Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 436 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2021
1 Aaseth, Helene Marie Storli; Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas.
Mobbing i norske barnehager- en kunnskapsoversikt. Bodø/ Stavanger: Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 2021 (ISBN 978-82-303-4936-6) 75 s.
NORD UIS Untitled
 
2 Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Moser, Thomas.
Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 8: Mobbing i barnehagen. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast [Internett] 2021-06-03
UIS Untitled
 
3 Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen; Elvethon, Ellen; Moser, Thomas.
Staff's handling of negative actions in interactions between children in toddler groups. EECERA; 2021-09-01 - 2021-09-17
UIS Untitled
 
4 Løkken, Ingrid Midteide; Nilsen, Tone Rove; Moser, Thomas; Elvethon, Ellen.
Bullying in Norwegian kindergartens – what do we know?. EADP Summer tour; 2021-09-17 - 2021-09-17
NORD UIS Untitled
 
5 Moser, Thomas.
Dealing with the Pandemic in Norwegian Kindergartens - What have we learned?. Reinventing Education; 2021-06-03 - 2021-06-05
UIS Untitled
 
6 Moser, Thomas.
Hvordan påvirker ditt lederskap de ansatte og kvaliteten i barnehagetilbud? (Paneldeltakelse). KANVAS - Digital ledersamling; 2021-01-14 - 2021-01-14
UIS Untitled
 
7 Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas.
Mobbing og andre krenkelser. I: Trygt og godt i barnehagen- barns rett til et godt psykososialt miljø. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202699567. s. 62-88
UIS Untitled
 
2020
8 Andersen, Eivind; Øvreås, Steinar; Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Borch-Jenssen, Janne; Moser, Thomas.
Children’s physical activity level and sedentary behaviour in Norwegian early childhood education and care: effects of a staff-led cluster-randomised controlled trial.. BMC Public Health 2020 ;Volum 20.
USN Untitled
 
9 Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas.
I en helhetlig tilnærming til læring er omsorg i sentrum. Første steg 2020 (02) s. 58-61
HVL USN HVO UIS Untitled
 
10 Hjukse, Hjørdis; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Moser, Thomas; Vika, Karl Solbue.
Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-27
USN Untitled
 
11 Norheim, Helga; Moser, Thomas.
Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC: a review based on empirical research. European Early Childhood Education Research Journal 2020 ;Volum 28.(6) s. 789-805
USN Untitled
 
12 Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil.
Relations between motor skills and language skills in toddlers and preschool-aged children. Journal for Research in Arts and Sports Education 2020 ;Volum 4.(2) s. 47-67
USN UIS Untitled
 
13 Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil.
Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder. Norsk barnehageforskningskonferanse; 2020-09-28 - 2020-09-30
UIS Untitled
 
14 Wolf, Katrin; Broekhuizen, Martine Louise; Moser, Thomas; Ereky-Stevens, Katharina; Anders, Yvonne.
Determinants of early attendance of ECEC for families with a Turkish migration background in four European countries. European Early Childhood Education Research Journal 2020 ;Volum 28.(1) s. 77-89
USN Untitled
 
15 Øvreås, Steinar; Andersen, Eivind; Moser, Thomas; Borch-Jenssen, Janne; Jørgensen, Kari-Anne.
Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 134-154
USN Untitled
 
2019
16 Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar.
Dybdelæring i kroppsøving : utfordringer for kroppsøvingslæreren. I: Fremtidens kroppsøvingslærer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59214-1. s. 13-29
OSLOMET USN NIKU UIS Untitled
 
17 Broekhuizen, Martine; Wolf, Katrin; Francot, Ryanne; Moser, Thomas; Pastori, Giulia; Nurse, Lyudmila; Melhuish, E; Leseman, Paul.
Resources, experiences, and support needs of families in disadvantaged communities. ISOTIS Integrative Report D2.5. Utrecht: ISOTIS 2019 400 s.
USN Untitled
 
