Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 113 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Rua, Marte.
På terskelen til endring? Isolasjonssaken i 2020. KROMs 50. kriminalpolitiske konferanse; 2020-01-10 - 2020-01-12
UiO Untitled
 
2019
2 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat.
UiO Untitled
 
3 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt.
UiO Untitled
 
4 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert.
UiO Untitled
 
5 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende.
UiO Untitled
 
6 Rua, Marte.
Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon. Tiltaksplan for forebygging av isolasjon i kriminalomsorgen; 2019-04-14 - 2019-04-14
UiO Untitled
 
7 Rua, Marte.
Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter. Forvaltningsrevisjon og metode; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
8 Rua, Marte.
Informasjonsbrosjyrer som skadereduksjon - bakgrunn, formål, målgrupper og kritiske anmerkninger. Isolasjonskonferansen 2019; 2019-09-25
UiO Untitled
 
9 Rua, Marte.
Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons. European Group for the Study of Deviance and Social Control 47th Annual Conference; 2019-09-04 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
10 Rua, Marte.
Om begrepet «sosial meningsfull kontakt» i forskningslitteraturen. Amicus brief til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET)..
UiO Untitled
 
11 Rua, Marte.
Om forankring av kunnskap om skadelige virkninger av isolasjon i fengselsfaglig praksis: Hvordan ser Kriminalomsorgen i Norge på isolasjonens virkninger? Amicus brief til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET).
UiO Untitled
 
12 Rua, Marte.
Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. www.jus.uio.no [Internet] 2019-06-20
UiO Untitled
 
13 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Forord. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. p. 5-8
UiO Untitled
 
14 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Isolasjon - et fengsel i fengselet. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. p. 15-40
UiO Untitled
 
15 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-55672-3) 280 p.
UiO Untitled
 
16 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes.
Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. p. 41-80
UiO Untitled
 
2018
17 Rua, Marte.
Fortsatt aktuell etter 50 år. www.jus.uio.no [Internet] 2018-06-14
UiO Untitled
 
18 Rua, Marte.
Kunnskap fra hvor, for hvem? Politisk engasjement i akademia. Vitenskap mot diskriminering?; 2018-01-18 - 2018-01-18
UiO Untitled
 
19 Rua, Marte.
Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?. KROM - 50 år med kriminalpolitikk; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiO Untitled
 
2017
20 Rua, Marte.
Du står her. Empiriske startsteder for utforsking av norsk isolasjonspraksis.. Kvalitativt metodeforum; 2017-03-22 - 2017-03-22
UiO Untitled
 
21 Rua, Marte.
Etnografi i betong: Begreper, budsjetter og byggeplaner for fengselsisolasjon. Sosiologforeningens vinterseminar, sesjon om Institusjonell etnografi; 2017-02-03 - 2017-02-05
UiO Untitled
 
22 Rua, Marte.
Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis. Faglunsj; 2017-05-11 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
23 Rua, Marte.
Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel. Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2017; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
2016
24 Rua, Marte.
Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ.. Nettverket Institusjonell etnografi i Nordens høstsamling 2016; 2016-09-21 - 2016-09-22
UiO Untitled
 
2015
25 Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte; Ugelvik, Thomas.
What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 2015 54 p.
UiO UiT Untitled
 
26 Rua, Marte.
Dan Eliassens fem siste dager. frifagbevegelse.no [Business/trade/industry journal] 2015-06-28
UiO Untitled
 
27 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt. I: I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-45067-0. p. 220-250
UiO Untitled
 
28 Rua, Marte.
Flest selvmord skjer i varetekt. NRK nyheter [TV] 2015-06-30
UiO Untitled
 
29 Rua, Marte.
Forsvar for fangeeksport på falske premisser?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 p. 11-
UiO Untitled
 
30 Rua, Marte.
Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet. Seminar om kriminalomsorgen; 2015-02-24
UiO Untitled
 
31 Rua, Marte.
Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
2014
32 Giertsen, Hedda; Rua, Marte.
Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014 ;Volume 101.(2) p. 158-182
UiO Untitled
 
33 Giertsen, Hedda; Rua, Marte.
Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. p. 161-182
UiO Untitled
 
34 Rua, Marte.
У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. Kraina [Journal] 2014-01-21
UiO Untitled
 
35 Rua, Marte.
– Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid. NRK [Internet] 2014-11-30
UiO Untitled
 
36 Rua, Marte.
– Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet. NRK [Internet] 2014-11-30
UiO Untitled
 
37 Rua, Marte.
– Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. NRK [Internet] 2014-11-29
UiO Untitled
 
38 Rua, Marte.
Bok til alle fengselshelseavdelinger. helsebiblioteket.no [Internet] 2014-04-24
UiO Untitled
 
39 Rua, Marte.
Forsker advarer mot soning i utlandet. NRK Dagsnytt [Radio] 2014-11-29
UiO Untitled
 
40 Rua, Marte.
Fra innestengt til utestengt. Pacta [Business/trade/industry journal] 2014-10-24
UiO Untitled
 
41 Rua, Marte.
From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’. Control and rehabilitation in welfare state institutions; 2014-01-14 - 2014-01-16
UiO Untitled
 
42 Rua, Marte.
Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell. Bruk av utelukkelser i norske fengsler etter straffegjennomføringsloven § 37; 2014-09-16
UiO Untitled
 
43 Rua, Marte.
Isolasjon sett fra et mangfold av ståsteder – velkommen til en nordisk møteplass. Isolasjon i skandinaviske fengsler – Forskning, praksis og reformer; 2014-11-27 - 2014-11-28
UiO Untitled
 
44 Rua, Marte.
Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?. Institusjonell etnografi. Sesjon under Norsk sosiologforenings vinterseminar; 2014-01-17 - 2014-01-19
UiO Untitled
 
45 Rua, Marte.
Lansering av Skandinavisk Isolasjonsnettverk. KROMs 43. kriminalpolitiske konferanse; 2014-01-10 - 2014-01-13
UiO Untitled
 
46 Rua, Marte.
Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’. Teoriværksted for nordiske Ph.D.-studerende i kriminologi; 2014-05-06
UiO Untitled
 
47 Rua, Marte.
Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. Silkebækken - NRK P13 [Radio] 2014-12-20
UiO Untitled
 
48 Rua, Marte.
Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. Punishment and Human Rights: The Death Penalty Internationally and the use of Solitary Confinement in Norway; 2014-10-10
UiO Untitled
 
49 Rua, Marte.
Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal. Visit by the Standing Committee on Security and Justice of the Dutch House of Representatives; 2014-10-21
UiO Untitled
 
50 Rua, Marte.
Om isolasjon i Norge og Skandinavia. TV2 [TV] 2014-11-28
UiO Untitled
 
    Show next list