Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 60 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Korbøl, Karsten.
Historisk empati er ikke sympati med Hitler. Historikeren 2021 (1/2021) p. 10-15
UiO Untitled
 
2 Korbøl, Karsten.
Hva er nytt, hva er gammelt i historiefaget i LK20?. Samlaget historieseminar; 2021-08-10 - 2021-08-10
UiO Untitled
 
3 Korbøl, Karsten.
Hvordan forstå dybdelæring i samfunnsfag?. Personalseminar; 2021-03-02 - 2021-03-02
UiO Untitled
 
4 Korbøl, Karsten.
Kilder og kildegransking i samfunnsfag.. I: Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215031019. p. 113-137
UiO Untitled
 
5 Korbøl, Karsten.
Om tenkningen bak den nye læreplanen i historie. Gyldendal webinar: Bli kjent med nye Perspektiver; 2021-04-22 - 2021-04-22
UiO Untitled
 
6 Korbøl, Karsten.
Tverrfaglig tema – Tverrfaglig arbeid. Oslo by steinerskole; 2021-08-12 - 2021-08-12
UiO Untitled
 
2020
7 Korbøl, Karsten.
«Basert på sanne hendelser», nesten. – Fakta og fiksjon i filmer og film brukt i historieundervisningen..
UiO Untitled
 
8 Korbøl, Karsten.
Bærekraft og historie. Lærerseminar; 2020-02-07
UiO Untitled
 
9 Korbøl, Karsten.
Folkehelse og livsmestring i historie. FIKS webinar; 2020-10-05
UiO Untitled
 
10 Korbøl, Karsten.
Historie, bærekraft og ny læreplan. Den nasjonale samfunnsfagkonferansen; 2020-11-25 - 2020-11-26
UiO Untitled
 
11 Korbøl, Karsten.
Historie i fagfornyelsen – veier til undervisning. Lærerseminar Roald Amundsen vgs; 2020-03-03
UiO Untitled
 
12 Korbøl, Karsten.
Historie i fagfornyelsen og museet. Personalseminar; 2020-01-20
UiO Untitled
 
13 Korbøl, Karsten.
Hva er "Min familie i historien"?. HIFO-skole Youtube; 2020-10-06
UiO Untitled
 
14 Korbøl, Karsten.
Hva kan elevene skrive om?. HIFO-skole Youtube; 2020-10-08
UiO Untitled
 
15 Korbøl, Karsten.
Hva kan være utfordrende for elever?. HIFO-skole Youtube; 2020-10-16
UiO Untitled
 
16 Korbøl, Karsten.
Hvordan komme i gang med "Min familie i historien"?. HIFO-skole Youtube; 2020-10-09
UiO Untitled
 
17 Korbøl, Karsten.
«Min familie i historien» - fortsatt liv laga i ungdomsskolen med LK20?..
UiO Untitled
 
18 Korbøl, Karsten.
"Utrolig kul oppgave" - elever om "Min familie i historien". HIFO-skole Youtube; 2020-11-06
UiO Untitled
 
19 Korbøl, Karsten.
«Veikart til den franske revolusjon» – forståelse gjennom tegning i historie..
UiO Untitled
 
2019
20 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
21 Hagen, Thomas Vidnes Hansen; Korbøl, Karsten; Landsem, Lena Ingilæ.
Styrk historie i skolen!. Fædrelandsvennen 2019 p. 31-
UiO UiT Untitled
 
22 Korbøl, Karsten.
Arbeidet med fagfornyinga i historiefaget - strategiar og val. Den nasjonale lektorkonferansen; 2019-11-07
UiO Untitled
 
23 Korbøl, Karsten.
"Dybdelæring er ikke for mine elever". Fritt ord-konkurransens lærerseminar; 2019-11-01
UiO Untitled
 
24 Korbøl, Karsten.
Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema. Nettverksdag samfunnsfag/historie/religion/geografi; 2019-11-29
UiO Untitled
 
