22 Oppen, Johan.
Optimizing workflow in cell-based slaughtering and cutting of pigs. Hawassa Math&Stat Conference 20019; 2019-02-11 - 2019-02-15
MF Untitled
 
23 Rebours, Celine; Kvadsheim, Nina Pereira; Koesling, Matthias; Halfdanarson, Jon; Nystrand, Bjørn Tore; Sunde, Jan; Emblemsvåg, Jan.
Strategic, economic and environmental perspectives to establish a Seaweed industry in Norway. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
MF NIBIO NTNU UiT Untitled
 
Media contribution
Interview
24 Rusånes, Nils Petter; Hamnes, Lena; Bråthen, Svein; Jensen, Johannes.
Mer enn samfunnsøkonomi teller. Bladet Vesterålen [Newspaper] 2019-10-31
MF Untitled
 
25 Skrove, Guri Kaurstad; Hagen, Rigmor Sjaastad.
Løpetid : løp for livet. Romsdals Budstikke [Newspaper] 2019-05-11
MF Untitled
 
Report/thesis
Report
26 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-311-5) 168 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1905)
MF Untitled
 
27 Botslangen, Anne Madeleine; Groven, Gøril.
Friluftsliv som sosial møteplass : analyse av intervju med ledsagere på Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU), Molderegionen. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-277-2) 24 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:9)
HIM MF Untitled
 
28 Bremnes, Helge; Rødal, Jorunn Hoås; Skrove, Guri Kaurstad; Bergem, Bjørn Greger; Sandsmark, Maria.
Utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal - Spillemidlene. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-321-4) 131 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1910)
MF Untitled
 
29 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)
HIM MF Untitled
 
30 Garaas, Sjur; Høie, Øyvinn; Bjøntegaard, Roar; Ljunghammar, Sarah; Bergesen, Otto Erster; Bergo, Simen; Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
KS2 E39 Lønset-Hjelset. : Møreforsking Molde AS; Metier 2019 Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D072b)
MF Untitled
 
31 Groven, Gøril; Sandsmark, Maria; Nystrand, Bjørn Tore; Nerland, Sølve Mikal.
Kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal. : Møreforsking Molde 2019 (ISBN 9788278303078) 33 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1901)
MF Untitled
 
32 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Utvikling av Hammerfest lufthavn - en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU). Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-322-1) 43 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1913)
HIM MF Untitled
 
33 Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn.
Brukerevaluering av Møremusikarordninga 2.0.. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-313-9) 28 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1906)
MF Untitled
 
34 Hungnes, Tonje; Rødal, Jorunn Hoås; Nerland, Sølve Mikal.
Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole - ett år etter ferdigstillelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-309-2) 47 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1903)
HIM MF Untitled
 
35 Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise.
Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 55 p.
HIM MF Untitled
 
36 Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Etablering av matriser for tilbringertrafikk til flyplasser for 2017. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-323-8) 56 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1915)
MF Untitled
 
37 Sande, Andre Bekkevold; Egilsson, Birnir; Skrove, Guri Kaurstad; Rødal, Jorunn Hoås.
Toppidrettssatsning i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-316-0) 81 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1908)
MF Untitled
 
38 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-254-3) 29 p. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:1)
HIM MF Untitled
 
39 Tveter, Eivind; Hoff, Karoline Louise; Laingen, Maria; Bråthen, Svein.
Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger : alternative vurderinger basert på analyser av to vegprosjekter. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-327-6) 51 p. Rapport (Møreforsking Molde)(2004)
HIM MF Untitled
 
40 Tveter, Eivind; Mørkrid, Geir Vasseljen.
Beregningsmetodikk for netto ringvirkninger av samferdselsinvestering. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-306-1) 65 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1813)
MF Untitled
 
41 Tveter, Eivind; Rekdal, Jens Ludvig; Hoff, Karoline Louise; Zhang, Wei.
Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal : analyse av takstnivå og sonesystem for buss. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 57 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1902)
MF Untitled
 
42 Tveter, Eivind; Torgersen, Paul; Rekdal, Jens Ludvig; Laingen, Maria.
Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-319-1) 51 p. Rapport (Møreforsking Molde)(1910)
MF Untitled
 
Journal publication
Academic article
43 Andronov, Alexander; Jackiva, Irina; Santalova, Diana.
Estimation of the parameters of continuous-time finite Markov chain. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2019 ;Volume 11965. p. 195-206
MF Untitled
 
44 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Health-related quality of life and intensity-specific physical activity in high-risk adults attending a behavior change service within primary care. PLOS ONE 2019 ;Volume 14:e0226613.(12) p. 1-19
HVL MF NTNU Untitled
 
45 Blom, Ellen Eimhjellen; Oldervoll, Line Merethe; Aadland, Eivind; Solbraa, Ane Kristiansen; Skrove, Guri Kaurstad.
Impact and implementation of Healthy Life Centres, a primary-care service intervention for behaviour change in Norway: Study design. Scandinavian Journal of Public Health 2019 p. 1-8
HVL LHL MF NTNU Untitled
 
46 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Bergem, Bjørn Greger.
Evaluering av brukerstyrt FoU – kvalitativ tilnærming til måling av eksterne effekter. Samfunnsøkonomen 2019 ;Volume 133.(4) p. 45-53
MF Untitled
 
47 Hofinger Jünge, Gabriele; Alfnes, Erlend; Kjersem, Kristina; Andersen, Bjørn Sørskot.
Lean project planning and control: empirical investigation of ETO projects. International Journal of Managing Projects in Business 2019 ;Volume 12.(4) p. 1120-1145
MF NTNU Untitled
 
48 Mwesiumo, Deodat Edward.
Instilling problem solving orientation in tourism interfirm exchanges through exercise of relational behaviours. E-review of Tourism Research 2019 ;Volume 16.(4) p. 308-331
MF Untitled
 
49 Mwesiumo, Deodat Edward; Olsen, Kjetil Magnus; Svenning, Geir Arne; Glavee-Geo, Richard.
Implementing public procurement of innovations in an organization: lessons from Norway. Journal of Public Procurement 2019 ;Volume 19.(3) p. 252-274
HIM MF NTNU Untitled
 
50 Tveter, Eivind.
Transport network improvements: The effects on wage earnings. Regional Science Policy & Practice 2019 p. -
MF Untitled
 
    Show next list