Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 90 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Bakke, Arild Reidar.
Antonettes sang. Varanger årbok 2019 p. -
NTNU Untitled
 
2 Bakke, Arild Reidar.
Finnish Rhymes in Norwegian Traditions. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song; 2019-05-22 - 2019-05-24
NTNU Untitled
 
2018
3 Bakke, Arild Reidar.
Einojuhani Rautavaara - Komponist i Norden. Trondheim: Institutt for musikk, NTNU 2018 107 p.
NTNU Untitled
 
4 Bakke, Arild Reidar.
Einojuhani Rautavaara i Store norske leksikon (nettutgaven).
NTNU Untitled
 
5 Bakke, Arild Reidar.
Folk på vandring - språk på vandring - sanger på vandring. Ta språket tilbake; 2018-10-16 - 2018-10-17
NTNU Untitled
 
6 Bakke, Arild Reidar.
Havet gir og havet tar - To dramatiske historier. Varanger årbok 2018 ;Volume 38. p. 37-40
NTNU Untitled
 
7 Bakke, Arild Reidar.
Reidar samlet inn kvenske sanger og mye annet muntlig. Ruijan Kaiku, Den kvenske avisen [Newspaper] 2018-10-31
NTNU Untitled
 
8 Bakke, Arild Reidar.
Sanger fra Ruija. Kvensk aften; 2018-03-09
NTNU Untitled
 
9 Bakke, Arild Reidar.
Sanger fra Ruija: Vokaltradisjoner i Varanger. Faglig forum; 2018-09-17 - 2018-09-17
NTNU Untitled
 
10 Bakke, Arild Reidar; Jakola, Trygg; Maliniemi, Kaisa.
Ei sole sorrakieli - Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger. Vadsø: Varanger Museum 2018 (ISBN 9788275226998) 221 p. Varanger Museum Skriftserie(7)
NTNU Untitled
 
2017
11 Bakke, Arild Reidar.
"Du og jeg" - en liten takkesang. Varanger årbok 2017 (37) p. 65-67
NTNU Untitled
 
12 Bakke, Arild Reidar.
Hundreåringen Finland ble feiret i Vadsø. Finnmarken 2017 p. 20-21
NTNU Untitled
 
13 Bakke, Arild Reidar.
Læstadianske sangtradisjoner. Finske kulturdager i Vadsø - Finland 100 år; 2017-06-17 - 2017-06-18
NTNU Untitled
 
14 Bakke, Arild Reidar.
Rautavaaras "Vigilia" i lys av Rakhmaninovs "Vesper". Konferanse for nordiske hørelærepedagoger i høyere utdanning; 2017-10-05 - 2017-10-06
NTNU Untitled
 
15 Bakke, Arild Reidar.
Ved Finlands hundreårsjubileum - spor etter finske tradisjoner i dagens Varanger og Norge. Nordnorsk Magasin 2017 (4) p. 32-35
NTNU Untitled
 
2016
16 Bakke, Arild Reidar.
Folk singing in Varanger in the northern part of Norway. St. Petersburg: St. Petersburg State Conservatory 2016 9 p. Conference Report: Traditional Music Through Ages and Borders(1)
NTNU Untitled
 
17 Bakke, Arild Reidar.
Folk singing in Varanger in the northern part of Norway. Traditional Music Through Ages and Borders: Sources, Research, Performance; 2016-09-26 - 2016-10-02
NTNU Untitled
 
18 Bakke, Arild Reidar.
Jenta i kahytten. Nordnorsk Magasin 2016 (4) p. 16-18
NTNU Untitled
 
19 Bakke, Arild Reidar.
Om matter, votter og en lat dreng. Varanger årbok 2016 p. 114-118
NTNU Untitled
 
20 Bakke, Arild Reidar.
Samler inn finske og kvænske tekster. Sagat 2016 p. -
NTNU Untitled
 
2015
21 Bakke, Arild Reidar.
En vise på reisen mot sør. Varanger årbok 2015 p. 89-91
NTNU Untitled
 
22 Bakke, Arild Reidar.
Sangskatter fra Varanger. Trondheim: Institutt for musikk, NTNU 2015 184 p.
NTNU Untitled
 
2014
23 Bakke, Arild Reidar.
Anmeldelse av Norsk salmebok 2013 på web-side til Norsk-finsk forbund (Norjalais-suomalainen liitto), se: http://www.klubbinfo.no/finskforb/cat_month_2014_02.html.
NTNU Untitled
 
24 Bakke, Arild Reidar.
Glimt fra det gamle Sømna. Nordnorsk Magasin 2014 (4) p. 20-21
NTNU Untitled
 
25 Bakke, Arild Reidar.
Impressions of Nature in Rautavaara's Music. I: Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-2100-5. p. 139-152
NTNU Untitled
 