25 Korbøl, Karsten.
Fornorskingen utelates fra læreplanen. Ságat [Newspaper] 2019-04-08
UiO Untitled
 
26 Korbøl, Karsten.
Fortida som skaper av identitet. Nettverksdag samfunnsfag/historie/religion/geografi; 2019-11-29
UiO Untitled
 
27 Korbøl, Karsten.
Historiefaget, fagfornyelse og vurdering. Internseminar historielærere; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
28 Korbøl, Karsten.
Historiefaget i fagfornyelsen - konturene for historiefaget i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene. Fagnettverket for samfunnsfag og økonomiske fag, Hordaland fylke; 2019-11-08
UiO Untitled
 
29 Korbøl, Karsten.
Hva er det felles beste? Historie og bærekraft. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. p. 43-58
UiO Untitled
 
30 Korbøl, Karsten.
Hva er nytt i hitorie? Introduklsjon til ny læreplan i historie. https://www.udir.no [Internet] 2019-04-11
UiO Untitled
 
31 Korbøl, Karsten.
Hvordan undervise om bærekraft i historie?. HIFOs lærerseminar 2019; 2019-10-26
UiO Untitled
 
32 Korbøl, Karsten.
Insights into the Norwegian History Competition. Looking back on 20 years of EUSTORY Norway. EUSTORY.DE [Internet] 2019-02-18
UiO Untitled
 
33 Korbøl, Karsten.
Min familie i historien - begrunnelser, tilnærminger og hva elevene sier. HIFOs lærerseminar 2019; 2019-10-25
UiO Untitled
 
34 Korbøl, Karsten.
Vil ikkje ha ei hugsefag. Dag og tid [Newspaper] 2019-03-22
UiO Untitled
 
2018
35 Korbøl, Karsten.
Historiekonkurransen og nye læreplaner. HIFOs historielærerseminar; 2018-10-26
UiO Untitled
 
36 Korbøl, Karsten.
Holocaust og nye læreplaner. Hva skjer i fagfornyelsen?. Lærerkurs; 2018-10-12
UiO Untitled
 
37 Korbøl, Karsten.
Hvor går historiefaget? Kjerneelementer i historie. Internseminar historie; 2018-04-26
UiO Untitled
 
38 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie og fagfornyelsen (del 1), Å arbeide med historiekonkurransen (del 2). Internseminar historielærere; 2018-08-15
UiO Untitled
 
39 Korbøl, Karsten.
Læreplanmakere i skvis. Klassekampen [Newspaper] 2018-12-04
UiO Untitled
 
40 Korbøl, Karsten.
Min familie i historien - arrangørens begrunnelser og erfaringer. Har konkurransen eksistensgrunnlag etter fagfornyelsen?. Historiedagene; 2018-06-02
UiO Untitled
 
41 Korbøl, Karsten.
Nye læreplaner i VGS og GS. Internseminar; 2018-11-23
UiO Untitled
 
42 Korbøl, Karsten.
Svenskane gjer motsett av oss. Dag og tid [Newspaper] 2018-11-30
UiO Untitled
 
43 Korbøl, Karsten.
Utkast til ny læreplan i historie. Instituttseminar; 2018-11-19
UiO Untitled
 
44 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2017
45 Korbøl, Karsten.
Brinken 31 - om sosiale forskjeller på Kampen. Oslo byarkivs foredragsserie; 2017-10-12 - 2017-10-12
UiO Untitled
 
46 Korbøl, Karsten.
Hva vil vi med historie?. Lærerseminar; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
47 Korbøl, Karsten.
Hvor går historiefaget?. Gyldendals historielærerseminar; 2017-05-23
UiO Untitled
 
48 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie. Lærerseminar; 2017-10-27 - 2017-10-28
UiO Untitled
 
49 Korbøl, Karsten.
Kjerneelementer i historie - Hvor går historiefaget?. Lærerseminar; 2017-12-06 - 2017-12-06
UiO Untitled
 
50 Korbøl, Karsten; Meadow, Kirsten.
Med familiehistorie i dybden. Historikeren 2017 (3) p. 26-29
UiO Untitled
 
    Show next list