Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2020
1 Skavern, Hege Jansen; Høye, Sevald; Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Hvordan lærer sykepleierstudenter med lave opptakskarakterer anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB)?. UNIPED 2020 ;Volum 43.(01)
HINN Untitled
 
2016
2 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig omsorg sett fra pleiepersonalets perspektiv. Fagdag, Stavanger kommune; 2016-11-24 - 2016-11-24
HINN Untitled
 
2015
3 Tornøe, Kirsten; Haug, Sigrid Helene Kjørven; Sørensen, Torgeir; Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Experiences with religion, spirituality and existential meaning making in clinical practice in Norway. IAPR conference; 2015-08-17 - 2015-08-20
HINN LDH MF Untitled
 
4 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Spiritual care in dementia nursing, a qualitative exploratory study. Universitetet i oslo, det medisinske faultetet: Akademika 2015 (ISBN 978-82-8333-123-3) 82 s.
HINN Untitled
 
5 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig omsorg i sykehjem, hva er det?. Demensforum i Follo; 2015-04-29 - 2015-04-29
HINN Untitled
 
6 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan; Kvigne, Kari.
Residents' and caregivers' views on spiritual care and their understanding of spiritual needs in persons with dementia: A meta-synthesis. Dementia 2015 ;Volum 16.(7) s. 911-929
NORD HINN USN MF UiO Untitled
 
7 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
A qualitative study of nurses' attitude towards' and accommadations of patients' expressions of religiosity and faith in dementia care. Journal of Advanced Nursing 2015 ;Volum 71.(2) s. 359-369
NORD HINN USN MF SI UiO Untitled
 
8 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Spiritual care to persons With dementia in nursing homes; a qualitative study of nurses and care workers experiences. BMC Nursing 2015 ;Volum 14.(70) s. 1-9
NORD HINN USN MF SI UiO Untitled
 
2014
9 Torbjørnsen, Tor; Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Ritualer og åndelig omsorg. I: Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. 2.utgave. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205464490. s. 558-570
HINN Untitled
 
10 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Omsorg for åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens. Demensomsorgens ABC; 2014-11-07 - 2014-11-07
HINN Untitled
 
11 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Omsorg for åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens, har vi tid til det?. Demensomsorgens ABC; 2014-11-05 - 2014-11-05
HINN Untitled
 
12 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Å møte åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens. Alzheimerdagen; 2014-09-22 - 2014-09-22
HINN Untitled
 
13 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig og eksistensiell omsorg til pårørende. Avslutning på Kurs i palliativ omsorg; 2014-06-12 - 2014-06-12
HINN Untitled
 
14 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig omsorg i sykehjem, rapport fra et forskningsprosjekt. Seminar om åndelig omsorg; 2014-11-12 - 2014-11-12
HINN Untitled
 
15 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelige og eksistensielle behov for personer med demens. Demensomsorgens ABC. Fagseminar 2. Miljøbehandling; 2014-02-13 - 2014-02-13
HINN Untitled
 
16 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Nurses' and care workers' experiences of spiritual needs in residents with dementia in nursing homes: a qualitative study. BMC Nursing 2014 ;Volum 13.(12) s. 1-9
NORD HINN USN MF SI UiO Untitled
 
17 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Spiritual Care by Hands and Heart. European Conference on Religion, Spirituality and Health; 2014-05-22 - 2014-05-24
HINN USN MF UiO Untitled
 
18 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Spiritual care in nursing homes. A qualitative, exploratory study focusing on nurses' and care workers' experiences of spiritual care to persons with dementia. Sluttseminar, Doktorgradsprosjekt; 2014-11-10 - 2014-11-10
HINN USN MF UiO Untitled
 
19 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig omsorg i sykehjem. En teoretisk og empirisk studie med fokus på personer med demens. Fagdag for sykehjemsprester i oslo kommune; 2014-05-06 - 2014-05-06
HINN USN MF UiO Untitled
 
20 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig omsorg i sykehjem. En teoretisk og empirisk studie med fokus på åndelige behov hos personer med demens. Avslutningsseminar; 2014-06-11 - 2021-12-11
HINN USN MF UiO Untitled
 
2013
21 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Omsorg for pasienters åndelige og eksistensielle behov. Fagdag i SAM-AKS prosjektet; 2013-03-22 - 2013-03-22
HINN Untitled
 
