Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Narrating the Postcolonial North. Travel, Writing, Performance

Beskrivelse

Forskningsgruppa studerer nye former for opplevelsesproduksjon og framvisninger innenfor reiseliv, kreative næringer og media i nordområdene. Arbeidet i gruppa er preget av refleksjon, utprøving og utvikling av det postkoloniale teorifeltet i møte med komplekse dekolonialiseringsprosesser i nordområdene, der rettighetsavklaringer og interesseartikuleringer pågår. Forskningen vår anerkjenner det komplekse, motsetningsfylte og maktrelevante ved slike prosesser og fokuserer mer på kritiske analyser og dekonstruksjon enn utvikling av nye modeller. Faglige aktiviteter og nettverk vil reflektere en slik teoretisk profil. I tillegg har gruppa et langsiktig mål om å bygge et kunnskapsmiljø rundt spørsmål om kulturell og økologisk bærekraft i turismeutvikling og nye samhandlingspraksiser i nordområdene. Til ambisjonene ligger også det å utforske hvordan tverrfaglige sammensatte miljøer kan forløse både interessante problemstillinger, teoretiske ambisjoner og nye forsknings- og formidlingspraksiser.