Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 159 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Bubikova-Moan, Jarmila; Grøver, Vibeke.
Skolens samarbeid med foreldre til minoritetsspråklige barn i begynneropplæringen - refleksjoner over muligheter og utfordringer. I: Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-65006-3. s. 46-58
HK UiO Untitled
 
2 Grøver, Vibeke; Bråten, Ivar.
Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-65006-3) 255 s.
UiO Untitled
 
3 Heller, Mia Cecilie; Grøver, Vibeke.
Teachers’ instructional talk in a partly scripted language intervention targeting young second-language learners: developments over time. International Journal of Early Years Education 2021 s. 1-17
UiO Untitled
 
2020
4 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Supporting Teachers' Book-Sharing Practices: An Intervention Study Addressing Second-Language Learners in Norwegian Preschool Classrooms. Conference for the Society for the Scientific Study of Reading, SSSR, 2020; 2020-07-08 - 2020-07-11
UiO Untitled
 
5 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Gustafsson, Jan-Eric; Snow, Catherine E..
Shared Book Reading in Preschool Supports Bilingual Children’s Second‐Language Learning: A Cluster‐Randomized Trial. Child Development 2020 ;Volum 91. s. 2192-2210
UiO Untitled
 
6 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Language use, home literacy environment, and demography: Predicting vocabulary skills among diverse young dual language learners in Norway. Journal of Child Language 2020
UiO Untitled
 
2019
7 Grøver, Vibeke.
Shared book reading in early childhood education supports vocabulary - and more?. konferanse; 2019-11-24 - 2019-11-24
UiO Untitled
 
8 Grøver, Vibeke.
Supporting dual language learning through collaboration between parents and teachers in early childhood education. Equality and Inclusion conference; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiO Untitled
 
9 Grøver, Vibeke.
Young Bilinguals' Extended Discourse Skills: The Role of Perspective Taking. I: Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning.. Cambridge University Press 2019 ISBN 978-1-107-16935-7. s. 179-191
UiO Untitled
 
10 Grøver, Vibeke; Tholin, Jörgen.
Framtidens forskningslandskap. Resultatdialogkonferanse; 2019-12-04 - 2019-12-04
UiO Untitled
 
11 Grøver, Vibeke; Uccelli, Paola; Rowe, Meredith; Lieven, Elena.
Learning through Language. I: Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning.. Cambridge University Press 2019 ISBN 978-1-107-16935-7. s. 1-15
UiO Untitled
 
12 Grøver, Vibeke; Uccelli, Paola; Rowe, Meredith; Lieven, Elena.
Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning.. Cambridge University Press 2019 (ISBN 978-1-107-16935-7) 325 s.
UiO Untitled
 
13 Heller, Mia Cecilie; Lervåg, Arne; Grøver, Vibeke.
Oral Language Intervention in Norwegian Schools Serving Young Language‐Minority Learners: A Randomized Trial. Reading Research Quarterly 2019 ;Volum 54.(4) s. 531-552
UiO Untitled
 
14 Kucherenko, Svitlana; Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Book sharing with young dual language learners in preschool. EARLI; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiO Untitled
 
15 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Parent-child book-sharing in immigrant families and children’s first-language development. EARLI konferansen 2019; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiO Untitled
 
16 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Variations in Parent-Child Book-Sharing Practices at Home and their Relations to Child Outcomes. 2019 SRCD Biennial Meeting; 2019-03-21 - 2019-03-23
UiO Untitled
 
2018
17 Einav, Shiri; Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke; Robinson, Elizabeth; Harris, Paul L..
Children's trust in print: What is the impact of late exposure to reading instruction?. Infant and Child Development 2018 ;Volum 27.(6) s. 1-11
UiO Untitled
 
18 Grøver, Vibeke.
Hvilke samtaleerfaringer i barnehagen understøtter andrespråklæring og hvorfor er slike erfaringer viktige i et langsiktig språklæringsperspektiv?. Kompetanse for mangfold, Høgskolen i Østfold; 2018-05-15 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
19 Grøver, Vibeke.
Minoritetsspråklige barn i barnehagen - i et nordisk perspektiv. 15. Nordiske Symposium om Børnesprog; 2018-05-23 - 2018-05-24
UiO Untitled
 
20 Grøver, Vibeke.
Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring.. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-42220-2) 194 s.
UiO Untitled
 
21 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Garmann, Nina Gram; Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Høglind, Hanne; Thomassen, Kari Elisabeth; Salinas, Veronica.
Å vokse opp med flere språk: Språklæring i barnehagen.. Forskningsdagene 2018; 2018-09-19 - 2018-09-30
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Argumentative peer discussions following individual reading increase comprehension. Language and Education 2018 s. 1-16
UiO Untitled
 
2017
23 Grøver, Vibeke.
Fostering vocabulary in early childhood education. I: The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context.. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-78788-9. s. 284-295
UiO Untitled
 
24 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Book-based interventions support young bilinguals' narrative and perspective-taking skills.. IASCL 2017; 2017-07-19
UiO Untitled
 
25 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Book-based interventions support young emergent bilinguals' narrative skills.. American Educational Research Association 2017 Annual Meeting; 2017-05-01
UiO Untitled
 
26 Kucirkova, Natalia; Snow, Catherine E.; Grøver, Vibeke; McBride, Catherine.
The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context.. Routledge 2017 (ISBN 978-1-138-78788-9) 391 s.
UiO Untitled
 
