Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikaas, Linda; Hedger, Richard David; Thorstad, Eva Bonsak; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Migration and habitat use of the landlocked riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank. Hydrobiologia 2020 ;Volume 847. p. 2295-2306
NINA NTNU Untitled
 
2 Solberg, Monica Favnebøe; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Glover, Kevin.
Domestication leads to increased predation susceptibility. Scientific Reports 2020 ;Volume 10.
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
3 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Environmental design in regulated rivers. Workshop; 2020-12-15 - 2020-12-15
NINA Untitled
 
4 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Impact of Climate change on Atlantic Salmon, Future Challenges. I: Managing the Atlantic Salmon in a Rapidly Changing Environment – Management Challenges and Possible Responses. Report of the NASCO Symposium for the International Year of the Salmon 3 – 4 June 2019 Tromsø, Norway. Edinburgh, United Kingdom: North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) 2020 ISBN 978-0-9514129-9-2. p. 22-26
NINA Untitled
 
5 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Vannkraftrelatert forskning i NINA. Besøk av NMBU studenter til NINA; 2020-08-18 - 2020-08-18
NINA Untitled
 
6 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Sægrov, Harald; Ulvan, Eva Marita.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3289-0) 147 p. NINA rapport(1551)
NINA NTNU Untitled
 
7 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Sundt, Håkon; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Harby, Atle.
Environmental design of hydropower:New developments and examples. Hydropwer summit; 2020-02-04 - 2020-02-06
NINA ENERGISINT NTNU Untitled
 
8 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Ambjørdalen, Vegard.
Hvor fragmentert er ørretbestanden i Nea, og hva finner vi ut om bunndyrene med miljøDNA?. DIalogforum Nea (Hydrocen WP 4.3); 2020-03-04 - 2020-03-04
NINA NMBU NTNU Untitled
 
9 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hedger, Richard David; Ugedal, Ola.
An individual based model:What is the influence of the freshwater environment on survival and growth in early marine phase?. SeaSalar; 2020-06-24 - 2020-06-24
NINA Untitled
 
2019
10 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Vandringer og habitatbruk til småblank. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA NTNU NMBU Untitled
 
11 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 p. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
12 Hutchings, Jeffrey; Ardren, William R.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Bergman, Eva; Clarke, Keith D.; Greenberg, Larry A.; Lake, Colin; Piironen, Jorma; Sirois, Pascal; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fraser, Dylan J..
Life-history variability and conservation status of landlocked atlantic salmon: An overview. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volume 76.(10) p. 1697-1708
HAVFORSK NINA NORCE UIA Untitled
 
13 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Hva er miljødesign?. Forelesning for NMBU-studenter; 2019-08-20 - 2019-08-20
NINA Untitled
 
14 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Solberg, Monica Favnebøe; Kvingedal, Eli; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks – tidlige livsstadier. Rømt oppdrettslaks og effekter på villaks: Oppsummering av resultater fra NFR-kunnskapsplattformen QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
NINA HAVFORSK NMBU Untitled
 
15 Solberg, Monica Favnebøe; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Glover, Kevin.
Domestication leads to increased predation susceptibility. Aquaculture Europe 2019; 2019-10-08 - 2019-10-10
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
16 Solberg, Monica Favnebøe; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Skaala, Øystein; Glover, Kevin.
Eksperimentelle undersøkelser av vekst og overlevelse hos oppdrettslaks og villaks. Rømt oppdrettslaks og effekter på villaks: Oppsummering av resultater fra NFR-kunnskapsplattformen QuantEscape; 2019-10-30 - 2019-10-30
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
17 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Crashcourse in Aquatic Ecology. Hydrocen fagdag; 2019-11-20 - 2019-11-20
NINA Untitled
 
18 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Environmental impacts of Hydropower; NINA perspectives. EERA Hydropwer; 2019-10-09 - 2019-10-10
NINA Untitled
 
19 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Hvordan vil det gå med villaksen i fremtidens klima?. Villakskonferansen; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
20 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Hvordan vil trønderlaksen takle framtidens klima?. TrøndeLAKSkonferansen- med trøndervillaksen i fokus; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA Untitled
 
21 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Impacts of climate change on Atlantic salmon; future challenges. Nasco symposium Tromsø; 2019-06-03 - 2019-06-04
NINA Untitled
 
22 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Villaksen i varmer vann. NINA-dagan; 2019-11-05 - 2019-11-05
NINA Untitled
 
23 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Heggberget, Tor Gravråk; Karlsson, Sten; Davidsen, Jan Grimsrud; Berg, Ole Kristian; Sægrov, Harald; Kambestad, Marius; Hellen, Bjart Are.
Europas mest spesielle laks er trønder – Namsblanken. Trønderlakskonferansen; 2019-10-23 - 2019-10-24
NINA NTNU NMBU Untitled
 
24 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil.
Økosystem effekt av rasktvoksende laks. Sluttkonferanse QuantEscap; 2019-10-29 - 2019-10-29
NINA Untitled
 
25 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil; Cucherousset, Julien; Zavorka, Libor; Lassus, Remi; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Johnsson, Jörgen I; Björnsson, Björn Thrandur; Buoro, Mathieu.
Raskt-voksende laks kan endre økosystemet i elva. Villakskonferansen; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
2018
26 Davidsen, Jan Grimsrud; Eikås, Linda; Hedger, Richard David; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Vandringer og habitatbruk til småblank. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978-82-8322-148-0) 34 p. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2018-6)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
27 Hedger, Richard David; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Bakken, Tor Haakon.
Modelling the effect of hydropeaking‐induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance. Ecohydrology 2018 ;Volume 11.(5)
ENERGISINT NINA Untitled
 