18 Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas.
«Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange» – barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(02/03) s. 184-196
HVL USN HVO Untitled
 
19 Bøe, Marit; Moser, Thomas.
Barnehagelærerrollen i spenningsfelt. Noen store linjer fra GoBaN prosjektet og fra ekspertrapporten om barnehagelærerrollen. Medlemsmøte; 2019-05-28 - 2019-05-28
USN UIS Untitled
 
20 Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 31 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
21 Francot, Ryanne; Broekhuizen, Martine; Ereky-Stevens, Katharina; Moser, Thomas.
Parent-preschool partnerships: Families with a migrant background in Europe.. Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
22 Himberg-Sundet, Anne; Kristiansen, Anne Lene; Gebremariam, Mekdes Kebede; Moser, Thomas; Andersen, Lene Frost; Bjelland, Mona; Lien, Nanna.
Exploring workplace climate and culture in relation to food environment-related factors in Norwegian kindergartens. The BRA-Study. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(12) s. -
USN UiO Untitled
 
23 Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas.
Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt. Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen; 2019-10-16 - 2019-10-17
HVL UIS Untitled
 
24 Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas.
En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019; 2019-10-17 - 2019-10-17
UIS Untitled
 
25 Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas.
Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN UIS Untitled
 
26 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas.
Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.. International Journal of Educational Research 2019 ;Volum 97. s. 88-98
USN UIS Untitled
 
27 Mangen, Anne; Hoel, Trude; Moser, Thomas.
Technologies, affordances, children and embodied reading: a case for interdisciplinarity. I: The Routledge International Handbook of Learning with Technology in Early Childhood. Routledge 2019 ISBN 9781138308169. s. 235-247
USN UIS Untitled
 
28 Moser, Thomas.
Kvalitet i norsk barnehage – et forskerperspektiv. Nasjonal lesekonferanse: Motivert og engasjert – Godt arbeid med språk i barnehage; 2019-04-08 - 2019-04-09
USN Untitled
 
29 Moser, Thomas.
Profession & Qualität im Kindergarten – eine skandinavische Perspektive. Symposium Sozialpädagogik – Pädagogische Qualität – ein wichtiger Beitrag zur Professionalisierung; 2019-06-27 - 2019-06-27
USN Untitled
 
30 Moser, Thomas.
What can we learn from Norwegian studies on long term effects of ECEC?. 10th International Conference of Panel Study on Korean Children; 2019-11-01 - 2019-11-01
USN Untitled
 
31 Moser, Thomas; Kleppe, Rasmus; Eliassen, Erik; Bjørnestad, Elisabeth.
The relation between sick leave, staff stability, turnover and quality in Norwegian ECEC. EARLI SIG 5; 2019-08-12 - 2019-08-16
OSLOMET NORD UIS Untitled
 
32 Moser, Thomas; Kleppe, Rasmus; Eliassen, Erik; Bjørnestad, Elisabeth.
The relation between sick leave, staff stability, turnover and quality in Norwegian ECEC provisions. 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future; 2019-08-12 - 2019-08-16
OSLOMET USN Untitled
 
33 Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae.
Universal ECEC as a protective mean for children from disadvantaged families in Norway?. 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the present and for the future; 2019-08-12 - 2019-08-16
USN UiO Untitled
 
34 Norheim, Helga; Moser, Thomas.
Barriers and facilitators for partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC. Equality & Inclusion; 2019-11-28 - 2020-11-29
USN UIS Untitled
 
35 Norheim, Helga; Moser, Thomas; Slot, Pauline; Romijn, Bodine; Wysłowska, Olga.
What is the role of professionals’ diversity beliefs in shaping their practices and organizational policies?. Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
36 Nyquist, Astrid; Jahnsen, Reidun; Moser, Thomas; Ullenhag, Anna.
The coolest I know - a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program. Disability and Rehabilitation 2019 ;Volum 42.(17) s. 2501-2509
USN OUS PIHSØ UiO Untitled
 
