Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-15 of 15

2018
1 Olsen, Marianne.
An Exploration of contextual factors that have influenced the Development of occupational therapy profession in Zambia. WFOT Congress 2018; 2018-05-22 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
2 Olsen, Marianne.
Connected in Diversity: Learning outcomes and relevance of practice placement in global South for Occupational Therapy students from global north. WFOT Congress 2018; 2018-05-22 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
3 Olsen, Marianne.
Developing a Curriculum for an Occupational Therapy program in Zambia: Guiding principles and Professional considerations. WFOT Congress 2018; 2018-05-22 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
4 Olsen, Marianne.
Developing an Occupational Therapy Curriculum for Zambia - A collaborative process. WFOT Congress 2018; 2018-05-22 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
2017
5 Olsen, Marianne.
Forbundet støtter etablering av ergoterapi og ergoterapeututdanning i Zambia. Ergoterapeuten 2017 ;Volume 60.(2) p. 54-57
UiT Untitled
 
6 Olsen, Marianne.
Organisasjonen Response Network - med litt annerledes tilnærming til utvikling og bistand. Ergoterapeuten 2017 ;Volume 60.(2) p. 52-53
UiT Untitled
 
7 Olsen, Marianne.
Praksis i Zambia. På hvilken måte er studentenes læring i praksis relevant i en norsk ergoterapeutisk kontekst. Norsk Fagkongress i Ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
UiT Untitled
 
8 Olsen, Marianne.
Tredjeårs ergoterapeutstudenter fra Tromsø i praksis i Zambia: "A little goes a long way". Ergoterapeuten 2017 ;Volume 60.(2) p. 58-61
UiT Untitled
 
2016
9 Olsen, Marianne.
Developing a curriculum in occupational therapy for Zambia. World Federation of Occupational Therapists Bulletin 2016 ;Volume 72.(2) p. 71-75
UiT Untitled
 
10 Olsen, Marianne; Wilson, Angela; Beeson, Judith.
Developing a curriculum in occupational therapy for Zambia. World Federation of Occupational Therapists Bulletin 2016 ;Volume 72.(2) p. 71-75
UiT Untitled
 
2014
11 Olsen, Marianne.
Fra skrekkblandet fryd til flow Fagkongress av og for Ergoterapi-studenter. Utdanningskonferanse for helsefakultetet 2014; 2014-04-03 - 2014-04-03
UiT Untitled
 
2005
12 Olsen, Marianne; Barlindhaug, Grete.
Veiledning til ergoterapeut-studenter i praksis utenfor nettverk ved samarbeidsinstitusjoner utenfor Europa. UKJENT 2005
UiT Untitled
 
13 Olsen, Marianne; Barlindhaug, Grete.
Veiledning til fysioterapeut-studenter i praksis utenfor nettverk ved samarbeidsinstitusjoner utenfor Europa. UKJENT 2005
UiT Untitled
 
2001
14 Olsen, Marianne.
Hva kan vi lære av erfaringene fra rehabiliteringsarbeid i Zambia?. Norsk Fagkongress i Ergoterapi "Kultur, Aktivitet, Helse"; 2001-11-19 - 2001-11-21
UiT Untitled
 
2000
15 Olsen, Marianne.
CBR Report Livingstone and Kazungula District 1996-2000. Tromsø: Høgskolen i Tromsø 2000 23 p.
UiT Untitled