Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Grytten, Ola Honningdal.
Revising price history: consumer price index for Norway 1492–2018. Scandinavian Economic History Review 2020
NHH Untitled
 
2019
2 Grytten, Ola Honningdal; Koilo, Viktoriia.
Financial instability, institutional development and economic crisis in Eastern Europe. Investment Management and Financial Innovations 2019 ;Volume 16.(3) p. 167-181
NHH NLAH Untitled
 
3 Koilo, Viktoriia; Grytten, Ola Honningdal.
Maritime Financial Instability and Supply Chain Management Effects. Problems and Perspectives in Management 2019 ;Volume 17.(4) p. 62-79
NHH NLAH Untitled
 
4 Grytten, Ola Honningdal.
Public finances, governance control and economic growth: a macroeconomic history approach. Investment Management and Financial Innovations 2019 ;Volume 16.(1) p. 189-202
NHH Untitled
 
5 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Generational links between entrepreneurship, management and puritanism. Problems and Perspectives in Management 2019 ;Volume 17.(1) p. 244-256
HVL NHH Untitled
 
2018
6 Grytten, Ola Honningdal.
Eiendomsbobler før og nå?. I: Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215029184. p. 136-154
NHH Untitled
 
7 Grytten, Ola Honningdal.
Historisk blikk på eiendomsmarkedet: prisdrivere for boliger. I: Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215029184. p. 72-88
NHH Untitled
 
8 Grytten, Ola Honningdal.
Tuftet på fortiden - bygger for fremtiden: BOB gjennom 75 år. Bodoni forlag 2018 (ISBN 978-82-7128-984-3) 294 p.
NHH Untitled
 
9 Grytten, Ola Honningdal.
Økonomisk-demografiske rammebetingelser for Frelsesarmeens gjennombrudd i Norge. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2018 (2) p. 18-31
NHH Untitled
 
2017
10 Grytten, Ola Honningdal.
Blom Fiskeoppdrett: Ny-haugiansk entreprenørskap innen akvakultur. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2279-7) 231 p.
NHH Untitled
 
11 Grytten, Ola Honningdal; Gjerstad, Jo; Lekve, Jørn.
Fløibanen 1918-2018: Historien om et bergensk ikon. Bodoni forlag 2017 (ISBN 978-82-7128-924-9) 232 p.
NHH Untitled
 
2016
12 Grytten, Ola Honningdal.
Norges økonomiske vekst under Norges Banks pengeregime. I: Byrde og berikelse: Sølvskatten 1816-2016. Universitetet i Bergen 2016 ISBN 978-82-7887-041-9. p. 8-23
NHH Untitled
 
13 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Krakk og kriser i historisk perspektiv.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202414924) 286 p.
NHH UIA Untitled
 
14 Grytten, Ola Honningdal; Lekve, Jørn; Gjerstad, Jo.
Brygget i regnet i 125 år. Bodoni forlag 2016 (ISBN 978-82-7128-867-9) 173 p.
NHH Untitled
 
2015
15 Grytten, Ola Honningdal.
Norwegian Gross Domestic Product by industry 1830-1930. Working Paper, Norges Bank 2015 (19/2015) p. -
NHH Untitled
 
16 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Haugianerliberalistene: en analyse av haugianere som politikere og næringslivsaktører. I: Grunnlovsjubileum - 200 år - i perspektiv av utvandringa til Amerika og USA si grunnlov av 1787. Sletta: Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i Hordaland 2015 ISBN 978-82-7834-048-6. p. 22-46
HVL NHH Untitled
 
2014
17 Grytten, Ola Honningdal.
Haugianere som næringslivsaktører. I: Gud og Mammon, religion og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202458997. p. 47-67
NHH Untitled
 
18 Grytten, Ola Honningdal.
Nasjonalbudsjettet i historisk ramme. Samfunnsøkonomen 2014 ;Volume 2014.(8) p. 16-22
NHH Untitled
 
19 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
An anatomy of financial crises in Norway, 1830–2010. Financial History Review 2014 ;Volume 21.(1) p. 25-57
NHH UIA Untitled
 
2013
20 Grytten, Ola Honningdal.
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: Entrepreneurship of the Norwegian Puritan Leader Hans Nielsen Hauge. Review of European Studies 2013 ;Volume 5.(1) p. 31-44
NHH Untitled
 
21 Grytten, Ola Honningdal; Bjørsvik, Elisabeth; Nilsen, Yngve Skjærseth.
Banken i samfunnet: Bergens Privatbank/Bergen Bank 1855-1990. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-676-7) 440 p.
NHH UiB Untitled
 
22 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Kavli - an industrial fairytale: wealth creation for a good cause. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-673-6) 328 p.
HVL NHH Untitled
 
23 Grytten, Ola Honningdal; Minde, Kjell Bjørn.
Kavli - et industrieventyr: Verdiskaping til gode formål. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-668-2) 324 p.
HVL NHH Untitled
 
2012
24 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
A Long Term View on the Short Term Co-movement of Output and Prices in a Small Open Economy. International Journal of Economics and Finance 2012 ;Volume 4.(2) p. 3-15
NHH UIA Untitled
 
25 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Gender-specific labour-market convergence and family stability in Scandinavian countries (1886-2007). Journal of European Economic History 2012 ;Volume XLI.(2) p. 11-49
NHH UIA Untitled
 
26 Grytten, Ola Honningdal; Hunnes, Arngrim.
Price stability in the periphery during the international gold standard: Scandinavia. I: The Gold Standard Peripheries. Monetary Policy, Adjustment and Flexibility in a Global Setting. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-34317-7. p. 58-80
NHH UIA Untitled
 
