Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2020
1 Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde; Arneton, Mélissa.
Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée 2020 ;Volume 22. p. 111-131
OSLOMET ISF Untitled
 
2 Arnesen, Daniel.
Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-658-0) 62 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:6)
ISF Untitled
 
3 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-646-7) 95 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:5)
ISF Untitled
 
4 Cools, Sara; Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas.
Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research 2020
FHI FRISCH ISF Untitled
 
5 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-671-9) 118 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:5)
ISF Untitled
 
6 Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes.
Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 (ISBN 978-3-030-32540-4) 245 p.
ISF Untitled
 
7 Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag.
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-652-8) 75 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:2)
ISF NORCE Untitled
 
8 Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun.
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-650-4) 71 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:1)
ISF NORCE Untitled
 
9 Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise; Staver, Anne Balke.
Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-660-3) 190 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:1)
OSLOMET ISF Untitled
 
10 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volume 61.(1) p. 5-11
OSLOMET ISF Untitled
 
11 Rasmussen, Magnus Bergli; Skorge, Øyvind Søraas.
The business of change: Employers and work-family policy reforms. I: Business Interests and the Development of the Modern Welfare State. Routledge 2020 ISBN 9780815377917.
ISF UiO Untitled
 
12 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Local Elections and Voting in Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Arbeidsgruppe "Politisk atferd"; 2020-01-06 - 2020-01-08
ISF Untitled
 
13 Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte.
Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-656-6) 77 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:4)
ISF NORCE Untitled
 
14 Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre.
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-654-2) 106 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:3)
ISF NORCE Untitled
 
15 Umblijs, Janis.
Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-662-7) 75 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:2)
ISF Untitled
 
16 Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie; Østbakken, Kjersti Misje.
Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-668-9) 64 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:4)
ISF Untitled
 
17 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. I: Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-32540-4. p. 189-210
OSLOMET ISF Untitled
 
2019
18 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 44-80
ISF UiO Untitled
 
19 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte; Vanhala, Pekka.
Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2019 ;Volume 2019.39 p. IZA Discussion Papers(12560)
ISF Untitled
 
20 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03431-7) 267 p.
ISF UiO Untitled
 
21 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Politiske partier som demokratisk paradoks. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. p. 13-25
ISF UiO Untitled
 
22 Arnesen, Daniel.
Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse. Frivillig sektor og forskning - påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering; 2019-01-24 - 2019-01-24
ISF Untitled
 
23 Arnesen, Daniel.
Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner. Arbeidsseminar i Mental Helse; 2019-10-16 - 2019-10-16
ISF Untitled
 
24 Arnesen, Daniel.
Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten. Seminar om frivillighet og samarbeid med det offentlige; 2019-04-26 - 2019-04-26
ISF Untitled
 
25 Arnesen, Daniel.
Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers. Styremøte for Hele Norden ska leva; 2019-10-07 - 2019-10-07
ISF Untitled
 
26 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volume 35.(2) p. 62-76
ISF NORCE UiO Untitled
 
27 Barth, Erling; Cools, Sara; Strøm, Marte.
Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(3) p. 300-308
ISF Untitled
 
28 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 p. -
ISF Untitled
 
29 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 p.
OSLOMET ISF Untitled
 
30 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken 2019
OSLOMET ISF Untitled
 
31 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
32 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
33 Bergh, Johannes.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9.
ISF Untitled
 
34 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
En samlet modell for stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 237-254
ISF UiO Untitled
 
35 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 11-26
ISF UiO Untitled
 
36 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60971-9) 258 p.
ISF UiO Untitled
 
37 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 223-236
ISF NORCE Untitled
 
38 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior 2019 p. 1-21
ISF NORCE Untitled
 
39 Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 178-200
ISF Untitled
 
40 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. p. 27-43
ISF UiO Untitled
 
41 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway. European Sociological Review 2019
ISF SSB Untitled
 
42 Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Mouritsen, Per.
Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
43 Beyer, Audun; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari.
News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016. 69th Annual Conference, Communication Beyond Boundaries; 2019-05-24 - 2019-05-28
ISF UiO Untitled
 
44 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volume 70.(1) p. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
45 Birkvad, Simon Roland.
Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies 2019
ISF Untitled
 
46 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. p. 86-100
ISF UiO Untitled
 
47 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 176-201
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
48 Borchgrevink, Tordis.
Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(1) p. 77-80
ISF Untitled
 
49 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
“Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-634-4) 56 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:11)
ISF Untitled
 
50 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
    Show next list