Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-9 of 9

2019
1 Holm, Ragnhild; Nymo, Kirsti.
På nett med lederopplæring. Lensmannsbladet - Politilederen 2019
KRUS PHS Untitled
 
2 Nymo, Kirsti.
Fengselsbetjent i dag - og i morgen. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. p. 332-341
KRUS Untitled
 
3 Nymo, Kirsti.
Kutt og rehabilitering. NRK P2 [Radio] 2019-02-02
KRUS Untitled
 
4 Nymo, Kirsti; Skotte, Sven-Erik.
Look to Norway? Well .... Comparative Penology blog 2019
KRUS Untitled
 
2018
5 Nymo, Kirsti.
Straff som fortjent. Vårt land 2018 p. -
KRUS Untitled
 
6 Skotte, Sven-Erik; Nymo, Kirsti.
Når kriminalomsorgen svekkes, reduseres samfunnsborgernes sikkerhet. Dagbladet 2018 p. 34-35
KRUS Untitled
 
2015
7 Nymo, Kirsti.
Hvorfor straffer vi - egentlig?. Tidsskrift for strafferett 2015 ;Volume 15.(3) p. 287-314
KRUS Untitled
 
2013
8 Nymo, Kirsti.
Straffens begrunnelser i rettssamfunnet. Mellom samfunnsplikt og personlig frihet.. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/160433/Straffens%20begrunnelser%20i%20retssamfunnet.pdf?sequence=8 2013
KRUS Untitled
 
2006
9 Nymo, Kirsti.
På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten. I: Fengslet som endringsarena : bok for fengselsbetjenter : en artikkelsamling om noen sentrale emner i kriminalomsorgen. Oslo: KRUS 2006 ISBN 82-91910-66-9. p. 90-109
KRUS Untitled