Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 148 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Prosjekt STIL2.0. Samarbeidslæring, studentrespons og digitale verktøy. Gjennomføring og resultater. Universitets- og høgskolerådet (UHR), Lærarutdanning; 2019-03-22
HIOF Untitled
 
2 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Rapport frå prosjektet STIL2.0 ved Høgskolen i Østfold. Delrapport i Sluttrapport for “Studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger” (STIL). Oslo, Universitetet i Oslo: ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning, UiO 2019 18 s.
HIOF Untitled
 
3 Jansson, Benthe Kolberg.
Ber departementet vurdera strengare norskkrav for lærarstudentar. Khrono [Internett] 2019-12-22
HIOF Untitled
 
4 Jansson, Benthe Kolberg.
På sporet av Ingeborg Hoff. Dialekt i Østfold; 2019-03-11
HIOF Untitled
 
5 Jansson, Benthe Kolberg.
Snakkar Stian "Staysman" Thorbjørnsen Gressvik-dialekt?. MONS 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
HIOF Untitled
 
6 Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild; Bjerke, Christian Bjørn.
Samtalar om språk i skolen. NNMF7; 2019-10-23 - 2019-10-24
HIOF Untitled
 
7 Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg.
Hverandrevurdering av filmede presentasjoner og videoessay i Canvas med verktøyet ARC. UHR Lærerutdanningskonferansen; 2019-04-24 - 2019-04-24
HIOF Untitled
 
2018
8 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Kva kan vi rapportere frå STIL-prosjektet ved HiØ?. Seminar om Studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL 2.0); 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
9 Jansson, Benthe Kolberg.
Lærerstudenter lærer ikke å rette på skj-lyd. NRK [Internett] 2018-11-15
HIOF Untitled
 
10 Jansson, Benthe Kolberg.
Når fagfellane krev større endringar. Seminar om Studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL 2.0); 2018-05-28 - 2018-05-28
HIOF Untitled
 
11 Jansson, Benthe Kolberg.
På sporet av Ingeborg Hoff. I: Aust i Vika 2018. Årbok for Østfold Mållag. Fredrikstad: Kvitveis forlag 2018 ISBN 978-82-9991-8664. s. 20-42
HIOF Untitled
 
12 Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg.
STIL 2.0 - Studieintensive læringsformer 2.0 (foreløpige resultat). Avsluttende seminar STIL - prosjektet; 2018-03-19 - 2019-03-20
HIOF Untitled
 
2017
13 Jansson, Benthe Kolberg.
Dialekt i Østfold: Frå Hoff (1941) til Imrik (2011) – og kanskje i skolen? Eller: «Det er ikke så mange som sier påse». Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
HIOF Untitled
 
14 Jansson, Benthe Kolberg.
Dialekt og skole i Østfold.Kva seier lærarar på barnesteget om tilnærming til lokal dialekt i klasserommet.. Forskarseminar; 2017-10-18
HIOF Untitled
 
15 Jansson, Benthe Kolberg.
Rullekaka og kniven. Om skriving i kunst og handverk og mat og helse. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028668. s. 85-113
HIOF Untitled
 
16 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn.
Contrastive approach to language and metalinguistic awareness in the Norwegian Subject Curriculum. NOLES-konferanse om Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
HIOF Untitled
 
17 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn.
Kontrastiv tilnærming til språk i norskfaget. Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
HIOF Untitled
 
18 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn.
Presentasjon av femårige lærerutdanninger. Seminar for veiledere fra ungdomsskole, videregående og NAV; 2017-02-07
HIOF Untitled
 
19 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
Samarbeidslæring og studentrespons. Oppstartseminar, STIL (Studieintensive læringsformer); 2017-05-15 - 2017-05-16
HIOF Untitled
 
20 Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild.
Dialekt og skole i Østfold. SONE 2017; 2017-04-20 - 2017-04-21
HIOF Untitled
 
21 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget?. Norsklæreren 2017 ;Volum 41.(1) s. 104-119
HVL HIOF Untitled
 
2016
22 Hjelde, Arnstein; Jansson, Benthe Kolberg.
Language reforms in Norway and their acceptance and use in the Norwegian-American community. I: Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag 2016 ISBN 978-3-8309-3497-4. s. 297-314
HIOF Untitled
 