27 McBride, Catherine; Snow, Catherine E.; Kucirkova, Natalia; Grøver, Vibeke.
Old and new: reflecting on the enduring key issues in early literacy.. I: The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context.. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-78788-9. s. 373-382
UiO Untitled
 
2016
28 Grøver, Vibeke.
Assessing narrative and perspective-taking skills in young children. gjesteforelesning; 2016-03-28 - 2016-03-28
UiO Untitled
 
29 Grøver, Vibeke.
Hva kjennetegner et godt språkmiljø i barnehagen?. Forum for barnehagevitenskap; 2016-12-13
UiO Untitled
 
30 Grøver, Vibeke.
Implementing interventions: Building a shared understanding of why. New Directions for Child and Adolescent Development 2016 ;Volum 2016.(154) s. 109-112
UiO Untitled
 
31 Grøver, Vibeke.
Language learning and text comprehension in language minority children - the Oslo study.. Gjesteforelesning; 2016-03-23 - 2016-03-23
UiO Untitled
 
32 Grøver, Vibeke.
Språklæring og tekstforståelse - hva kan barnehagen gjøre for å støtte tospråklige barns språklige læring?. Storsamlingen Kompetanse for mangfold; 2016-05-20 - 2016-05-20
UiO Untitled
 
33 Grøver, Vibeke.
Språklæring og tekstforståelse i barnehagen. Forskergruppen TextDIMs seminar i forbindelse med Det Utdanningsvitenskeplige fakultets 20 års jubileum; 2016-06-13 - 2016-06-13
UiO Untitled
 
34 Grøver, Vibeke; Lawrence, Joshua F.; Rydland, Veslemøy.
Bilingual Preschool Children’s Second-Language Vocabulary Development: The Role of First-language Vocabulary Skills and Second-language Talk Input. International Journal of Bilingualism 2016 ;Volum 22.(2) s. 234-250
UiO Untitled
 
35 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - de første resultatene. Seminar for barnehagesektoren; 2016-05-09 - 2016-05-09
UiO Untitled
 
36 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Text-talk in preschool supports young emergent bilinguals' vocabulary learning.. EARLI SIG 5; 2016-06-30 - 2016-06-30
UiO Untitled
 
37 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Kucherenko, Svitlana; Sandøy, Mari Hustad.
Enhancing vocabulary development in young bilingual learners through text talk in school and at home.. American Educational Research Association 2016 Annual Meeting; 2016-04-09 - 2016-04-09
UiO Untitled
 
2015
38 Grøver, Vibeke.
Hva er randomiserte kontrollerte forsøk og hva skal til for å lykkes?. Nettverksamling i Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring; 2015-04-27
UiO Untitled
 
39 Grøver, Vibeke.
Multilingual daycare in Norway. Multilingual ECEC in international perspective; 2015-12-11 - 2015-12-11
UiO Untitled
 
40 Grøver, Vibeke.
Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - en studie av tospråklige barn.. Temaseminar FINNUT/ NFR; 2015-09-17
UiO Untitled
 
41 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Bilingual children's vocabulary development from preschool to fifth grade: the mpact of amount versus diversity of talk exposure.. SRCD Biennial meeting 2015; 2015-03-19 - 2015-03-21
UiO Untitled
 
42 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - erfaringer fra forskningsprosjekt, innspill til det pågående arbeidet med revidering av rammeplanen for barnehagen. Seminar i Kunnskapsdepartementet; 2015-03-13 - 2015-03-13
UiO Untitled
 
43 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke.
Trust in text in children who do not receive reading instruction until age 6: Results from a Norwegian sample.. SRCD biennial meeting 2015; 2015-03-19 - 2015-03-21
UiO Untitled
 
2014
44 Cekaite, Asta; Blum-Kulka, Shoshana; Grøver, Vibeke; Teubal, Eva.
Children's peer talk and learning: uniting discursive, social, andcultural facets of peer interactions. I: Children's peer talk: Learning from each other. Cambridge University Press 2014 ISBN 978-1139084536. s. 3-19
UiO Untitled
 
45 Cekaite, Asta; Blum-Kulka, Shoshana; Grøver, Vibeke; Teubal, Eva.
Children's peer talk: Learning from each other. Cambridge University Press 2014 (ISBN 978-1139084536) 280 s.
UiO Untitled
 
46 Grøver, Vibeke.
Bilingual children's second-language vocabulary learning in preschool: the impact of teacher and peer talk. Conference; 2014-01-07
UiO Untitled
 
47 Grøver, Vibeke.
Randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudier. Internseminar Kunnskapsdepartementet; 2014-12-07
UiO Untitled
 
48 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy.
Young language minority children's language learning and textcomprehension. Fagseminar; 2014-02-12
UiO Untitled
 
49 Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Cekaite, Asta; Aronsson, Karin.
Interlocutor awareness in young second-language learners' peer talk. International Association for the Study of Child Language; 2014-07-14 - 2014-07-19
UiO Untitled
 
50 Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke; Lawrence, Joshua F..
The potentials and challenges of learning words from peers in preschool: a longitudinal study of second language learners in Norway. I: Children's peer talk: Learning from each other. Cambridge University Press 2014 ISBN 978-1139084536. s. 214-234
UiO Untitled
 
    Vis neste liste