Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 105 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Furst, Elisabeth L'orange.
Hvem er de andre? Og hva med relasjonen mellom oss og de andre?. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 27.(1) s. 48-51
UiO Untitled
 
2015
2 Furst, Elisabeth L'orange.
Coming Bach to Oneself: A Case of Anoxic Brain Damage from a Phenomenological Perspective. Culture, Medicine and Psychiatry 2015 ;Volum 39.(1) s. 121-133
UiO Untitled
 
3 Furst, Elisabeth L'orange.
Har vi mistet vårt naturlige forhold til mat?. NRK [Radio] 2015-10-14
UiO Untitled
 
4 Furst, Elisabeth L'orange.
Mat handler om mye mer enn sunt og usunt, kalorier og tilsetningsstoffer. Det handler om følelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
5 Furst, Elisabeth L'orange.
Mat kropp og skam. Forskningsdagene; 2015-08-15 - 2015-08-15
UiO Untitled
 
2014
6 Furst, Elisabeth L'orange.
Coming Back to Oneself: A Case of Anoxic Brain Damage from a Phenomenological Perspective. Culture, Medicine and Psychiatry 2014
UiO Untitled
 
7 Furst, Elisabeth L'orange.
Kropp, subjekt og sanser i samspill. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 25.(3-4) s. 194-207
UiO Untitled
 
8 Furst, Elisabeth L'orange.
Revitalisering av forskjell? Et kjønnsfaglig tilbakeblikk. Kjønnets gjenkomst i livsstil, estetikk, fantasier og lengsler; 2014-10-29
UiO Untitled
 
9 Furst, Elisabeth L'orange.
Samfunnsforskning - fra endring og kritikk til legitimering?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014 (3-4) s. 93-99
UiO Untitled
 
10 Furst, Elisabeth L'orange.
Samfunnsforskning fra endring og kritikk til legitimering. Akademikernes samfunnsansvar; 2014-03-20
UiO Untitled
 
11 Furst, Elisabeth L'orange.
Valgresultatet i Moldova, samfunnsmessige konsekvenser. OSSE Forum: Parlamentsvalget i Moldova; 2014-12-08
UiO Untitled
 
2013
12 Furst, Elisabeth L'orange.
Hva blir borte med sekstiåtterne?. Morgenbladet [Avis] 2013-09-27
UiO Untitled
 
13 Furst, Elisabeth L'orange.
Intervju om moldovske migranter. NRK [Radio] 2013-08-22
UiO Untitled
 
2012
14 Furst, Elisabeth L'orange.
Heart, brain and body. American Anthropological Assosiation(AAA); 2012-11-14 - 2012-11-18
UiO Untitled
 
15 Furst, Elisabeth L'orange.
Tilbakeblikk og refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning 2012 ;Volum Årgang 36.(2) s. 159-165
UiO Untitled
 
2011
16 Furst, Elisabeth L'orange.
Savnet av mor-i Moldova. Arbeidsmigrasjon, kjønn og omsorg i komparativt lys. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011 (2) s. 86-102
UiO Untitled
 
2009
17 Furst, Elisabeth L'orange.
Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen. Abstrakt forlag 2009 (ISBN 978-82-7935-273-0) 235 s.
UiO Untitled
 
2006
18 Furst, Elisabeth L'orange.
En innføring til feministisk teori: før og etter ”den språklige vendingen”. Seminarrekke; 2006-09-08 - 2006-09-08
UiO Untitled
 
19 Furst, Elisabeth L'orange.
"Med andre ord" (kronikk). Et møte mellom øst og vest. (Om Transnistria). Klassekampen [Avis] 2006-01-09
UiO Untitled
 
20 Furst, Elisabeth L'orange.
"Sånn er livet". NRK [Radio] 2006-08-23
UiO Untitled
 
21 Furst, Elisabeth L'orange.
The child in Western discourses – reflections on gender. EASA conference; 2006-09-18 - 2006-09-18
UiO Untitled
 
2005
22 Furst, Elisabeth L'orange.
Blat-between gifts and commodities in postsoviet Moldova. Uncertainty and Freedom- Second Generation Change in the Postsocialist World; 2005-04-21 - 2005-04-24
UiO Untitled
 
23 Furst, Elisabeth L'orange.
Ekspertkommentarer etter valget i Moldova. NRK, Dagnsnytt 18 [Radio] 2005-03-07
UiO Untitled
 
24 Furst, Elisabeth L'orange.
"The Traffic in Women"-Moldovan Women in Transnational Sex Trade. I: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe. Eslöv: Förlags AB Gondolin 2005 ISBN 9188821862. s. 159-176
UiO Untitled
 
25 Furst, Elisabeth L'orange.
Transnistria - kjernekonflikt mellom "øst" og "vest". Forelesning; 2005-12-09 - 2005-12-09
UiO Untitled
 
26 Furst, Elisabeth L'orange; N'jie, Haddy Jatou.
"Antipappa-pille". "Kvinner og Klær" nr.30 [Avis] 2005-05-18
UiO Untitled
 
