Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 140 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth.
Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4598-2) 48 p. NINA rapport(1838)
NINA Untitled
 
2 Vistad, Odd Inge; Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av planlagt Nasjonal turiststi til Engabreen, Svartisen. Lillehammer/Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2020 (ISBN 9788242645142) 66 p. NINA rapport(1759)
NINA Untitled
 
3 Vistad, Odd Inge; Øian, Hogne; Williams, Daniel R.; Stokowski, Patricia.
Long-distance hikers and their inner journeys: On motives and pilgrimage to Nidaros, Norway. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2020 ;Volume 31.
NINA Untitled
 
2019
4 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3328-6) 69 p. NINA rapport(1589)
NINA Untitled
 
5 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge.
Norway: ‘Friluftsliv’ & Nature Based Tourism: Status, Monitoring & Challenges. Visitor Monitoring Workshop; 2019-05-07 - 2019-05-07
NINA Untitled
 
6 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram.
Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management 2019 ;Volume 75. p. 22-33
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
8 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 p. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
9 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Flyen, Anne Cathrine.
Sumiiffiit issitoqarfimmiittut piuartinnissaat pillugit naliliisarneq. Sårbarhetsvurdering af sites i Arktis og Subarktis. Workshop: Nasjonale severdigheter på Grønland; 2019-11-19 - 2019-11-20
NIKU NINA Untitled
 
10 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering, Nærøyfjorden landskapsvernområde. Møte om besøksstrategi i Nærøyfjorden; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
11 Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Bymarka naturreservat. Kvistingstien, Gråkallen rundt, St. Olavsspranget. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3428-3) 38 p. NINA rapport(1680)
NINA Untitled
 
12 Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3394-1) 41 p. NINA rapport(1650)
NINA Untitled
 
13 Skjeggedal, Terje; Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Vistad, Odd Inge.
NÆRTUR - hvorfor og hvordan?. I: Rapport fra Forskning i Friluft 2018. Oslo: Norsk Friluftsliv 2019 p. 141-151
NINA NTNU NMBU Untitled
 
14 Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge; Thoren, Anne-Karine Halvorsen.
Planlegging for nærtur og folkehelse. Kart og plan 2019 ;Volume 79.(4) p. 241-257
NINA NTNU NMBU Untitled
 
15 Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge; Thorén, Kine Halvorsen.
Neighborhood walks as transport, outdoor recreation and public health. AESOP Annual Congress; 2019-07-09 - 2019-07-13
NINA NTNU NMBU Untitled
 
16 Stokke, Bård Gunnar; Evju, Marianne; Vistad, Odd Inge; Dillinger, Benno.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Raet nasjonalpark: Hoveodden, Tromlingene og Søm-Hasseltangen. Trondheim, Oslo, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3439-9) 77 p. NINA rapport(1689)
NINA Untitled
 
17 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Sårbarhet – Raet nasjonalpark. Sårbarhetskartleggingsmøte i Raet Nasjonalpark og Søm LVO; 2019-04-23 - 2019-04-23
NINA Untitled
 
2018
18 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
19 Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Stokke, Bård Gunnar; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3230-2) ;Volume 1499.86 p. NINA rapport(1499)
NINA Untitled
 
20 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
21 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3137-4) ;Volume 1409.57 p. NINA rapport(1409)
NINA Untitled
 
22 Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge.
Sosiale verdier i skog. Ås: NIBIO Nettversjoon 2018 244 p.
NINA Untitled
 
23 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3166-4) ;Volume 1436.50 p. NINA rapport(1436)
NINA Untitled
 
24 Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3134-3) ;Volume 1406.56 p. NINA rapport(1406)
NINA Untitled
 
25 Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3218-0) ;Volume 1487.58 p. NINA rapport(1487)
NINA Untitled
 
26 Hagen, Dagmar; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3206-7) ;Volume 1475.64 p. NINA rapport(1475)
NINA Untitled
 
27 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Unnskyld meg, hvor er nasjonalparken? Kunnskap om brukere og bruksvariasjon i norske nasjonalparker. Forskning i friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
NINA Untitled
 
