Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2020
1 Johannessen, Halvard.
Kan vi erfare Gud?. Gud på Løkka; 2020-02-09
UiO Untitled
 
2 Johannessen, Halvard.
Kirken i samfunnet: Autentisitetens etikk i gudstjenesten?. Prostisamling; 2020-03-04
UiO Untitled
 
3 Johannessen, Halvard.
Nytt tiår, nye muligheter. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis 2020 (1)
UiO Untitled
 
4 Johannessen, Halvard.
Prestens litterære verktøykasse. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis 2020 (2) s. 1-4
UiO Untitled
 
2019
5 Johannessen, Halvard.
Høyreekstremisme og kristendom. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis 2019 (5) s. 1-2
UiO Untitled
 
6 Johannessen, Halvard.
Prestemotiv i norsk rap. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (3) s. 55-64
UiO Untitled
 
7 Johannessen, Halvard.
Presten i populærkulturen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (3) s. 3-5
UiO Untitled
 
8 Johannessen, Halvard.
8.søndag i treenighetstiden. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2019 (3) s. 101-104
UiO Untitled
 
2018
9 Johannessen, Halvard.
Hva skal vi med profesjonen prest?. Vårt land 2018 ;Volum nr.128/74.årgang.(8.juni) s. 28-28
UiO Untitled
 
2017
10 Johannessen, Halvard.
Kjenn deg selv. En profesjonsetisk epistel om prestetjeneste. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2017 (4) s. 5-9
UiO Untitled
 
11 Johannessen, Halvard.
Ordinære gudstjenester som sted for det hellige. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 203-230
UiO Untitled
 
12 Johannessen, Halvard.
Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid. Oslo: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2017 349 s.
UiO Untitled
 
13 Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard; Øierud, Gunnfrid Ljones.
Feltbesøk i tre menigheter. I: Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag 2017 ISBN 9788282493185. s. 25-38
UiO Untitled
 
2013
14 Johannessen, Halvard.
Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Teologisk Tidsskrift 2013 (4) s. 438-442
UiO Untitled
 
15 Johannessen, Halvard.
Understanding Experience: The Concept of Experience in Sandra Schneiders’ Interdisciplinary Approach to Spirituality. I: British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. LIT Verlag 2013 ISBN 978-3643903365. s. 51-66
UiO Untitled
 
2012
16 Johannessen, Halvard.
Church Development in Church of Norway. I: Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north. Pickwick Publications 2012 ISBN 978-1-62032-102-7. s. 137-155
UiO Untitled
 
2011
17 Johannessen, Halvard.
Taizé: en spiritualitet for sekulære og dypt religiøse mennesker?. Prismet 2011 (1) s. 25-36
UiO Untitled
 
2010
18 Johannessen, Halvard.
Menighetsutvikling for folkekirken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2010 (6) s. 5-10
UiO Untitled
 
19 Johannessen, Halvard.
Pastoral spiritualitet i endring. Tidsskrift for Praktisk Teologi 2010 ;Volum 27.(1) s. 3-13
UiO Untitled
 
2008
20 Johannessen, Halvard.
Mellom langfredag og påskemorgen. Kenosis, fravær og svak tro hos Gianni Vattimo. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2008 (2) s. 26-32
UiO Untitled
 
21 Johannessen, Halvard.
Overgivelsens spiritualitet: David G. Benner. Kjærlighet og overgivelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2008 (7) s. 51-52
UiO Untitled
 
22 Johannessen, Halvard.
Religionsfilosofisk om Jesus: Jan-Olav Henriksen. Jesus: Gave og begjær. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2008 (7) s. 42-47
UiO Untitled
 
2007
23 Johannessen, Halvard.
Informativt og innenfra om norsk nyreligiøsitet: Geir Uldal og Geir Winje, Hekser og healere. Religion og spiritualitet i det moderne. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2007 (8) s. 45-46
UiO Untitled
 
2002
24 Johannessen, Halvard.
Jeffrey Burton Russell. Himmelens historie. Den syngende stillhet. Kirke og kultur 2002 (03) s. 316-320
UiO Untitled
 
25 Johannessen, Halvard.
Tilbake til fremtiden? Radical Orthodoxy og teologiens suverenitet. Kirke og kultur 2002 (05-06) s. 497-509
UiO Untitled
 
2000
26 Johannessen, Halvard.
Jesus i moderniteten. Filologen 2000
UiO Untitled