28 Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
A synthesis of escaped farmed salmon in Norway – genetic introgression and consequences for wild salmon populations. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU Untitled
 
29 Karlsson, Sten; Heggberget, Tor Gravråk; Berg, Ole Kristian; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Hybridisiering mellom småblank og anadrom laks i Øvre Namsen. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3281-4) ;Volume 1543.15 p. NINA rapport(1543)
NINA NTNU Untitled
 
30 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can metabolic rate explain context-dependent performance of farmed salmon?. OIKOS 2018; 2018-02-19 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
31 Robertsen, Grethe; Reid, Donald; Einum, Sigurd; Aronsen, Tonje; Fleming, Ian A.; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Can variation in standard metabolic rate explain context- dependent performance of farmed Atlantic salmon offspring?. Ecology and Evolution 2018 ;Volume 2018. p. 1-11
NINA NTNU Untitled
 
32 Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hindar, Kjetil.
Økologiske effekter av rømt oppdrettslaks; erfaringer fra kontrollerte forsøk. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA Untitled
 
33 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Blir det for hett for villaksen?. Villaksnytt 2018 (1/2018) p. 12-15
NINA Untitled
 
34 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Laksens biologi og levesett. Laksen og laksefiske i Tanavassdraget; 2018-11-13 - 2018-11-14
NINA Untitled
 
35 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Villaksøkologi. Hvordan går det med villaksen?; 2018-01-07 - 2018-01-07
NINA Untitled
 
36 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Aronsen, Tonje.
Sjømat Norges visjon for Havbruk 2030; NINAs bidrag. Dialogmøte forskning; 2018-01-23 - 2018-01-23
NINA Untitled
 
37 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald.
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3231-9) ;Volume 1500.35 p. NINA rapport(1500)
NINA NTNU Untitled
 
38 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Ole Kristian; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Karlsson, Sten; Sægrov, Harald.
The river-resident Atlantic salmon (Salmo salar) småblank. SYMPOSIUM: EEEF 2018; THE ECOLOGY AND EVOLUTION OF LANDLOCKED ATLANTIC SALMON; 2018-06-17 - 2018-06-20
NINA NTNU Untitled
 
39 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor Gravråk; Berg, Ole Kristian; Sægrov, Harald; Hellen, Bjarte A..
Småblank i Øvre Namsen; Utfordringer for den unike laksen som ikke vandrer til havs. Lunsj seminar; 2018-12-12 - 2018-12-12
NINA NTNU NMBU Untitled
 
40 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fossøy, Frode; Bongard, Terje.
«ups and downs» for miljø DNA i elver (hydrocen). Fagutvalg Hydrocen; 2018-09-20 - 2018-09-20
NINA NTNU Untitled
 
41 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fossøy, Frode; Bongard, Terje.
Utvidet miljjødesign i Hydrocen. Hydrocen; seminar med Vattenfall; 2018-11-28 - 2018-11-28
NINA NTNU Untitled
 
42 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hedger, Richard David; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Anders Gravbrøt; Sauterleute, Julian Friedrich; Tøfte, Lena S; Alfredsen, Knut; Forseth, Torbjørn.
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers. Science of the Total Environment 2018 ;Volume 631-632. p. 1005-1017
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
43 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Helland, Ingeborg Palm; Silva, Ana T..
NINA and renewable energy; environmental design. Besøk av representant for US energy department; 2018-09-11 - 2018-09-11
NINA NTNU Untitled
 
44 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Köhler, Berit.
Fra enkel miljødesign i CEDREN til utvidet miljødesign i HydroCen. Fornybar dag NINA; 2018-04-18 - 2018-04-18
NINA Untitled
 
2017
45 Ensing, Dennis; Irving, James; Goris, Nadine; Prevost, Etienne; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Fiske, Peder; Sheehan, Timothy F.; Russell, Poole; Russell, Ian; Chaput, Gerald.
Report of the Workshop on Potential Impacts of Climate Change on Atlantic Salmon Stock Dynamics (WKCCISAL). Copenhagen, Danmark: International Council for the Exploration of the Sea 2017 90 p.
NINA NORCE Untitled
 
46 Hedger, Richard David; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Bakken, Tor Haakon.
Dynamically modelling the sensitivity of Atlantic salmon population abundance to hydropeaking-induced stranding mortality. 50th Anniversary Symposium of the Fisheries Society of the British Isles; 2017-07-03 - 2017-07-07
NINA NTNU Untitled
 
47 Kvingedal, Eli; Bremset, Gunnbjørn; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn.
Guolasjohka kraftverk i Kåfjordelva. Vurdering av bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk og forventet effekt av ulike fysiske og hydrologiske tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3042-1) ;Volume 1338.64 p. NINA rapport(1338)
NINA Untitled
 
48 Robertsen, Grethe; Aronsen, Tonje; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Reid, Donald; Karlsson, Sten; Kvingedal, Eli; Ugedal, Ola; Hindar, Kjetil.
Villaksyngel i konkurranse med avkom fra rømt oppdrettslaks. Vekst og overlevelse ved ulik næringstilgang. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3168-8) ;Volume 1438.19 p. NINA rapport(1438)
NINA Untitled
 
49 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Ecological impacts and performance of native salmonid invaders. 3rd Conference of the Norwegian Ecological Society; 2017-01-11 - 2017-01-13
NINA Untitled
 
50 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
Effects of hydro power regulation on river ecosystems and fish. Møte med Lansvirkjun; 2017-02-09 - 2017-02-09
NINA Untitled
 
    Show next list