37 Romijn, Bodine; Slot, Pauline; Leseman, Paul; Wyslowska, Olga; Moser, Thomas; Norheim, Helga; Pagani, Valentina; Pastori, Giulia.
Relations of classroom diversity and multicultural beliefs with teachers' self-efficacy: A country comparison.. Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
38 Sikveland, Rein-Ove; Skovholt, Karianne; Moser, Thomas.
CARM evaluation pilot. CAiTE's Mid-Term Seminar; 2019-09-18
USN UIS Untitled
 
39 van Trijp, Karin; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Barata, Clara; Aguiar, Cecilia.
Parental views on characteristics of ECEC settings that foster young children’s well-being. A comparison across nine European countries.. 32nd International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) conference; 2019-01-09 - 2019-01-12
USN Untitled
 
40 Wyslowska, Olga; Bulkowski, Krzysztof; Slot, Pauline; Moser, Thomas; Norheim, Helga.
The role of classroom diversity in the relations between professionals' beliefs and practices. Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
USN Untitled
 
41 Wølner, Tor Arne; Egeberg, Gunstein Christoffer; Aagaard, Toril; Moser, Thomas; Bjørnsrud, Halvor Inge.
Implementering av 1:1 iPad i Kongsberg, Larvik og Notodden kommune - første resultater fra ståstedsanalysen Underveisrapport. Universitetet i Sørøs-Norge: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 27 2019 (ISBN 978-82-7860-372-7) 55 s.
USN Untitled
 
42 Øvreås, Steinar; Jørgensen, Kari-Anne; Moser, Thomas; Andersen, Eivind; Borch-Jenssen, Janne.
Kontekst tilpasset intervensjon på fysisk aktivitet i barnehager med vekt på profesjonskompetanse som suksessfaktor. FoU i Praksis; 2019-10-24 - 2019-10-25
USN NIH UiT Untitled
 
2018
43 Broekhuizen, Martine; Ereky-Stevens, Katharina; Wolf, Katrin; Moser, Thomas.
Technical report parent structured interview study. Procedures, instrument development, samples, and showcases. : ISOTIS 2018 223 s.
USN Untitled
 
44 Broekhuizen, Martine Louise; Ereky-Stevens, Katharina; Moser, Thomas; Norheim, Helga.
The use and evaluation of family support services in disadvantaged groups across Europe. Konferanse; 2018-08-29 - 2018-08-31
USN Untitled
 
45 Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas.
Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring. Notodden: Skriftserie fra Universitetet i Sørøst-Norge nr.9 2018 (ISBN 978-82-7206-493-7) 71 s.
HVL USN HVO UIS Untitled
 
46 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51221-4) 470 s.
DMMH NTNU UIS Untitled
 
47 Himberg-Sundet, Anne; Kristiansen, Anne Lene; Bjelland, Mona; Moser, Thomas; Holthe, Asle; Andersen, Lene Frost; Lien, Nanna.
Is the environment in kindergarten associated with the vegetables served and eaten? The BRA Study. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 47.(5) s. 538-547
HVL USN UiO Untitled
 
48 Kunnskapsdepartementet, Utdanning/Forskning; Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helen Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2018 309 s.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
49 Leseman, Paul; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas.
Investing in children’s language development to increase social mobility: views of parents with diverse cultural-linguistic backgrounds across Europe. Investing in children’s language development to increase social mobility: views of parents with diverse cultural-ling2nd Conference Cultural Diversity, Migration, and Education Conference; 2018-08-23 - 2018-08-25
USN Untitled
 
50 Leseman, Paul; Slot, Pauline; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas.
Equality and inclusion in Europe’s education systems. PhD-days 2018; 2018-09-10 - 2018-09-10
USN Untitled
 
    Vis neste liste