2011
27 Grytten, Ola Honningdal.
Financial Crises and monetary expansion. Working Paper, Norges Bank 2011 (21) p. -
NHH Untitled
 
28 Grytten, Ola Honningdal.
Subsidiert rus: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk i nåtid og fortid. I: Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891. Oslo: Frelsesarmeens rusomsorg 2011 ISBN 978-82-93084-03-7. p. 366-372
NHH Untitled
 
2010
29 Grytten, Ola.
Den undervurderte entreprenøren: Et økonomisk historisk blikk på Hans Nielsen Hauges entreprenørskap. I: Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1024-4. p. 51-66
NHH Untitled
 
30 Grytten, Ola.
Why was The Great Depression not so Great in the Nordic Countries?. Reprint series Department of Economics NHH 2010 (435) p. 369-393
NHH Untitled
 
31 Grytten, Ola; Hunnes, Arngrim.
Økonomisk og demografisk interaksjon i det førindustrielle Norge. I: Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1024-4. p. 85-101
NHH UIA Untitled
 
2009
32 Grytten, Ola.
Boligboble? Empiriske indikatorer i historisk perspektiv. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volume 12.(5) p. 26-39
NHH Untitled
 
33 Grytten, Ola.
Boligkrakk og finanskrise i historisk perspektiv. Samfunnsøkonomen 2009 ;Volume 63.(4) p. 39-50
NHH Untitled
 
34 Grytten, Ola Honningdal.
Purchasing power of labour: Norwegian real wages, 1726-2006. Scandinavian Economic History Review 2009 ;Volume 57.(1) p. 48-87
Untitled
 
2008
35 Grytten, Ola.
Grytten, Ola Honningdal, “Why was the Great Depression not so Great in the Why was the great Depression not so great in the Nordic Countries? Economic Policy and Unemployment. Journal of European Economic History 2008 ;Volume 37.(2-3) p. 369-403
NHH Untitled
 
36 Grytten, Ola Honningdal.
A Small Country's Policy Response to Global Economic Disintegration during the Interwar Years of Crises. I: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group 2008 ISBN 978-3-03911-214-2. p. 271-296
NHH Untitled
 
37 Grytten, Ola Honningdal.
Why was the Great Depression not so great in the Nordic countries? Economic policy and unemployment. Journal of European Economic History 2008 ;Volume 37.(2-3) p. 369-393
Untitled
 
2007
38 Eitrheim, Øyvind; Grytten, Ola Honningdal; Klovland, Jan Tore.
Historical Monetary Statistics for Norway - some cross checks of the new data. I: Occasional Papers 38. Oslo: Norges Bank 2007 p. 385-434
NHH Untitled
 
39 Grytten, Ola.
Nominal wages in Norway 1726-1940 by occupation. Norges banks skriftserie 2007 ;Volume 2.(38) p. 231-342
NHH Untitled
 
40 Grytten, Ola.
Norwegian wages 1726-2006 vlassified by industry. Norges banks skriftserie 2007 ;Volume 2.(38) p. 343-384
NHH Untitled
 
41 Grytten, Ola.
Professor DR Ingvar B Wedervang's Historical Archive on Wages and Prices. Norges banks skriftserie 2007 ;Volume 2.(38) p. 203-230
NHH Untitled
 
42 Grytten, Ola Honningdal.
Nominal Wages in Norway 1726-2006 by Occupation. I: Occasional Papers 38. Oslo: Norges Bank 2007 p. 231-342
NHH Untitled
 
43 Grytten, Ola Honningdal.
Norwegian wages 1726-2006 by Industry. I: Nominal Wages in Norway 1726-2006 by Occupation. Oslo: Norges Bank 2007 p. 343-384
NHH Untitled
 
44 Grytten, Ola Honningdal.
Professor Dr. Ingvar B. Wedervang's Historical Archive on Wages and Prices. I: Historical Monetary Statistics for Norway - Volume II. Oslo: Norges Bank 2007 p. 203-230
NHH Untitled
 
45 Klovland, Jan Tore; Grytten, Ola Honningdal; Eitrheim, Øyvind.
Historical Monetary Statistics for Norway ? some cross checks of the new data. I: Norges Bank Occasional Papers. Oslo: Norges Bank 2007 p. 385-434
NHH Untitled
 
2005
46 Grytten, Ola Honningdal.
Det bergenske næringsliv og unionsoppløsningen. I: Det bergenske næringsliv og unionsoppløsningen. Bergen: Bergens Historiske Forening 2005 ISBN 8290846142. p. 92-102
NHH Untitled
 
47 Grytten, Ola Honningdal.
Det bergenske næringsliv og unionsoppløsningen. I: Bergenserne og 1905. Bergen: Bergens Historiske Forening 2005 p. 92-103
NHH Untitled
 
48 Grytten, Ola Honningdal.
Historisk lønnsstatistikk 1726-2004. I: Tilbakeblikk på norsk pengehistorie: Historisk-monetær statistikk for Norge. Oslo: Norges Bank 2005 p. 57-80
NHH Untitled
 
2004
49 Grytten, Ola.
A consumer price index for Norway 1516-2003. Norges banks skriftserie 2004 ;Volume 1.(35) p. 47-98
NHH Untitled
 
50 Grytten, Ola.
The gross domestic product for Norway 1830-2003. Norges banks skriftserie 2004 ;Volume 1.(35) p. 241-288
NHH Untitled
 
    Show next list