Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: vegge   First name: ivar   All publishing channels

Showing results 1-19 of 19

2019
1 Vegge, Ivar.
Givertjeneste ifølge Paulus. Utsyn 2019 ;Volume 129.(08) p. 17-17
FIH Untitled
 
2018
2 Vegge, Ivar.
Fra økonomisk "selvunderholdende" kirker til "ansvarlige partnerkirker" : en drøfting av pengebruk i misjonsarbeid. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 ;Volume 72.(1) p. 18-32
FIH Untitled
 
3 Vegge, Ivar.
Må vi ikke gå "atskillig lenger" enn Bibelen?. Dagen : kristelig dagblad 2018 ;Volume 100.(282) p. 24-24
FIH Untitled
 
2017
4 Vegge, Ivar; Nikolajsen, Jeppe Bach.
Introduktion. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volume 44.(3) p. 195-196
FIH MF Untitled
 
5 Vegge, Ivar.
Avkristning og praktisering av troen. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. p. 168-170
FIH Untitled
 
6 Vegge, Ivar.
Hjelpetjenester er også en Åndens gave!. I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. p. 139-141
FIH Untitled
 
7 Vegge, Ivar.
Kom til meg, alle dere som strever (Matt 11,28). I: Beina på jorda og blikket mot himmelen : perspektiver på tro og teologi. Oslo: Lunde 2017 ISBN 978-82-520-0431-1. p. 12-14
FIH Untitled
 
8 Vegge, Ivar.
Not "hardened hearts" but "petrified hearts" (Mark 6:52) : the challenge to assimilate and accommodate the vastness of Jesus in Mark 6:-45-52. I: Mixed feelings and vexed passions : exploring emotions in Biblical Literature. Society of Biblical Literature Press 2017 ISBN 978-1-62837-194-9. p. 243-263
FIH Untitled
 
2016
9 Vegge, Ivar.
Der Zweite Korintherbrief - ein Brief über Versöhning : eine psychagogische, epistolographische und rhetorische Analyse. Zeitschrift für Neues Testament 2016 ;Volume 38.(19) p. 13-26
FIH Untitled
 
2015
10 Thoresen, Frank-Ole; Vegge, Ivar; Redse, Arne.
Tro virksom i kjærlighet : prinsippdokument om diakoni for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Oslo: Norsk Luthersk Misjonssanband 2015 22 p. Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) - faglig utviklingsarbeid(2)
FIH Untitled
 
11 Vegge, Ivar.
Hindre dem ikke, eller…? : er det greit å gi barn adgang til nattverdbordet?. For oss 2015
FIH Untitled
 
2014
12 Grindheim, Sigurd; Vegge, Ivar.
Ringvirkningene er enorme. Utsyn 2014 ;Volume 124. p. 18-18
FIH Untitled
 
13 Vegge, Ivar.
Forskning på Fjellhaug. Fjellhaug : organ for Fjellhaug elevlag og Fjellhaug utdanningssenter 2014 ;Volume 85.(1) Suppl. FiH 100 år p. 24-26
FIH Untitled
 
14 Vegge, Ivar.
"Hindre dem ikke" : en bibelteologisk begrunnelse for barns deltagelse i nattverden. I: Barnetro og trosopplæring : festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0448-2. p. 117-140
FIH Untitled
 
15 Vegge, Ivar.
Vitenskapelighet og forskningsfrihet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Luthersk Kirketidende 2014 ;Volume 150.(1) p. 12-13
FIH Untitled
 
2012
16 Vegge, Ivar.
Å spise og drikke nattverden "på en uverdig måte" (1 Kor 17,11-34) : bibeltekstens historiske situasjon som nøkkel til kontekstualisering. I: Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2935-6. p. 133-145
FIH Untitled
 
2008
17 Vegge, Ivar.
2 Corinthians - a Letter about Reconciliation: A Psychagogical, Epistolographical and Rhetorical Analysis. Mohr Siebeck 2008 (ISBN 9783161493027)
UIA Untitled
 
2002
18 Vegge, Ivar.
Nye metoder til Paulus : hvilke implikasjoner har de nye litterære og retoriske metoder for fremstillingen av en Paulinsk teologi. Budskap : årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) 2002 ;Volume 3. p. 56-69
FIH Untitled
 
2001
19 Vegge, Ivar.
2. Korinterbrev som et forsoningsbrev : belyst ut fra hellenistisk retorikk, epistolografi og psykagogi. Oslo: Fjellhaug Misjonshøgskole 2001 379 p.
FIH Untitled