Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 105 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. p. 22-45
NINA Untitled
 
2 Bakkestuen, Vegar; Aarrestad, Per Arild; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Töpper, Joachim Paul; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Myklebost, Heidi Elin.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Møsvatn. I: Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 ISBN 978-82-426-3349-1. p. 22-33
NINA Untitled
 
3 Brandrud, Tor Erik; Olsen, Siri Lie.
Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3386-6) 18 p. NINA rapport(1643)
NINA Untitled
 
4 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
5 Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin.
Håndbok : Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3402-3) 141 p. NINA temahefte(73)
NINA Untitled
 
6 Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Althuizen, Inge; Halbritter, Aud; Lee, Hanna; Klanderud, Kari; Olsen, Siri Lie; Telford, Richard; Vandvik, Vigdis.
Functional group interactions mediate climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems. International Mountain Conference; 2019-09-08 - 2019-09-12
UiB NINA NMBU Untitled
 
7 Jaroszynska, Francesca Orinda Holl.
Climate and biotic interactions – drivers of plant community structure and ecosystem functioning in alpine grasslands. : Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 9788230846490)
UiB NMBU Untitled
 
8 Olsen, Siri Lie.
Alpine plant reproduction. Forelesning 4501 Alpine ecology; 2019-10-10
NINA Untitled
 
9 Olsen, Siri Lie.
Fjellvettreglene - også for planter?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
10 Olsen, Siri Lie.
Hvor er det biologiske mangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
11 Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik; Halvorsen, Rune.
Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2019 ;Volume 77.(3/2019) p. 149-157
NINA UiO Untitled
 
12 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Oslo er Norges «biomangfoldhovedstad» - men hva skjer når naturområdene krymper?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
13 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Stange, Erik.
Oslo-naturen krymper. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
14 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
15 Olsen, Siri Lie; Nordén, Björn.
Fra villniss til verdifull natur. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2019
NINA Untitled
 
16 Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne; Olsen, Siri Lie.
Biodiversity responses to local and landscape-level forest structures and dynamics in northern European forests. IUFRO World Congress 2019; 2019-09-29 - 2019-10-05
UiO NMBU NINA Untitled
 
17 Töpper, Joachim Paul; Olsen, Siri Lie; Ihlen, Per Gerhard; Blom, Hans H..
Forekomst av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3462-7) 17 p. NINA rapport(1712)
NIBIO NINA Untitled
 
18 Vandvik, Vigdis; Töpper, Joachim Paul; Alexander, Jake M.; Skarpaas, Olav; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari; Telford, Richard; Enquist, Brian J.; Goldberg, Deborah E; Gya, Ragnhild; Egelkraut, Dagmar; Eriksen, Eva Lieungh; Chisholm, Chelsea; Walker, Thomas.
INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. NØF 2019; 2019-02-11 - 2019-02-14
NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
2018
19 Blaalid, Rakel; Often, Anders; Magnussen, Kristin; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke.
Fremmede skadelige karplanter – Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3162-6) ;Volume 1432.88 p. NINA rapport(1432)
NINA Untitled
 
20 Evju, Marianne; Andersen, Oddgeir; Blumentrath, Stefan; Hagen, Dagmar; Hedger, Richard David; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Nowell, Megan Sara; Vistad, Odd Inge.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. NINA-dagene 2018; 2018-11-07
NINA Untitled
 
21 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari; Hagen, Dagmar.
Egner nasjonalparker seg til stisykling?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no fra botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
22 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
23 Framstad, Erik; Bevanger, Kjetil Modolv; Dervo, Børre Kind; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Pedersen, Hans Christian.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3338-5) ;Volume 1598.77 p. NINA rapport(1598)
NINA Untitled
 
24 Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Flyen, Anne Cathrine; Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Olsen, Siri Lie; Veiberg, Vebjørn.
Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3317-0) ;Volume 1578.75 p. NINA rapport(1578)
NIKU NINA Untitled
 
25 Hagen, Dagmar; Olsen, Siri Lie.
På jakt etter kvasarer, stjernestøv og småplanter på Svalbard. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
26 Kjær, Ulrikke; Olsen, Siri Lie; Klanderud, Kari.
Shift from facilitative to neutral interactions by the cushion plant Silene acaulis along a primary succession gradient. Journal of Vegetation Science 2018 ;Volume 29.(1) p. 42-51
NINA NMBU Untitled
 
27 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Olsen, Siri Lie.
Trær til besvær. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
28 Magnussen, Kristin; Skjeflo, Sofie Waage; Olsen, Siri Lie; Sandvik, Hanno; Thomassen, Jørn.
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter. Oslo: Menon Economics 2018 77 p. Menon-publikasjon(116/2018)
NINA Untitled
 
29 Nordén, Jenni; Olsen, Siri Lie.
Juletreglitteret er truet av utryddelse. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
30 Odland, Arvid; Høitomt, Torbjørn; Olsen, Siri Lie.
Variasjon i karplantemangfold i de øvre delene av 20 fjelltopper i Sør-Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018 ;Volume 76.(1) p. 17-31
USN NINA Untitled
 