23 Jansson, Benthe Kolberg.
Vurdering av elevtekster. Lærernettverk i Fredrikstad kommune; 2016-03-16
HIOF Untitled
 
24 Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild; Jansson, Benthe Kolberg.
Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted.. SONE-konferansen 2016; 2016-04-21 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
25 Traavik, Hilde; Ørvig, Anne; Jansson, Benthe Kolberg.
Trist tellekantsystem. Bergens Tidende 2016 s. 30-30
HVL HIOF Untitled
 
2015
26 Jansson, Benthe Kolberg.
Mormor, Sverre og svensk. I: Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag. Fredrikstad: Østfold Mållag 2015 ISBN 978-82-9991-8633. s. 37-44
HIOF Untitled
 
27 Jansson, Benthe Kolberg.
Tidleg start med skriving på "den andre målforma". Erfaringsutveksling og seminar om Tidleg start; 2015-03-04
HIOF Untitled
 
28 Jansson, Benthe Kolberg.
Vurdering for læring i norskfaget. Skoleledermøte; 2015-11-06
HIOF Untitled
 
29 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål. NOLES forskerseminar "Språkperspektiver i læringskontekster"; 2015-03-23 - 2015-03-25
HVL HIOF Untitled
 
30 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med skriving på både nynorsk og bokmål. NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster 2015 s. 41-42
HVL HIOF Untitled
 
31 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Skriving på nynorsk og bokmål på barnetrinnet: Kva fortel tekstane til elevane?. MONS 2015; 2015-11-25 - 2015-11-27
HVL HIOF Untitled
 
2014
32 Andreassen, Ulf Rune; Jansson, Benthe Kolberg.
Lese- og skrivevansker. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 183-217
HIOF Untitled
 
33 Bjerke, Christian Bjørn; Jansson, Benthe Kolberg; Skjelbred, Dagrun.
Norskfaget. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 13-29
HIOF USN Untitled
 
34 Jansson, Benthe Kolberg.
Skriving på nynorsk og bokmål: Kva kompetanse har elevane?. Fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2014-09-17
HIOF Untitled
 
35 Jansson, Benthe Kolberg; Løvland, Anne; Nohr, Magnus.
Digital kompetanse i norskfaget på barnetrinnet. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 135-158
HIOF UIA Untitled
 
36 Jansson, Benthe Kolberg; Skjelbred, Dagrun.
Grannespråksundervisning. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 279-289
HIOF USN Untitled
 
37 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02105-8) 328 s.
HVL HIOF Untitled
 
38 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Rettskriving og rettskrivingsutvikling. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 171-181
HVL HIOF Untitled
 
39 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Skriving og lesing på bokmål og nynorsk. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 159-170
HVL HIOF Untitled
 
40 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde; Ulland, Gro.
Vurdering av skriving og lesing. I: Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02105-8. s. 219-240
HVL HIOF Untitled
 
41 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Tidleg start med både nynorsk og bokmål – ein farbar veg?. Nordisk læreruddannelseskongres; 2014-09-02 - 2014-09-06
HVL HIOF Untitled
 
2013
42 Jansson, Benthe Kolberg.
Dei fyrste møta. Nynorskopplæring 2013 (19) s. 6-7
HIOF Untitled
 
43 Jansson, Benthe Kolberg.
Med nynorsk inn i faget – lærebøker på nynorsk i andre fag enn norsk. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa/Skole i praksis [Internett] 2013-03-22
HIOF Untitled
 
44 Jansson, Benthe Kolberg.
Norden i lærarutdanninga. Nabosprog i læreruddannelsen; 2013-11-28 - 2013-11-29
HIOF Untitled
 
45 Jansson, Benthe Kolberg.
Språknormering. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. 247-259
HIOF Untitled
 
46 Jansson, Benthe Kolberg.
Tale og skrift. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. 229-245
HIOF Untitled
 
47 Jansson, Benthe Kolberg; Traavik, Hilde.
Tidleg start med nynorsk som sidemål. Nynorskkonferansen 2013; 2013-04-19 - 2013-04-19
HVL HIOF Untitled
 
48 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Forord. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. -
HVL HIOF Untitled
 
49 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Innledning. I: Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02104-1. s. -
HVL HIOF Untitled
 
50 Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg.
Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02104-1) 279 s.
HVL HIOF Untitled
 
    Vis neste liste