Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2016
1 Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari; Monsen, Jon Trygve.
Exploring Affect Integration in Children With Anxiety Disorders:A Pilot Study. Psychology of Consciousness 2016 ;Volum 3.(4) s. 338-356
LDS UiO Untitled
 
2 Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari; Monsen, Jon Trygve.
Vurdering av affektintegrasjon med Affektbevissthetsintervju for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2016 ;Volum 53.(4) s. 282-289
LDS UiO Untitled
 
2015
3 Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg Kari; Torgersen, Anne Mari.
Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us?. Nordic Psychology 2015 ;Volum 67.(4) s. 285-300
NORCE UiB UiO Untitled
 
4 Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg; Monsen, Jon Trygve.
Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2015 ;Volum 20.(4) s. 591-610
LDS UiO Untitled
 
2013
5 Skjerve, Jan; Reichelt, Sissel; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg; Torgersen, Anne M.
Experienced supervisors' view on clinical group supervision with student therapists. Nordic Psychology 2013 ;Volum 65.(3) s. 259-270
NORCE UiB UiO Untitled
 
2012
6 Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg.
Twins' relationship in retrospect: Does zygosity matter ?. The 14th Congress of the International Society for Twin Studies (ISTS); 2012-04-01 - 2012-04-04
UiO Untitled
 
2011
7 Grova, Bjørg; Haugland, Bente Storm Mowatt; Dahl, Kitty.
Kognitiv atferdsterapi med barn og unge:Forskningsbasert praksis i utviklingsperspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volum 48.(1) s. 2-3
NORCE RBUP-ØS UiO Untitled
 
8 Grova, Bjørg; Torgersen, Anne Mari; Sommerstad, Renate.
Attachment in adult twins: Genetic influence on twins' close relationship. The 15th European Conference on Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27
UiO Untitled
 
9 Haugland, Bente Storm Mowatt; Grova, Bjørg; Dahl, Kitty.
Familiens rolle ved behandling av tvangslidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volum 48.(1) s. 80-82
NORCE RBUP-ØS UiO Untitled
 
2007
10 Grova, Bjørg Kari.
Psykologisk forståelse og behandling av søvnproblemer hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 ;Volum 44.(4) s. 403-412
LDS NORCE Untitled
 
11 Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari; Sommerstad, Renate.
A pilot study of attachment patterns in adult twins. Attachment & Human Development 2007 ;Volum 9.(2) s. 127-138
NORCE UiO Untitled
 
2005
12 Grova, Bjørg Kari.
Behandlingsveileder om søvnproblemer hos barn. Universitetet i Bergen: Poliklinikk for barn 2005 8 s.
UiB Untitled
 
13 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv atferdsterapi med barn og unge. Høstkonferansen; 2005-11-22 - 2005-11-23
NORCE Untitled
 
14 Grova, Bjørg Kari.
Tilknytningsforstyrrelser hos små barn. Foredragsrekke; 2005-12-15
NORCE Untitled
 
15 Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari; Sommerstad, Renate.
Attachment in Adult Twins. XIIth European Conference on Developmental Psychology; 2005-08-24 - 2005-08-28
NORCE Untitled
 
2004
16 Grova, Bjørg Kari.
Infant Feeding and Sleep in Twins and Singletons. The Biannual Meeting of The Society for Twin Research; 2004-07-01 - 2004-07-04
UiB Untitled
 
17 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv atferdsterapi i klinisk arbeid med barn og ungdom. Faglige samlinger for BUP; 2004-10-01
UiB Untitled
 
18 Grova, Bjørg Kari.
Lekeobservasjon som metode i klinisk arbeid med barn. Fagseminar; 2004-10-05
UiB Untitled
 
19 Grova, Bjørg Kari.
Samtaler med barn. Arbeidsmetodikk. Samling ved Videreutdanning i barnevern; 2004-04-04 - 2004-04-05
UiB Untitled
 
20 Grova, Bjørg Kari.
Søvn og søvnproblemer i førskolealderen. Foreldremøte; 2004-01-19
UiB Untitled
 
21 Grova, Bjørg Kari.
Working with traumatized children. Prosjekt; 2004-11-22 - 2004-11-30
UiB Untitled
 
22 Grova, Bjørg Kari; Snipstad, Mai Bente.
Working with Orphan Children : Research questions. Research Seminar for Master Students; 2004-11-19
UiB Untitled
 
2003
23 Grova, Bjørg Kari.
Arbeidsmetoder i kognitiv terapi med barn og ungdom. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Tromsø; 2003-12-03 - 2003-12-04
UiB Untitled
 
24 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv terapi med barn og ungdom. Avdeling for barne-og ungdomspsykiatri, Univ. i Tromsø; 2003-11-05 - 2003-11-06
UiB Untitled
 