22 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Spiritual and existential expressions in people with dementia disease in nursing homes; focus group interview of nurses and care workers’ experiences and reflections. Stipendiatsamling UiO, Institutt for sykepleievitenskap; 2013-02-27 - 2013-02-27
HINN Untitled
 
23 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
"Tro og livssyn hos demente på innlandet". Eksistensiell og livssynsmessige utfordringer hos brukere av omsorgstjenester i lokalsamfunnet; 2013-02-12 - 2013-02-12
HINN Untitled
 
24 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig og eksistensiell omsorg i demensomsorgen. SAM-AKS Sykehuset Innlandet; 2013-06-05 - 2013-06-05
HINN UiO Untitled
 
25 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Spiritual and existential expressions in people with dementia disease in nursing homes; focus group interview of nurses and care workers experiences and reflections. Menighetsfakultetets stipendiatsamling; 2013-01-23 - 2013-01-23
HINN USN MF UiO Untitled
 
26 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig og eksistensiell omsorg for personer med demens i sykehjem, - er det viktig?. Demenskonferanse Innlandet 2013; 2013-01-06 - 2013-01-07
HINN USN MF UiO Untitled
 
27 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig omsorg og åndelige behov hospersoner med demens, - en undersøkelse av pleieres perspektiv. Fag og forskningsdager for sykepleietjenesten Helse Sør-Øst; 2013-03-06 - 2013-03-07
HINN USN MF UiO Untitled
 
28 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelige og eksistensielle behov hos personer med demens. Demensdagene; 2013-12-03 - 2013-12-04
HINN USN MF UiO Untitled
 
2012
29 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Åndelig omsorg, - er det bra for helsa?. Forskningsdagene 2012; 2012-09-19 - 2012-09-30
HINN Untitled
 
30 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Den åndelige omsorgens mange ansikter for personer med demens i sykehjem. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2012-09-11 - 2012-09-12
HINN USN MF Untitled
 
31 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan; Hauge, Solveig.
Åndelig omsorg til personer med demens i sykehjem: forskningsstatus og aktuelle utfordringer. Geriatrisk sykepleie 2012 ;Volum 4.(1) s. 14-20
HVL HINN USN MF SI UiO Untitled
 
32 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Hauge, Solveig; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig omsorg i sykehjem, - innhold og uttrykk. Fagkonferanse i Religionspsykologi. Psykoser og eksistensielle tema; 2012-10-22 - 2012-10-23
HINN USN MF Untitled
 
2011
33 Ødbehr, Liv Skomakerstuen.
Mangler dybdebeskrivelser : det hadde vært lettere å forstå innholdet i metoden hvis det fremgikk hva øvelsene knyttet til hverdag og arbeidsliv gikk ut på. Sykepleien Forskning 2011 ;Volum 6.(3) s. 282-282
HINN Untitled
 
34 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Concepts of spirituality and spiritual care, and how spiritual care is included in dementia nursing. 2011 IAPR Congress; 2011-08-21 - 2011-08-24
HINN USN MF SI Untitled
 
35 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Kari Martinsens sansefenomenologi. Nordisk nettverk for Religionpsykologi; 2011-11-02 - 2011-11-02
HINN USN MF Untitled
 
36 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Spiritual care in dementia nursing. Innlandets helsefaglige forskningskonferanse; 2011-09-27 - 2011-09-27
HINN USN MF Untitled
 
37 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Spirituality and spiritual care in dementia nursing. Clinical nursing, facing the future. International Conference on Research Utilization, June 16th - 18th 2011, Banda Aceh, Indonesia; 2011-06-16 - 2011-06-18
HINN USN MF Untitled
 
38 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Åndelig omsorg i eldreomsorgen, - er det viktig?. "Speakers corner"; 2011-09-26 - 2011-09-26
HINN USN MF Untitled
 
39 Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Hauge, Solveig; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan.
Åndelighet, åndelig omsorg i demensomsorgen. Nasjonal konferanse i Religionpsykologi; 2011-10-31 - 2011-11-01
HINN USN MF Untitled
 
2008
40 Ødbehr, Liv; Heia, Morten; Haugen, Anne R; Sandvold, Tove.
Jo bedre vi er sammen : Ottestadmodellen, bryet verdt? Together to the better : the Ottestad Model, worth the trouble?. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2008 (ISBN 9788276716825) 129 s. Rapport (Høgskolen i Hedmark)(8/2008)
HINN Untitled