Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-23 of 23

2020
1 Andersen, Bjørn Sørskot; Finne, Håkon; Volden, Gro Holst; Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten.
Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved bruk av prestasjonsinnkjøp?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020 (7) p. 26-37
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Bye, Rolf Johan; Ramstad, Lone Sletbakk; Finne, Håkon.
Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-14-06407-0) 64 p.
SINTEF Untitled
 
3 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Stene, Trine Marie; Ramstad, Lone Sletbakk.
Resilience - A Key Element in User-centred Services?. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930. p. -
SINTEF Untitled
 
2019
5 Finne, Håkon; Ramstad, Lone Sletbakk; Vik, Lars Harald.
Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06396-7) 124 p. SINTEF Rapport(2019:00882)
SINTEF Untitled
 
6 Ramstad, Lone Sletbakk; Andersen, Bjørn Sørskot; Mo, Janne; Jacobsen, Frode F.; Sudmann, Tobba Therkildsen.
Fremtidens kommunale helse- og velferdstilbud, metode for utvikling og evaluering av tjenester levert av offentlige, private og frivillige aktører. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06365-3) 107 p.
NTNU SINTEF HVL Untitled
 
7 Ramstad, Lone Sletbakk; Stene, Trine Marie; Finne, Håkon.
Nullpunktanalyse av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06354-7) 85 p. SINTEF Rapport(2019:00481)
SINTEF Untitled
 
8 Welde, Morten; Volden, Gro Holst; Flyen, Cecilie; Ramstad, Lone Sletbakk.
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet. Samferdsel 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
9 Ramstad, Lone Sletbakk; Aasen, Tone Merethe.
Håndbok I metodikk for samskaping og innovasjon i tjenesteutvikling. Innovasjon og samhandling i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06793-4) 75 p. SINTEF Rapport(2018:01312)
SINTEF Untitled
 
10 Ullern, Eli Fyhn; Ramstad, Lone Sletbakk.
How manufacturing companies can utilize innovation test-centres in facilitating environmental sustainability. ISPIM Innovation Conference; 2018-06-17 - 2018-06-20
OCEAN SINTEF Untitled
 
2014
11 Holte, Even Ambros; Ramstad, Lone Sletbakk.
Slik forberedes fjernstyringen av Martin Linge-plattformen. Teknisk Ukeblad 2014
OCEAN Untitled
 
2013
12 Ose, Grethe Osborg; Ramstad, Lone Sletbakk; Steiro, Trygve.
Analysis of Resilience in Offshore Logistics and Emergency Response Using a Theoretically based Tool. REA symposium, Managing trade Offs, June 25th – 27th, Soesterberg, The Netherlands.. REA symposium, Managing trade Offs, June 25th – 27th, Soesterberg, The Netherlands.; 2013-06-25 - 2013-06-27
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Ramstad, Lone Sletbakk; Halvorsen, Kristin; Holte, Even Ambros.
Implementing integrated planning: Organizational enablers and capabilities. I: Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development. IGI Global 2013 ISBN 9781466620025. p. 171-190
OCEAN Untitled
 
2011
14 Fjørtoft, Kay Endre; Rialland, Agathe Isabelle; Tjora, Åsmund; Ramstad, Lone Sletbakk.
FInest - Future Internet enabled optimisation of transport and logistics networks. Knutepunkt 2011 (04)
OCEAN Untitled
 
15 Franklin, Rod; Metzger, Andreas; Stollberg, Michael; Engel, Yagil; Fjørtoft, Kay Endre; Fleischhauer, René; Marquezan, Clarissa; Ramstad, Lone Sletbakk.
Future Internet Technology for the Future of Transport and Logistics. I: Towards a Service-Based Internet - 4th European Conference, ServiceWave 2011. Springer 2011 ISBN 978-3-642-24754-5. p. 290-301
OCEAN Untitled
 
2010
16 Hansson, Lisbeth; Ramstad, Lone Sletbakk.
Standardisation and harmonisation of work processes - A challenging organisational change. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press 2010 ISBN 978-0-415-60427-7.
OCEAN SINTEF Untitled
 
17 Hansson, Lisbeth; Ramstad, Lone Sletbakk.
Standardisation and harmonisation of work processes - A challenging organisational change. ESREL 2010 Annual Conference; 2010-09-05 - 2010-09-09
OCEAN SINTEF Untitled
 
18 Oddane, Torild A Watne; Ramstad, Lone Sletbakk.
Tuning into context. Recognizing context awareness as a leadership mission. 9th International Studying Leadership Conference; 2010-12-13 - 2010-12-14
NTNU Untitled
 
19 Ramstad, Lone Sletbakk; Wahl, Aud Marit.
Offshore Integrated Planning and performance management. Euromaintenance 2010; 2010-05-12 - 2010-05-14
OCEAN Untitled
 
2007
20 Antonsen, Stian; Ramstad, Lone Sletbakk; Kongsvik, Trond Øystein.
Unlocing the organization: action research as a means of improving organizational safety. Safety Science Monitor 2007 (1)
NTNU Untitled
 
2006
21 Busch, Tor; Ramstad, Lone Sletbakk.
Research note: Modernisering av offentlig sektor endring, legitimitet og løse koblinger. Beta 2006 (1) p. 51-63
NTNU SAMFORSK Untitled
 
22 Sakshaug, Kristian; Ramstad, Lone Sletbakk; Antonsen, S.
Ikke gitt at sikkerhetsvisjoner har effekt. Samferdsel 2006 ;Volume 2. p. -?
NTNU SINTEF Untitled
 
2004
23 Amdahl, Eva; Ramstad, Lone Sletbakk.
Acting methods or method acting? Dealing with conventions in knowledge organizations. 4S/EASST; 2004-08-25 - 2004-08-28
NTNU Untitled