Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 54 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Wærstad, Tone Linn.
Human Rights and Private International Law in the Family Law Area. Oslo Law Review 2020 ;Volume 7.(1)
UiO Untitled
 
2 Wærstad, Tone Linn.
Hva er et gyldig ekteskap jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum?. FAGMØTE UTLENDINGSNEMDA; 2020-01-07 - 2020-01-07
UiO Untitled
 
2019
3 Wærstad, Tone Linn.
Issues of gender when family reunification is sought in Norway based on vertical family relationships. Second FamLaPP Conference 1–3 November 2019 Vertical Family Relations: Law, Practices and Policies; 2019-11-01 - 2019-11-03
UiO Untitled
 
4 Wærstad, Tone Linn.
Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 ;Volume 17.(3) p. 205-226
UiO Untitled
 
5 Wærstad, Tone Linn.
Reguleringen av tvang til å inngå religiøse ekteskap i norsk, svensk og dansk rett. Seminar ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked; 2019-06-14 - 2019-06-14
UiO Untitled
 
6 Wærstad, Tone Linn.
Reguleringen av utenomrettslige tvangsekteskap og barneekteskap – noen utviklingslinjer i norsk rett. Tiltredelsesforelesning; 2019-04-24 - 2019-04-24
UiO Untitled
 
7 Wærstad, Tone Linn.
Rettslig behandling av utenlandsk inngåtte ekteskap -- Aktuell tematikk av internasjonal privatrettslig karakter. FAGMØTE UTLENDINGSNEMDA (UNE); 2019-06-13 - 2019-06-13
UiO Untitled
 
8 Wærstad, Tone Linn.
Revealing the “knots” of gendering in Nordic family reunification law. Nordic Law and Gender Conference; 2019-09-23 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
2018
9 Wærstad, Tone L..
Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap. Seminar for Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 2018-01-10 - 2018-01-10
UiO Untitled
 
10 Wærstad, Tone Linn.
Advokater bør lære sharia,https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33361. Utrop [Newspaper] 2018-08-21
UiO Untitled
 
11 Wærstad, Tone Linn.
Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet: Menneskerettslige og rettstekniske vurderinger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018 (3-4) p. 49-61
UiO Untitled
 
12 Wærstad, Tone Linn.
Family Regulations – an Interdisciplinary Judicial Approach: Making the Vulnerable Visible in ‘Mobile’ Family Law. Nordic Centre for the Study of Family Law, practices and Policies (FamLaPP); 2018-10-06 - 2018-10-06
UiO Untitled
 
13 Wærstad, Tone Linn.
Gjeldsfradrag, ekteskapsloven § 58. Advokatenes fagdager 2018; 2018-05-31 - 2018-06-01
UiO Untitled
 
14 Wærstad, Tone Linn.
Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(4) p. 328-336
UiO Untitled
 
15 Wærstad, Tone Linn.
Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volume 20.(2)
UiO Untitled
 
16 Wærstad, Tone Linn.
How orderly is the «ordre public» -concept when dealing with personal status of vulnerable persons?. Menneskerettigheter og internasjonal privatrett på familierettens område; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
17 Wærstad, Tone Linn.
Kommentar om nye familie- og forældreformer: Ny aktualitet for regulering av barneekteskap i norsk rett.. XX Nordiske Familieretsseminar: Nordisk Familieret i 100 år; 2018-05-24 - 2018-05-26
UiO Untitled
 
18 Wærstad, Tone Linn.
Reguleringen av polygame ekteskap i norsk rett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volume 16.(2-3) p. 194-215
UiO Untitled
 
19 Wærstad, Tone Linn.
Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
2017
20 Wærstad, Tone L..
Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning.. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, nyttårsseminar 2017; 2017-01-13 - 2017-01-13
UiO Untitled
 
21 Wærstad, Tone L..
Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK). I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. p. 196-210
UiO Untitled
 
22 Wærstad, Tone L..
Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler. Det juridiske fakultet, fakultetsadmistrasjonens lunsjseminar; 2017-12-12 - 2017-12-12
UiO Untitled
 
23 Wærstad, Tone L..
Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett.. Familie- og arverettsseminar; 2017-11-01 - 2017-11-01
UiO Untitled
 
24 Wærstad, Tone L..
Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.. Nomos Verlagsgesellschaft 2017 (ISBN 9783848739271) 383 p.
UiO Untitled
 
25 Wærstad, Tone L..
Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap.. Reformasjonen 1517-2017: Rett og religion; 2017-02-04 - 2017-02-04
UiO Untitled
 
26 Wærstad, Tone L..
Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett. Oppstartseminar BRA – Barn/familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiO Untitled
 
2016
27 Wærstad, Tone L..
Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review 2016 (1) p. 51-71
UiO Untitled
 
