Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-28 of 28

2019
1 Bania, Elisabeth Valmyr; Eckhoff, Christian; Kvernmo, Siv.
Not engaged in education, employment or training (NEET) in an Arctic sociocultural context: the NAAHS cohort study. BMJ Open 2019 ;Volume 9.(3)
NTNU UiT UNN Untitled
 
2 Bania, Elisabeth Valmyr; Sandvik, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Presentasjon av ECHO for Stjørdal Kommune. foredrag for Stjørdal Kommune; 2019-04-04 - 2019-04-04
NTNU RBUP-ØS UiO UiT Untitled
 
3 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-07-02 - 2019-07-02
NTNU UiO UiT Untitled
 
4 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua; Sund, Anne Mari.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-09-23 - 2019-09-23
NTNU UiO UiT Untitled
 
5 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-05-24 - 2019-05-24
NTNU UiO UiT Untitled
 
6 Bania, Elisabeth Valmyr; Ytreland, Kristin; Ingul, Jo Magne; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Patras, Joshua.
Fra TIM til Echo. Optimering av indikert forebyggende tiltak for barn og unge.. Prosjektpresentasjon; 2019-05-29 - 2019-05-29
NTNU UiO UiT Untitled
 
2018
7 Bania, Elisabeth Valmyr; Lydersen, Stian; Kvernmo, Siv.
Non-completion of upper secondary school among female and male young adults in an Arctic sociocultural context; The NAAHS study. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid - Utfordringer og muligheter for psykisk helse; 2018-10-09 - 2018-10-10
NTNU UiT Untitled
 
8 Bania, Elisabeth Valmyr; Lydersen, Stian; Kvernmo, Siv.
Non-completion of upper secondary school among female and male young adults in an Arctic sociocultural context; The NAAHS study. Forskerdagene 2018; 2018-09-25 - 2018-09-25
NTNU UiT Untitled
 
9 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr.
Aktivitetsbasert avlasting. I: Fritid sammen med andre: Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023190. p. 131-144
HVL NTNU Untitled
 
10 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr.
Aktivitetsbasert avlasting for barn og ungdom Brukarstyrt aktivitetsbasert avlastning, unge 10-18 år. Boklansering boka Fritid sammen med andre; 2018-01-15 - 2018-01-15
HVL UiT Untitled
 
11 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr.
Avlasting og fritid gjennom aktivitetsbasert avlastning og tilrettelagt fritid. Presentasjon av den 4. formen for avlastning – Lindås prosjektet.. Aktivitetsbasert avlastning; 2018-09-17 - 2018-09-17
HVL NTNU Untitled
 
12 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr; Reimers, Karen.
Aktivitetsbasert avlasting : Korleis sikre familiane med unge med nedsett funksjonevne ei skreddarsydd avlasting, og dei unge ekte fritid?. I: Fritid sammen med andre: Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023190. p. 131-144
HVL UiT Untitled
 
2017
13 Bania, Elisabeth Valmyr.
Hva sier doktoren? Intervju av studenter som skal disputere for phd Overskrift: Disputerte 17. februar ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen Educational Footprints and Psychosocial Factors in Multicultural Contexts in Arctic Norway A Cohort and Registry Data Study among Sami and Non-Sami Students, 2003–2012.. Morgenbladet [Newspaper] 2017-03-01
NTNU UiT Untitled
 
14 Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv.
Drop-out from high school among female and male young adults in an Arctic sociocultural context; the NAAHS study. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference; 2017-06-12 - 2017-06-14
NTNU UiT Untitled
 
15 Bania, Elisabeth Valmyr.
Educational Footprints and Psychosocial Factors in Multicultural Contexts in Arctic Norway A Cohort and Registry Data Study among Sami and Non-Sami Students, 2003-2012. Tromsø: UiT, The Arctic University of Norway 2017 (ISBN 978-82-7589-527-9) 53 p.
UiT Untitled
 
16 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr.
Aktivitetsbasert avlasting for barn og ungdom med autismespekter diagnose. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-16 - 2017-10-17
HVL NTNU Untitled
 
2016
17 Bania, Elisabeth; Kvernmo, Siv.
Tertiary education and its association with mental health indicators and educational factors among Arctic young adults: the NAAHS cohort study. International Journal of Circumpolar Health 2016 ;Volume 75:32086. p. -
UiT UNN Untitled
 
18 Bania, Elisabeth; Lydersen, Stian.
Frafall i videregående skole. blogg; 2016-11-23
NTNU UiT Untitled
 
19 Bania, Elisabeth; Lydersen, Stian; Kvernmo, Siv.
Da klokka klang - hvem stod igjen og hang? Drop-out, frafall eller bortfall i videregående skole – mange navn på en og samme floke.. http://blogg.uit.no/helsefak/da-klokka-klang-hvem-stod-igjen-og-hang/; 2016-12-16
NTNU UiT Untitled
 
20 Bania, Elisabeth; Lydersen, Stian; Kvernmo, Siv.
Non-completion of upper secondary school among female and male young adults in an Arctic sociocultural context; the NAAHS study. BMC Public Health 2016 ;Volume 16.(1) p. -
NTNU UiT UNN Untitled
 
21 Kvernmo, Siv; Bania, Elisabeth.
Utdanningsforskning.no. Utdanningsforskning.no [Internet] 2016-01-16
UiT Untitled
 
22 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth.
Aktivitetsbasert avlasting deltaking på symposium knytt til utarbeiding av bokkapittel. NNFF 7. forskningskonferanse i Trondheim 9. – 10. mai 2016; 2016-05-09 - 2016-05-10
HVL UiT Untitled
 
23 Midtgård, Inger Helen; Bania, Elisabeth Valmyr; Reimers, Karen.
Aktivitetsbasert avlasting : Korleis sikre familiane med unge med nedsett funksjonevne ei skreddarsydd avlasting, og dei unge ekte fritid?. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 7. forskningskonferanse; 2016-10-09 - 2016-10-10
HVL UiT Untitled
 
2015
24 Bania, Elisabeth; Eckhoff, Christian; Kvernmo, Siv.
The influence of mental health, psychosocial factors and educational skills on educational aspirations among indigenous Sámi and nonindigenous adolescents in the Arctic. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2015 ;Volume 3.(3) p. 169-179
UiT UNN Untitled
 
25 Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv; Jørum, Frode.
Hva påvirker ungdommens utdanningsplaner?.
NTNU UiT Untitled
 
2013
26 Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv.
"Footprints from school to work: Educational aspiration among Sami adolescents - agency and structure". Inherent Dignity, Equality and Rights; 2013-06-18 - 2013-06-20
UiT Untitled
 
2011
27 Bremnes, Ann Merete Jensen; Martinussen, Monica; Laholt, Hilde; Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv; Kvernmo, Siv.
Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Helsesøsterkongressen; 2011-04-12 - 2011-04-14
HVL UiT Untitled
 
28 Bremnes, Ann-Merete; Martinussen, Monica; Laholt, Hilde; Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv.
Positiv sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011 ;Volume 48.(4) p. 332-338
UiT Untitled