Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Tuastad, Lars; Lydvo, Øystein.
Tretrinnsmodellen. Hvordan musikkterapi er organisert som et gjennomgående tilbud i Bergen ved spesialisthelsetjenesten (trinn 1 - DPS), i primærhelsetjenesten (trinn 2 - MOT82) og ut i det lokale kulturliv (trinn 3).. Psykisk helse - 2019. Hvor står du? hvor går du?; 2019-01-21 - 2019-01-23
UiB Untitled
 
2 Tuastad, Lars; Sommerbakk, Morten.
Tuastad&Sommerbakk: Eit konsertføredrag om personlege endringsprosessar. Seminar om perspektiv på samhandling, forløp og kvalitetsarbeid i tenester på psykisk helse- og rusfeltet; 2019-01-30 - 2019-01-30
UiB Untitled
 
2018
3 Stige, Brynjulf; Getz, Linn Okkenhaug; Sommerbakk, Morten; Tuastad, Lars.
Kropp og sjel og sånn. Hva vet vi om sammenhengene mellom levd liv, følelser og estetikk på den ene siden, og helse på den andre?. Filosofisk helsekontroll 20 år etter: hvor er medisinen på vei?; 2018-09-15 - 2018-09-15
UiB UiO Untitled
 
4 Tuastad, Lars; Lydvo, Øystein.
Music therapy festival 1-2-3 – an example of music therapy practice in the mental health field.. Nordic Music Therapy Congress; 2018-08-08 - 2018-08-12
UiB Untitled
 
5 Tuastad, Lars; Stige, Brynjulf.
Music as a way out: How musicking helped a collaborative rock band of ex-inmates. British Journal of Music Therapy (BJMT) 2018 ;Volum 32.(1) s. 27-37
UiB Untitled
 
2017
6 Tuastad, Lars; Johansen, Bjarte; Østerholt, Astrid.
Utan Terapeut – MOT82 UT i lokalsamfunnet. Noen erfaringer fra Bruker Spør Bruker evalueringen.. POLYFON konferansen: Musikkterapi gjennom livet.; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiB Untitled
 
7 Tuastad, Lars; Solevåg, Hans Marius.
Tause menn som snakker. Erfaringer fra gruppetilbudet "Musikkopplevelser".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 ;Volum 14.(4) s. 350-
UiB Untitled
 
2016
8 Tuastad, Lars.
Evaluering av prosjektet MOT82.
UiB Untitled
 
9 Tuastad, Lars.
Rockens rolle innanfor kriminalomsorg og ettervern. Konferanse om aktivitetstilbudet for innsatte; 2016-04-13 - 2016-04-14
UiB Untitled
 
10 Tuastad, Lars.
"Til alle som har falt...en gang". Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar.. I: I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Oslo: Norges musikkhøgskole 2016 s. 191-209
UiB Untitled
 
2015
11 Tuastad, Lars.
Innanfor og utanfor - Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Musikkterapi, rus og psykiske lidelser; 2015-05-04 - 2015-05-05
UiB Untitled
 
12 Tuastad, Lars.
Paradoks som moglegheitskapande ressurs i kriminalomsorga. Psyke & Logos 2015 ;Volum 36. s. 220-241
UiB Untitled
 
13 Tuastad, Lars.
Paradoxes as a source of resource in Correctional Services. 8th Nordic Music Therapy Congress; 2015-08-05 - 2015-08-08
UiB Untitled
 
14 Tuastad, Lars; Stige, Brynjulf.
The revenge of Me and THE BAND’its: A narrative inquiry of identity constructions in a rock band of ex-inmates. Nordisk tidsskrift for musikkterapi 2015 ;Volum 24.(3) s. 252-275
UiB Untitled
 
2014
15 Tuastad, Lars.
Innafor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. : Universitetet i Bergen 2014 (ISBN 978-82-308-2819-9)
UiB Untitled
 
16 Tuastad, Lars.
Oskeladden og dei gode hjelparane?. Musikkterapi 2014 (2) s. 8-17
UiB Untitled
 
17 Tuastad, Lars.
ROCK`S ROLE AS MUSIC THERAPEUTIC ARENA IN CORRECTIONAL SERVICES. World Congress of Music Therapy 2014; 2014-07-06 - 2014-07-12
UiB Untitled
 
2013
18 Tuastad, Lars.
Pop and rock with colours: easy ways of building a pop-rock band using special tunings and colours. Nordisk tidsskrift for musikkterapi 2013 ;Volum 22.(2) s. 171-172
UiB Untitled
 
19 Tuastad, Lars; O'Grady, Lucy.
Music therapy inside and outside prison - A freedom practice?. Nordisk tidsskrift for musikkterapi 2013 ;Volum 22.(3) s. 210-232
UiB Untitled
 
2007
20 Tuastad, Lars.
Music and Health. Nordisk tidsskrift for musikkterapi 2007 ;Volum 16.(2) s. 180-181
UiB Untitled