2004
27 Furst, Elisabeth Lorange.
En feature-serie �Kvinner midt i Norge�: publisert i stort oppslag: �Slanker seg i det skjulte� og �Fettfobi gir spiseforstyrrelser. Trondheim, Adresseavisen [Avis] 2004-06-01
UiO Untitled
 
28 Furst, Elisabeth Lorange.
�Four generations of women: life stories of a Moldovian transnational family�. EASA-konferanse; 2004-09-08 - 2004-09-12
UiO Untitled
 
29 Furst, Elisabeth Lorange.
Gender relations in the family - a Moldovian case. Sosiety in Transition. Gender Roles and Women`s Situation; 2004-06-26 - 2004-06-26
UiO Untitled
 
30 Furst, Elisabeth Lorange.
Innslag om amming som WHO nå anbefaler opp til 2 års alder. Magasinet/TV 2 [TV] 2004-05-29
UiO Untitled
 
31 Furst, Elisabeth Lorange.
Kvinner i Øst-Europa:Moldovske jenter i transnasjonal sextraffikk. Foredrag for Amnesty UiB,Russlandgr.; 2004-04-19 - 2004-04-19
UiO Untitled
 
32 Furst, Elisabeth Lorange.
Min Kristeva. Heldagsseminar; 2004-05-12 - 2004-05-12
UiO Untitled
 
33 Furst, Elisabeth Lorange.
Om norske julebord. NRK [Radio] 2004-12-03
UiO Untitled
 
34 Furst, Elisabeth Lorange.
Om undersøkelsen som ble presentert i Adresseavisen. Oslo [Radio] 2004-06-01
UiO Untitled
 
35 Furst, Elisabeth Lorange.
�Tvetydighet som inntak til forståelse � kropp som subjekt og objekt, mat som substans og symbol�. Sosialantropologisk forum; 2004-04-22 - 2004-04-22
UiO Untitled
 
36 Furst, Elisabeth Lorange.
Blat - mellom gaver og varer i Moldova. Nordisk Østforum 2004 (Årg. 18, nr 2) s. 181-196-
UiO Untitled
 
37 Furst, Elisabeth Lorange.
Natur og kropp som vårt indre og ytre legeme. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2004 (Årg. 15, nr 1-2) s. 45-55, 119-
UiO Untitled
 
2003
38 Fürst, Elisabeth L'orange.
Four generations of women in Moldova - life stories and everydaylife in a perspective of structural power. The Fifth European Feminist Conference: Gender and Power in the New Europe; 2003-08-20 - 2003-08-24
UiO Untitled
 
39 Fürst, Elisabeth L'orange.
Kristeva - en samfunnsvitenskapelig lesning. Lansering av tidsskriftet Agora nr.1/03 om Julia Kristeva; 2003-06-05
UiO Untitled
 
40 Fürst, Elisabeth L'orange.
Natur og kropp som vårt indre og ytre legeme. Natur og kultur konferanse: Relasjoner mellom holdninger til og handlinger i naturen; 2003-06-19 - 2003-06-21
UiO Untitled
 
41 Fürst, Elisabeth L'orange.
Kjønn i transnasjonal flyt-moldovske jenter i sextrafikk. Kvinneforskning 2003 (2/03) s. 5-17
UiO Untitled
 
2002
42 Fürst, Elisabeth L'orange.
Aktør, subjekt og kropp - et epistemologisk tilbakeblikk. Kvinneforskning 2002 s. 27-38
UiO Untitled
 
43 Fürst, Elisabeth L'orange.
Det tvetydige Moldova. Nordisk Østforum 2002
UiO Untitled
 
2001
44 Fürst, Elisabeth L'orange.
Women in Post-Soviet Moldova: Generational Life Histories and Everyday Experiences in Interplay. I: Women after Communism. Ideal images & real lives. : Senter for kvinneforskning, Universitetet i Bergen 2001
UiO Untitled
 
45 Fürst, Elisabeth L'orange; Ekstrøm, Marianne Pipping.
The Gendered Division of Cooking. I: Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples. : Statens institutt for forbruksforskning, Lysaker 2001 ISBN 82-7063-377-1.
UiO Untitled
 
46 Fürst, Elisabeth L'orange; Widerberg, Hege.
Fettfobi og kvinnekropp - om å lese kulturens kjønn gjennom avisoppslag. Kvinneforskning 2001 (1) s. 92-103
UiO Untitled
 
47 Fürst, Elisabeth L'orange.
Aktør, subjekt og kropp ¿ mellom fenomenologi og poststrukturalisme. Kjønn, subjekt og aktør i feministisk teori og forskning, forskerkurs,; 2001-09-17
UiO Untitled
 
48 Fürst, Elisabeth L'orange.
"Dagsnytt 18" om Moldova. Oslo : NRK [Radio] 2001-02-26
UiO Untitled
 
49 Fürst, Elisabeth L'orange.
Europas usynlige land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2001
UiO Untitled
 
50 Fürst, Elisabeth L'orange.
Grenseland mellom varer og gaver i post-sovjetisk Moldova. Øst-Europa Workshop; 2001-10-04
UiO Untitled
 
    Vis neste liste