Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-20 of 20

2019
1 Gribkovskaia, Victoria; Borgen, Henning; Holte, Even Ambros; Lindstad, Elizabeth; Nordahl, Håvard.
Autonomous ships for coastal and short-sea shipping. SNAME Maritime Convention 2019; 2019-09-17
OCEAN Untitled
 
2018
2 Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp.
OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-7174-332-1) 86 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
3 Holte, Even Ambros; Norstad, Inge; Asbjørnslett, Bjørn Egil.
Nytt simuleringsverktøy skal gjøre det lettere å velge riktig type fartøy. Fiskeribladet [Internet] 2018-09-05
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
4 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie.
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. Nett.no [Internet] 2017-01-28
OCEAN Untitled
 
5 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie.
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017
OCEAN Untitled
 
6 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie.
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Sysla [Internet] 2017-01-26
OCEAN Untitled
 
2016
7 Holte, Even Ambros.
Integrated planning for cost efficient offshore logistics. Offshore Logistikkonferansen 2016; 2016-04-28
OCEAN Untitled
 
8 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie.
Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS; 2016-09-01 - 2016-09-01
OCEAN Untitled
 
9 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. Trondheim: SINTEF Ocean 2016
OCEAN Untitled
 
10 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016; 2016-09-01
OCEAN NTNU Untitled
 
11 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016; 2016-04-19
OCEAN NTNU Untitled
 
12 Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie.
Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916; 2016-11-17
OCEAN NTNU Untitled
 
2014
13 Holte, Even Ambros; Ramstad, Lone Sletbakk.
Slik forberedes fjernstyringen av Martin Linge-plattformen. Teknisk Ukeblad 2014
OCEAN Untitled
 
2013
14 Berg, Tor Einar; Ose, Grethe Osborg; Holte, Even Ambros; Færevik, Hilde.
Safety at sea: Improving search and rescue(SAR) operations in the Barents sea. OMAE2013; 2013-06-09 - 2013-06-14
OCEAN SINTEF Untitled
 
15 Berg, Tor Einar; Ose, Grethe Osborg; Holte, Even Ambros; Færevik, Hilde.
Safety at sea: Improving search and rescue(SAR) operations in the Barents sea. I: OMAE 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5540-9. p. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
16 Ramstad, Lone Sletbakk; Halvorsen, Kristin; Holte, Even Ambros.
Implementing integrated planning: Organizational enablers and capabilities. I: Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global 2013 ISBN 9781466620025. p. 171-190
OCEAN Untitled
 
2012
17 Holte, Even Ambros; Minsaas, Atle; Georgopoulou, Chara A.; Kakalis, Nikolaos M.P.; Fozza, Sara; Recagno, Valerio.
Assessing the Sustainability Potential of EU Transport Networks. European Transport Conference; 2012-10-08 - 2012-10-10
OCEAN Untitled
 
2011
18 Westvik, Morten Henry; Kvamstad, Beate; Holte, Even Ambros; Winge, Christian Fredrik.
Global Warming and Globalisation - The North East Passage as a Viable Shipping Alternative Between Europe and Asia. Arctic Technology Conference; 2011-02-07 - 2011-02-09
OCEAN Untitled
 
19 Westvik, Morten Henry; Kvamstad, Beate; Holte, Even Ambros; Winge, Christian Fredrik.
Global Warming and Globalisation - The North East Passage as a Viable Shipping Alternative Between Europe and Asia. Arctic Technology Conference; 2011-02-07 - 2011-02-09
OCEAN Untitled
 
2009
20 Rialland, Agathe Isabelle; Holte, Even Ambros.
Promotional Platform for Short Sea Shipping and Intermodality. Knutepunkt 2009 (06)
OCEAN Untitled