Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Ursula-Georgine Småland Goth

Section of Public health and Manual treatment (Professor) - Kristiania University College

NLA University College (Professor ii) - NLA University College

Faculty of Health Studies (Professor) - VID Specialized University

Goth-bilde

Contact information


Høyskolen Kristiania

Telephone
95965969

NLA Høgskolen

E-mail

VID vitenskapelige høgskole

E-mail

Telephone
+4795965969

Other

Street address
Kristiania University College, Oslo/Norway.

Private e-mail

Collaborations
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

About

Ursula Småland Goth (f.1961) holds a mastgerdegree in economics and administration as well as epidemiology. She received her PhD in social medicine with specialization in health services research and migration health. Currently, Goth is employed as Professor of Public Health at Kristiania University College and as Professor II of Pedagogy at NLA University College.

Academic disciplines

Other health sciences

Other subjects within education

Business

Epidemiology, medical and dental statistics

Preventive medicine

Community medicine, social medicine

Subjects

Work inclusion

Diversity management

GP Scheme

Public Health

Voluntarism

Health literacy

Health promotion

Health services research

Intercultural communication

Diversity management

Migration

Migrant education

Minority health studies

Leadership and organizational theory

Salutogenesis

Country

Bosnia and Herzegovina

Israel

Rwanda

South Korea

Austria

Research ethics declaration

I have read and promise to adhere to the Declaration of Helsinki

I have read and promise to adhere to the ethical guidelines of NENT

I have read and promise to adhere to the ethical guidelines of NESH

Personal Information

Resume


Research visit(s)

Research visits registered in Cristin

Main scientific works

Link to main publications

Projects

Yrkesrelevans BI-HK-Viken

Professional education: Core values today

Relevant yrkeskompetanse for helsefagarbeidere i møte med innvandrerkvinner

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

Hjemmesykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Equitable health services for Sámi people with Alzheimer dementia (SamiHealth)

Puss fra første tann

An immigrant is more than meets the eye

Vern av historiske fartøy i Norge

Fertility-related communication of healthcare professionals with childhood cancer patients

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole

Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?

Norway: Migrants and mental health

Vernepleiefaglig kompetanse i helsefaglig praksis

«Jeg forstår ikke hva pasienten sier…»

Simulering som didaktisk tilnærming i helsefaglig opplæring

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

Livets ABC - 2013 - 2016: Simulering som didaktisk tilnærming i helsefagutdanningen

Mammografi - adgang og bruk

Kvalitet i pedagogisk praksis

Dental Education at the Crossroads: Challenges and Change.

Folkehelse i et norsk perspektiv

Hvordan ser bransjen på elevens læringsutbytte?

Undervisning og Læring gjennom Zoom

Verdier til besvær? Aktuelle didaktiske utfordringer i skole og barnehage.

Minoritetsspråklige barn og trivsel på skolen

Entreprenørskap i yrkesfaglærerutdanningen i restaurant og - matfag

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Digitale historiefortelling som metodisk tilnærming i yrkesfaglig undervisning

Counteracting addicition problems

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning


Research Groups

Operativ pedagogikk
Anvendt Folkehelse (AnFo)
Trope og importsykdommer
Treningsvitenskap innen helse- og prestasjonsutvikling (TreVit)
HENÆR-senteret

Search external library databases

ORIA
NORART
PUBMED