Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2017   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Educational Science (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 61 << Previous 1 2    Next >>

Book
Academic monograph
1 Bjerkholt, Eva.
Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202482886) 250 p.
USN Untitled
 
2 Olsen, Knut Rune; Wølner, Tor Arne.
Lesson Study og Læreres læring. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-49186-1) 141 p.
USN Untitled
 
3 Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge.
Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-52301-5) 165 p.
USN UIS Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
4 Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok.
Ledelse i utfordrende omgivelser. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 171-191
OSLOMET USN UiO Untitled
 
5 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. p. 185-206
USN Untitled
 
6 Bunting, Mette; Lødding, Berit.
Selvregulering i møte med samfunnsendringene – stabile karaktertrekk eller kompetanser som skolen kan forme?. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 55-74
USN NIFU Untitled
 
7 Claudi, Mads Breckan.
"His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900. I: Literature and Honour. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029566. p. 145-169
USN Untitled
 
8 Eik, Liv Torunn.
Veiledning som støtte for nyutdannede barnehagelæreres videre læring. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 159-171
HVL USN Untitled
 
9 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 55-73
USN UiO Untitled
 
10 Hagen, Anette; Streitlien, Åse.
Å møte voksenlivet som lærling. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 203-220
USN Untitled
 
11 Halvorsen, Torill Aagot.
Språkets avgjørende posisjon i læring: et komparativt blikk på undervisningsspråkets betydning. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 154-171
USN Untitled
 
12 Helskog, Guro Hansen.
Searching for Wisdom the Dialogos Way. I: New Frontiers in Philosophical Practice. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503557. p. 237-272
USN Untitled
 
13 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I: Barnehagelæreren som politisk aktør. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245017793. p. 67-76
USN Untitled
 
14 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 59-75
USN Untitled
 
15 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet.. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. p. 130-139
OSLOMET USN UiO Untitled
 
16 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 31-52
OSLOMET USN UiO Untitled
 
17 Melaas, Terje.
Praksisbarnehagens rolle: et samspill i lekerutiner mellom student og praksislærer. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 59-75
USN Untitled
 
18 Mjøberg, Anne Grethe.
Studentaktiv forskning – Metode(r) for utvikling av kompetanse. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 97-119
USN Untitled
 
19 Moxnes, Anna Rigmor.
"Det er alltid ulike perspektiver" - En studie av hvordan undervisere i pedagogikk arbeider med refleksjon i høgskoleklasserommet. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 123-140
USN Untitled
 
20 Pettersvold, Mari.
Barns motstand i et demokratiperspektiv. I: Barndom i barnehagen: Motstand. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202402358. p. 115-140
USN Untitled
 
21 Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter.
Making and re-making the Nordic model of education. I: The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge 2017 ISBN 9781138905856. p. 213-228
USN Untitled
 
22 Røys, Helge.
Veiledningssamtalen som verktøy for utvikling av kvalitet i barnehagen. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 123-136
USN Untitled
 
23 Sell, Ingunn Sælid; Vala, Heidi Østland.
«Å åpne øynene fra flere kanter». Studentperspektiv på skygging som metode for lederopplæring i praksis. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 77-96
USN Untitled
 
24 Silseth, Kenneth; Smette, Ingrid.
Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 94-112
OSLOMET USN Untitled
 
25 Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla; Erstad, Ola.
Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 37-54
USN UiO Untitled
 
26 Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Silseth, Kenneth.
Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 23-36
OSLOMET USN Untitled
 
27 Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Wiig, Camilla.
Læring i idrett og skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 74-93
OSLOMET USN NIH Untitled
 
28 Strande, Anne Lise; Madsen, Janne.
Aktivitetsbasert undervisning og vurdering i naturfag. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819. p. 273-291
USN Untitled
 
29 Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas.
Barnehagelæreren - en (ut-)forskende tilnærming til praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 27-45
USN UIS Untitled
 
30 Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Blömeke, Sigrid; Moser, Thomas.
What levels the playing field for socioeconomically disadvantaged children in the Norwegian ECEC model?. I: Childcare, Early Education and Social Inequality: An International Perspective. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781786432087. p. 194-214
USN UiO Untitled
 
31 Øvergård, Kjell Ivar; Sørensen, Linda Johnstone; Hontvedt, Magnus; Smit, Paul Nikolai; Nazir, Salman.
Maritime Bridge Crew Training. I: Simulators for Transportation Human Factors: Research and Practice. CRC Press 2017 ISBN 9781472411433. p. 281-309
USN Untitled
 
Journal publication
Academic article
32 Aagaard, Toril; Silseth, Kenneth.
Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education 2017 ;Volume 37.(3-4) p. 231-242
USN Untitled
 
33 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 p. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
34 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 p. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
35 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når nederlaget starter med begynneropplæringen. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(2) p. 47-55
USN Untitled
 
36 Amundsen, Marie-Lisbet.
Når skolen blir motstander. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(2) p. 57-65
USN Untitled
 
37 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(6) p. 19-26
USN UIA Untitled
 
38 Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volume 52.(1) p. 61-68
USN UIA Untitled
 
39 Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne; Øvreås, Steinar; Ellingsen, Hanna; Jørgensen, Kari Anne; Moser, Thomas.
Objectively measured physical activity level and sedentary behavior in Norwegian children during a week in preschool. Preventive Medicine Reports 2017 ;Volume 7. p. 130-135
USN Untitled
 
40 Attard Tonna, Michelle; Bjerkholt, Eva; Holland, Eimear.
Teacher mentoring and the reflective practitioner approach. International Journal of Mentoring and Coaching in Education 2017 ;Volume 6.(3) p. 210-227
USN Untitled
 
41 Baksjøberget, Per Enok; Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun.
Having Fun and Staying Active! Children with Disabilities and Participation in Physical Activity: A Follow-Up Study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics 2017 ;Volume 37.(4) p. 347-358
OSLOMET USN OUS PIHSØ SIV Untitled
 
42 Bjerkholt, Eva; Stokke, Hilde Sofie.
Et forskende fellesskap. Forskningssirkler på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 ;Volume 101.(2) p. 157-168
USN Untitled
 
43 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot; Moshuus, Geir H.
Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary findings from a longitudinal study of young people at the margins of Upper Secondary School in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017 ;Volume 4.(2) p. 146-163
USN Untitled
 
44 Bunting, Mette; Moshuus, Geir.
Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent.. Studia Paedagogica 2017 ;Volume 21.(4) p. 35-52
USN Untitled
 
45 Bunting, Mette; Moshuus, Geir H.
Young peoples’ own stories about dropping out in Norway : an indirect qualitative approach. Acta didactica Norden 2017 ;Volume 11.(2) p. -
USN Untitled
 
46 Evenshaug, Trude.
Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volume 3. p. 1-17
USN Untitled
 
47 Gjems, Liv.
Learning about concepts through everyday language interactions in preschools. Psychology in Russia: State of the Art 2017 ;Volume 10.(4) p. 33-44
USN Untitled
 
48 Karsrud, Fridunn Tørå; Norstrand, Anne Wangensten.
Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap. Barn 2017 ;Volume 35.(4) p. 37-51
USN UIA Untitled
 
49 Levinsson, Magnus; Prøitz, Tine Sophie.
The (Non-)Use of Configurative Reviews in Education. Education Inquiry 2017 ;Volume 8.(3) p. 209-301
USN Untitled
 
50 Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil.
Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age. European Journal of Special Needs Education 2018 ;Volume 33.(1) p. 118-133
USN UIS Untitled
 
    Show next list