25 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv terapi med barn og ungdom. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sentralsjukehuset I Sogn og Fjordane; 2003-11-27
UiB Untitled
 
26 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv terapi med små barn : Utviklingsperspektiver og arbeidsmetodikk. Videreutdanningen i kognitiv terapi ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri Helse Øst og sør; 2003-12-12
UiB Untitled
 
27 Grova, Bjørg Kari.
Multimodal tilnærming til behandling av encoprese hos barn. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo; 2003-09-25
UiB Untitled
 
28 Grova, Bjørg Kari.
Samtaler med barn. Videreutdanning i barnevern, Universitetet i Bergen; 2003-09-17
UiB Untitled
 
29 Grova, Bjørg Kari.
Samtaler med barn : Arbeidsmetodikk. Videreutdanning i barnevern, Universitetet i Bergen; 2003-11-19 - 2003-11-20
UiB Untitled
 
30 Grova, Bjørg Kari.
"The Adult Attachment Interview" som instrument i klinisk forskning. Forskningsdag 2003, Institutt for klinisk psykologi; 2003-12-11 - 2003-12-11
UiB Untitled
 
31 Grova, Bjørg Kari; Torgersen, Anne Mari.
Sleep and breastfeeding in twins and singletons. Foredrag. The XIth European Conference on Developmental Psychology; 2003-08-26 - 2003-08-31
UiB Untitled
 
2002
32 Grova, Bjørg Kari.
Noen betraktninger rundt forskningsbasert praksis og "kliniske implikasjoner". I: Jubileumsskrift for Poliklinikk for barn. Bergen: Institutt for klinisk psykologi - Poliklinikk for barn, UiB 2002 s. 3-6
UiB Untitled
 
2001
33 Grova, Bjørg Kari.
Behandlingsveileder for encoprese. I : Skjerve, Jan m/flere : Kvalitetshåndbok for studenter ved Poliklinikk for barn. Universitetet i Bergen: Institutt for klinisk psykologi - Poliklinikk for barn, UiB 2001
UiB Untitled
 
34 Grova, Bjørg Kari.
Developmental trends in sleep behavior across 30 years - a twin study. Forskningsdag 2001, Institutt for klinisk psykologi; 2001-11-22 - 2001-11-22
UiB Untitled
 
35 Grova, Bjørg Kari.
Kognitiv terapi med barn. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Bergen; 2001-01-01
UiB Untitled
 
36 Grova, Bjørg Kari.
Samtalemetodikk med barn på ulike alderstrinn. Videreutdanning i barnevern; 2001-10-01
UiB Untitled
 
37 Grova, Bjørg Kari.
Søvn og søvnvansker hos barn. Foreldremøte i barnehage; 2001-10-01
UiB Untitled
 
38 Grova, Bjørg Kari; Hagtvet, Knut A.; Torgersen, Anne Mari.
Developmental trends in sleep behavior : A twin study across 30 years. Xth European Conference on Developmental Psychology; 2001-08-22
UiB Untitled
 
2000
39 Grova, Bjørg Kari.
Søvn og søvnvansker. Drotningsvik barnehage; 2000-01-01
UiB Untitled
 
1998
40 Grova, Bjørg Kari.
Kropp full av drømmer. Nysgjerrigper 1998 ;Volum 4. s. 6-6
UiB Untitled
 
41 Grova, Bjørg Kari.
Søvnproblemer hos barn. TV2: Frokost TV - Go'morgen Norge [TV] 1998-09-24
UiB Untitled
 
42 Grova, Bjørg Kari; Torgersen, Anne Mari.
Infant sleep rythm in twins and singletons. XVth Biennial ISSBD Meetings; 1998
UiB Untitled
 
1997
43 Grova, Bjørg Kari.
Sleep problems in children: A multimodal approach to assessment and treatment. VII Nordiske Søvnforskningskongress; 1997
UiB Untitled
 
44 Grova, Bjørg Kari; Torgersen, Anne Mari.
Cultural influence on sleep rythm in infants. VIIIth European Conference on Developmental Psychology; 1997
UiB UiO Untitled
 
1996
45 Grova, Bjørg Kari.
Marte Meo at the Faculty of Psychology, University of Bergen. I: Marte Meo Guide. : Aarts Productions, Harderwijks, Nederland 1996
NORCE Untitled
 
46 Grova, Bjørg Kari; Torgersen, Anne Mari.
Sleep behavior in infant twins and singletons. XIVth Biennial Meetings of ISSBD; 1996
NORCE Untitled
 
1995
47 Grova, Bjørg Kari.
Sleep patterns and sleep behaviour in a longitudinal perspective. The 7th European Conference on Developmental Psychology.; 1995
NORCE Untitled