Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2019
1 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hermansen, Erlend Andre T.; Bjørndal, Tone Gjesdal.
Den menneskeskapte iskanten - Om vitenskapelig sannhetssøken og uavhengighet i en kunnskapsbasert forvaltning.. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 131-153
CICERO NF Untitled
 
2 Bjørndal, Tone Gjesdal; Hermansen, Erlend Andre T.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
On the edge between climate policy and petroleum exploration. Teknovatøren 2019
CICERO NF Untitled
 
3 Ingierd, Helene; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis.
Når særinteresser påvirker forskning. Morgenbladet 2019
HVL NF Untitled
 
4 Ingierd, Helene C.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis.
Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-58817-5) 257 s.
HVL NF Untitled
 
5 Ingierd, Helene; Hauge, Kjellrun Hiis; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Introduksjon. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 7-18
HVL NF Untitled
 
6 Olsen, Julia; Nogueira, Leticia Antunes; Vangelsten, Bjørn Vidar; Normann, Anne Katrine; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Marine littering in the Barents area: fishers’ attitude and practices. Svalbard Scientific Conference; 2019-11-05 - 2019-11-07
NORD NF NORCE Untitled
 
7 Olsen, Julia; Vangelsten, Bjørn Vidar; Nogueira, Leticia Antunes; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Normann, Anne Katrine.
Marine littering in the Barents area: fishers’ attitude. High North Dialogue; 2019-06-03 - 2019-06-05
NORD NF NORCE Untitled
 
8 Rødås Johnsen, Hilde; Falk-Andersson, Jannike; Haarr, Marthe Larsen; Roland, Ane Oline; Sanli, Elizabeth; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Nogueira, Leticia Antunes; Vangelsten, Bjørn Vidar; Pedersen, Vegard.
HAVPLAST: Delrapport - Tiltak og Indikatorer. Svolvær: Salt Lofoten 2019 41 s.
NF Untitled
 
9 Rødås Johnsen, Hilde; Haarr, Marthe Larsen; Roland, Ane Oline; Johannessen, Emil Røthe; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Vangelsten, Bjørn Vidar; Nogueira, Leticia Antunes.
Sluttrapport HAVPLAST – Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling. Svolvær: Salt Lofoten 2019 40 s.
NF Untitled
 
10 Vangelsten, Bjørn Vidar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Nogueira, Leticia Antunes; Pedersen, Vegard; Johannessen, Emil Røthe.
Delrapport HAVPLAST: Marint avfall fra havbruksnæringen. Bodø: Nordlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-7321-774-5) 64 s.
NF Untitled