Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-27 of 27

2019
1 Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per.
Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.. Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum 2019 (ISBN 978-82-7142-076-5) 286 p. TROMURA(50)
UiT Untitled
 
2 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Juntavadda. Undersøkelse av stein-mesolittiske aktivitetsområder i Kautokeino k./Guovdageaidnu s.. Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum 2019 (ISBN 978-82-7142-203-5) 49 p. TROMURA(54)
UiT Untitled
 
3 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune. Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum 2019 43 p. TROMURA(55)
UiT Untitled
 
4 Oppvang, Janne; Kjellman, Erik.
Knaplund Nordre. Undersøkelser av gårdshaug id. 9254. TROMSØ: Norges arktiske universitetsmuseum - UiT Norges arktiske universitet 2019 (ISBN 9788271422011) 79 p. TROMURA(53)
UiT Untitled
 
5 Oppvang, Janne; Kjellman, Erik.
VuolmmaÅ¡johka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2019 162 p. TROMURA(51)
UiT Untitled
 
6 Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth.
Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017. Tromsø: Norges arktiske universitetsmuseum - UiT Norges arktiske universitet 2019 (ISBN 978-82-7142-200-4) 75 p. TROMURA(52)
UiT Untitled
 
7 Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea.
Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. [Artistic or museum-related presentation] Utforsk UiT. Forskningsdagene 2019 ved UiT; Tromsø. 2019-09-19 - 2019-09-22
UiT Untitled
 
2018
8 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 (ISBN 978-82-7142-069-7) 123 p. TROMURA(46)
UiT Untitled
 
9 Oppvang, Janne.
To tufter i Abelsborg. Utgravning av to tidlig metalltidstufter. : Tromsø Museum 2018 85 p. TROMURA(49)
UiT Untitled
 
10 Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth.
Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2018 (ISBN 978-82-7142-071-0) 89 p. TROMURA(47)
UiT Untitled
 
11 Sjøgren, Per Johan E; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Kirchhefer, Andreas; Lind, Keth Elisabeth.
Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid. Tromsø: Tromsø universitetsmuseum 2018 20 p.
UiT Untitled
 
2017
12 Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth.
Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. Tromsø: Tromsø Museum 2017 80 p.
UiT Untitled
 
2016
13 Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth.
Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. Tromsø: Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2016 (ISBN 978-82-7142-066-6) 218 p. TROMURA(45)
UiT Untitled
 
14 Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne.
Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311) p. 15-25
UiT Untitled
 
15 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus. Finnmarken [Newspaper] 2016-07-14
UiT Untitled
 
16 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Kulturminner kan gå tapt. NRK Nordnytt [TV] 2016-07-15
UiT Untitled
 
17 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Spennende funn i tufter fra Abelsborg. Ságat [Newspaper] 2016-07-16
UiT Untitled
 
2015
18 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015 p. 208-222
UiT Untitled
 
19 Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne.
Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. Tromsø: Tromsø Museum 2015 170 p.
UiT Untitled
 
2014
20 Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne.
Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser. : Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2014 74 p.
UiT Untitled
 
21 Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten.
Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte; 2014-11-06 - 2014-11-07
UiT Untitled
 
22 Oppvang, Janne.
Høyspentutgraving i Kvanndalen.
UiT Untitled
 
23 Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten.
Spennende funn på Tønsnes.
UiT Untitled
 
24 Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne.
Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte; 2014-11-06 - 2014-11-08
UiT Untitled
 
25 Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne.
Graver etter det originale Tromsø. iTromsø [Newspaper] 2014-07-23
UiT Untitled
 
26 Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne.
Nye store utgravninger på Tønsnes. iTromsø [Newspaper] 2014-06-17
UiT Untitled
 
2013
27 Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Cerbing, Mikael; Grydeland, Sven Erik; Oppvang, Janne; Henriksen, Jørn Erik.
Presentasjon av undersøkingane. I: TØNSNES HAVN, TROMSØ KOMMUNE, TROMS. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012. Tromsø: Tromsø Museum 2013 ISBN 978-82-7142-063-5. p. 43-372
UiT Untitled