26 Bakke, Arild Reidar.
Norsk salmebok 2013. Kirkonkukko = Kyrktuppen 2014 (1) p. 35-37
NTNU Untitled
 
27 Bakke, Arild Reidar.
Urtone og urtonalitet - om begynnelsestoner og tonearter i folkelig sang. Nasjonal hørelære-/gehørkonferanse 2014; 2014-02-13 - 2014-02-14
NTNU Untitled
 
2013
28 Bakke, Arild Reidar.
Gjest Baardsens kjærlighetsvise med melodi fra Varanger. Nordnorsk Magasin 2013 ;Volume 3. p. 24-25
NTNU Untitled
 
29 Bakke, Arild Reidar.
Kultur i grenseland - Flere sanger fra Pasvik. Varanger årbok 2013 p. 173-186
NTNU Untitled
 
30 Bakke, Arild Reidar.
Sanger fra Varanger. Kirkonkukko = Kyrktuppen 2013 (1) p. 54-64
NTNU Untitled
 
2012
31 Bakke, Arild Reidar.
Kompendium i hørelære, revidert utgave 2012. Trondheim: Kompendieforlaget, Tapir Akademisk Forlag 2012 133 p.
NTNU Untitled
 
32 Bakke, Arild Reidar.
Listening to nature - impressions from nature in music of Rautavaara. The Musical Ear: as a phenomenon, as a discipline, and in function; 2012-10-10 - 2012-10-12
NTNU Untitled
 
33 Bakke, Arild Reidar.
Musikkvitenskap i et halvt sekel. I: Musikkopplæring i 100! Hundre år med musikkundervisning i Trondheim. Trondheim: Schrøderforlaget 2012 ISBN 978-82-998679-6-2. p. 109-115
NTNU Untitled
 
34 Bakke, Arild Reidar.
Sanger fra grenselandet Pasvik. Varanger årbok 2012 p. 76-102
NTNU Untitled
 
35 Bakke, Arild Reidar.
Sanger fra Varanger. Nordnorsk Magasin 2012 ;Volume 3. p. 6-10
NTNU Untitled
 
36 Imerslund, Bente; Bakke, Arild Reidar.
Pikkulaulu. Om rekonstruksjonen av en gammel finsk sang på nettsiden finsk.no, se http://www.finsk.no/?id=180#pikkulaulu.
NTNU Untitled
 
2011
37 Bakke, Arild Reidar.
Nature in Rautavaara's opera "Rasputin". Aesthetic Formations: Nature and Architecture; 2011-09-29 - 2011-10-01
NTNU Untitled
 
38 Bakke, Arild Reidar.
Rallar Erikssons vise. Varanger årbok 2011 p. 17-22
NTNU Untitled
 
39 Bakke, Arild Reidar.
Rautavaaras "Rasputin" - et spenningsfylt drama. Studia Musicologica Norvegica 2011 ;Volume 37. p. 103-125
NTNU Untitled
 
40 Bakke, Arild Reidar.
Sangminner fra Varanger. Varangeren 2011 p. 20-21
NTNU Untitled
 
41 Bakke, Arild Reidar.
Sangtradisjoner - en viktig del av vår kulturarv. Hørelærekonferansen i Tromsø 2011; 2011-10-31 - 2011-11-01
NTNU Untitled
 
42 Bakke, Arild Reidar.
Viser etter Blind-Fredrik - Intervju med Karl Kristensen 1977. Nordnorsk Magasin 2011 (4) p. 24-26
NTNU Untitled
 
2010
43 Bakke, Arild Reidar.
Minner fra Flintelva. Varanger årbok 2010 p. 59-64
NTNU Untitled
 
44 Bakke, Arild Reidar.
Music and Environment. NSE 2010 "Environment, Aesthetics, and the Arts; 2010-06-03 - 2010-06-06
NTNU Untitled
 
45 Bakke, Arild Reidar.
Nature, Environment and Rautavaara. Aesthetics and Nature; 2010-04-14 - 2010-04-15
NTNU Untitled
 
2009
46 Bakke, Arild Reidar.
Grieg - a Great Choral Composer. Bergen: International Grieg Society (se: http://griegsociety.org/default.asp?kat=1037&id=4947&sp=1) 2009 10 p.
NTNU Untitled
 
47 Bakke, Arild Reidar.
Grieg - a Great Choral Composer. Grieg in the European context; 2009-05-13 - 2009-05-16
NTNU Untitled
 
48 Bakke, Arild Reidar.
Naturen i Rautavaaras musikk. Studia Musicologica Norvegica 2009 (35) p. 81-92
NTNU Untitled
 
49 Bakke, Arild Reidar.
Order, Nature and Rautavaara. The Future of Aesthetics; 2009-06-11 - 2009-06-14
NTNU Untitled
 
50 Hämäläinen, Soile.
I skjæringspunktet mellom musikk, spiritualitet og helse – werbecksangen mellom musikk, meditasjon og holistiske terapier. : NTNU Institutt for musikk 2009 109 p.
NTNU Untitled
 
    Show next list