28 Wærstad, Tone L..
Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. p. 523-537
UiO Untitled
 
29 Wærstad, Tone L..
Nye utfordringer for familieretten som følge av demografisk utvikling og rettens internasjonalisering. Seminar; 2016-01-20 - 2016-01-20
UiO Untitled
 
30 Wærstad, Tone L..
Skilsmisse i et transnasjonalt perspektiv. Konferanse; 2016-10-31 - 2016-10-31
UiO Untitled
 
31 Wærstad, Tone L..
The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway. I: The International Survey of Family Law. 2016 Edition. UK: Jordan Publishing 2016 ISBN 978 1 784732172. p. 357-372
UiO Untitled
 
32 Wærstad, Tone L.; atkin, bill.
The International Survey of Family Law. 2016 Edition. UK: Jordan Publishing 2016 (ISBN 978 1 784732172) 553 p.
UiO Untitled
 
2015
33 Wærstad, Tone L..
Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser basert på muslimsk rett, i Norge. Seminar; 2015-10-16 - 2015-10-16
UiO Untitled
 
34 Wærstad, Tone L..
Challenges posed by international human rights law in the interpretation of private international law rules in the area of family law. Tove Stang Dahl minneseminar, PhD-fremleggelser; 2015-09-25 - 2015-09-25
UiO Untitled
 
35 Wærstad, Tone L..
Kulturell mångfald i familjerätten: Utfordringer for familierett og internasjonal privatrett som følge av demografisk utvikling og internasjonalisering av retten. DET XIX NORDISKT FAMILJERÄTTSSEMINARIET I TVÄRMINNE 18 – 20.9.2015, FAMILJERÄTTEN I DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET; 2015-09-18 - 2015-09-20
UiO Untitled
 
2014
36 Bredal, Anja; Wærstad, Tone L..
Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 126 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2014:006)
ISF UiO Untitled
 
37 Wærstad, Tone L..
Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet. I: Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 9788205459281. p. 321-355
UiO Untitled
 
38 Wærstad, Tone L.; Bredal, Anja.
Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler. Fagseminar, Bufdir; 2014-10-09 - 2014-10-09
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
39 Wærstad, Tone L..
Traditional Muslim practices of mediation and reconciliation in a Norwegian context. Tove Stang Dahl Memorial Seminar: “Women’s human rights and culture: challenges for international law” 21-22. mars 2013.; 2013-03-21 - 2013-03-22
UiO Untitled
 
40 Wærstad, Tone Linn.
K. Charsley (ed.), Transnational Marriage: New Perspectives from Europe and Beyond, Routledge. New York: 2012. ISBN: 978-0-415-58653-5, 250 pages, price: GBP 80. Nordic Journal of International Law 2013 ;Volume 82.(3) p. 454-458
UiO Untitled
 
2012
41 Wærstad, Tone L..
Alternative Dispute Resolution based on Religious Law seen in a Human Rights Perspective. Religious minorities and legal pluralism». Utenriksdepartementet, 28. August 2012.; 2012-10-28 - 2012-10-28
UiO Untitled
 
42 Wærstad, Tone L..
Challenges in Researching Traditional Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital Disputes. Islamic and Muslim law: Perspectives» Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Bergen, 30-31 August 2012; 2012-08-30 - 2012-10-31
UiO Untitled
 
43 Wærstad, Tone Linn.
Bokanmeldelse: “Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal system Djøf Forlag, København, 2011. 300 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 ;Volume 125.(1-2) p. 228-233
UiO Untitled
 
2011
44 Wærstad, Tone L..
Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law. Multiculturalism in Nordic Welfare states", Aalborg University, 21- 23.mars 2011; 2011-03-21 - 2011-03-23
UiO Untitled
 
45 Wærstad, Tone L..
Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils. Avslutningskonferansen for forskningsprosjeketet “Fra formelle til reelle rettigheter” Insititutt for samfunnsforskning (ISF) , 23, mars 2011.; 2011-03-23 - 2011-03-23
UiO Untitled
 
46 Wærstad, Tone L..
Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage. ph.d. projects concerning Islamic law and the family, University of Neijmegen, 24. mars 2011; 2011-03-24 - 2011-03-24
UiO Untitled
 
2009
47 Wærstad, Tone L..
Blogg: Kvinnekonvensjonen!. sosialdemokratiet.no 2009
UiO Untitled
 
48 Wærstad, Tone L..
Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. NRK P2 [Radio] 2009-04-17
UiO Untitled
 
49 Wærstad, Tone L..
Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer. Seminar, Utlendingsnemda (UNE); 2009-11-12 - 2009-11-12
UiO Untitled
 
2008
50 Wærstad, Tone L..
Presentasjon av doktorgradsprosjekt. Graduate Students’ Association, Faculty of Law; 2008-10-30 - 2008-10-30
UiO Untitled
 
    Show next list