28 Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3332-3) ;Volume 1593.62 p. NINA rapport(1593)
NINA Untitled
 
29 Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar.
Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3171-8) ;Volume 1440.92 p. NINA rapport(1440)
NINA Untitled
 
30 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3251-7) ;Volume 1490.148 p. NINA rapport(1490)
NINA Untitled
 
31 Vistad, Odd Inge; Øian, Hogne.
Kven er det som går og går,og kvifor går dei?. Pilegrim i dag 2018 (nr 2) p. 8-11
NINA Untitled
 
32 Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge.
Pilgrimsleden, verdiskapning, stedsutvikling. . Samarbeidsmøte; 2018-08-09 - 2018-08-09
NINA Untitled
 
33 Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge.
Pilegrimsleder – åndelighet, kulturarv og friluftsliv i skjønn forening?. Forskning i friluft; 2018-12-05 - 2018-12-05
NINA Untitled
 
34 Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge.
Pilegrimsleder og stedsutvikling. Forskningsprosjektet Heritage Routes. Pilegrim i dag 2018 (nr 2) p. 4-7
NINA Untitled
 
2017
35 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Stisyklingens naturødeleggelse - en realitet eller bare i hodet til nikkersadelen?. CIENS Frokostseminar; 2017-01-25
NINA Untitled
 
36 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3034-6) ;Volume 1331.168 p. NINA rapport(1331)
NINA Untitled
 
37 Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Kaltenborn, Bjørn Petter; Vistad, Odd Inge.
Public visual preferences for dead wood in natural boreal forests: The effects of added information. Landscape and Urban Planning 2017 ;Volume 158. p. 12-24
NINA Untitled
 
38 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Nerhoel, Ingrid.
Sluttrapport ferdsel i Forollhogna villreinområde. Fagseminar; 2017-04-04 - 2017-04-04
NINA Untitled
 
39 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Stokke, Bård Gunnar.
Developing a tool for identification of vulnerable visitor sites in protected areas 2016—2019. Fagmøte med Soil Conservation Senter, Iceland; 2017-03-15 - 2017-03-15
NINA Untitled
 
40 Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell. Norsk stikonferanse 2017; 2017-03-08 - 2017-03-09
HINN NINA Untitled
 
41 Nordh, Helena; Vistad, Odd Inge; Skår, Margrete; Wold, Line Camilla; Bærum, Kim Magnus.
Walking as urban outdoor recreation: Public health for everyone. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2017 ;Volume 20. p. 60-66
NINA NMBU Untitled
 
42 Rybråten, Stine; Nerhoel, Ingrid; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og næringsutvikling i Forollhogna. Forollhognakonferansen; 2017-03-13
NINA NMBU Untitled
 
43 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Bruk og brukere av Trollheimen og Innerdalen, sommeren 2016. Møte i Verneområdestyret for Trollheimen og åpent møte om besøksforvaltning; 2017-10-05 - 2017-10-05
NINA Untitled
 
44 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ;Volume 1377.84 p. NINA rapport(1377)
NINA Untitled
 
45 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3057-5) ;Volume 1349.79 p. NINA rapport(1349)
NINA Untitled
 
46 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3075-9) ;Volume 1360.91 p. NINA rapport(1360)
NINA Untitled
 
2016
47 Aasetre, Jørund; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Holtrop, Egberth J.
Recreational preferences along a naturalness-development continuum: Results from surveys in two unequal urban forests in Europe. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2016 ;Volume 16. p. 58-68
NINA NTNU Untitled
 
48 Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Fangel, Kirstin.
Utvikling av sårbarhetsmetodikk for verneområder - hvor er vi og hvor går vi?. Nasjonalparkkonferansen 2016; 2016-10-09
NINA Untitled
 
49 Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge.
Effekt av sykling og ridning på stier. Nasjonalparkkonferansen 2016; 2016-11-09
NINA Untitled
 
50 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina Elisabeth; Fangel, Kirstin; Strand, Olav; Vistad, Odd Inge.
Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark : Høvringen og Mysusæter. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2968-5) 80 p. NINA Kortrapport(32)
NINA NTNU Untitled
 
    Show next list