31 Olsen, Siri Lie.
Alpine plant reproduction. Forelesning 4501 Alpine ecology; 2018-10-10
NINA Untitled
 
32 Olsen, Siri Lie.
Et glimt av fremtiden. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
33 Olsen, Siri Lie.
Et problem som vokser mens vi venter. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
34 Olsen, Siri Lie.
Klimaendringene forskyver samspillet i naturen. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
35 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Endrestøl, Anders.
Fragmentation in calcareous grasslands: species specialization matters. Biodiversity and Conservation 2018 ;Volume 27.(9) p. 2329-2361
NINA Untitled
 
36 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil.
Hva gjør tørkesommeren med naturmangfoldet?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA UiO Untitled
 
37 Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard David; Nowell, Megan Sara; Hendrichsen, Ditte Katrine; Evju, Marianne.
Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3311-8) ;Volume 1572.95 p. NINA rapport(1572)
NINA Untitled
 
38 Olsen, Siri Lie; Helle, Anders Martin.
Ikkje dump desse i naturen. nrk.no [Internet] 2018-08-02
NINA Untitled
 
39 Olsen, Siri Lie; Hvaal, Sidsel.
Tre, to, eng!. Budstikka [Newspaper] 2018-07-07
NINA Untitled
 
40 Olsen, Siri Lie; Jokerud, Mari.
NINA tar tempen på norsk natur. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA UiB Untitled
 
41 Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne.
Uten humler – ingen blåbær?. Plantepressa: blogginnlegg på forskning.no av botanikere ved Norsk institutt for naturforskning 2018
NINA Untitled
 
42 Olsen, Siri Lie; Sandberg, Tor.
Unaturlige Bergen. Dagsavisen [Newspaper] 2018-04-04
NINA Untitled
 
43 Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Gya, Ragnhild; Klanderud, Kari; Vandvik, Vigdis.
INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. 19th ITEX meeting - Integrating tundra structure, function and change; 2018-04-25 - 2018-04-27
NINA UiB NMBU Untitled
 
44 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volume 1393.116 p. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
45 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
46 Steinbauer, Manuel J.; Grytnes, John-Arvid; Jurasinski, Gerald; Kulonen, Aino; Lenoir, Jonathan; Pauli, Harald; Rixen, Christian; Winkler, Manuela; Bardy-Durchhalter, Manfred; Barni, Elena; Bjorkman, Anne D.; Breiner, Frank T.; Burg, Sarah; Czortek, Patryk; Dawes, Melissa A.; Delimat, Anna; Dullinger, Stefan; Erschbamer, Brigitta; Felde, Vivian Astrup; Fernández-Arberas, Olatz; Fossheim, Kjetil Farsund; Gómez-García, Daniel; Georges, Damien; Grindrud, Erlend T.; Haider, Sylvia; Haugum, Siri Vatsø; Henriksen, Hanne; Herreros, Maria J.; Jaroszewicz, Bogdan; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Kanka, Robert; Kapfer, Jutta; Klanderud, Kari; Kühn, Ingolf; Lamprecht, Andrea; Matteodo, Magali; Morra di Cella, Umberto; Normand, Signe; Odland, Arvid; Olsen, Siri Lie; Palacio, Sara; Petey, Martina; Piscová, Veronika; Sedlakova, Blazena; Steinbauer, Klaus; Stöckli, Veronika; Svenning, Jens-Christian; Teppa, Guido; Theurillat, Jean-Paul; Vittoz, Pascal; Woodin, Sarah J.; Zimmermann, Niklaus E.; Wipf, Sonja.
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming. Nature 2018 ;Volume 556.(7700) p. 231-234
USN NIBIO NINA UiB NMBU Untitled
 
47 Töpper, Joachim Paul; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Rydgren, Knut; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis.
The devil is in the detail: non-additive and context- dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Norwegian Plant Biology 2018; 2018-05-30 - 2018-05-31
HVL NINA UiB UiO Untitled
 
48 Töpper, Joachim Paul; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Rydgren, Knut; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis.
The devil is in the detail: nonadditive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate. Global Change Biology 2018 ;Volume 24.(10) p. 4657-4666
HVL NINA UiB UiO Untitled
 
49 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Ecosystem responses and feedbacks to climate change - lessons from terrestrial ecology?. Bjerknes Away-days; 2018-01-11
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
50 Vandvik, Vigdis; Althuizen, Inge; Goldberg, Deborah E; Haugum, Siri Vatsø; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Klanderud, Kari; Lee, Hanna; Måren, Inger Elisabeth; Meineri, Eric Pierre F; Olsen, Siri Lie; Töpper, Joachim Paul; Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; Skarpaas, Olav; Telford, Richard; Velle, Liv Guri.
Using experimental macroecology to assess climate change impacts on plants. Bolin Centre for Climate Research annual meeting; 2018-02-06 - 2018-02-06
MF NINA UiB UiO NMBU Untitled
 
    Show next list